Gizlilik Bildirgesi

Gizlilik Bildirgesi

“SORWE” uygulaması bir Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri Ltd. Şti.(bundan böyle “Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri” olarak ifade edilecektir.) yazılımıdır. SORWE, sorular sorabileceğiniz, sorularınıza cevaplar bulabileceğiniz, aynı zamanda sosyal paylaşımlarda bulunabileceğiniz bir yazılımdır. Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri, faaliyet gösterdiği diğer tüm hizmetlerinde olduğu gibi sizin için hazırlanan “SORWE” uygulamasında da müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri tarafından hazırlanan bu aplikasyon bundan sonra "Uygulama" olarak ifade edilecektir.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Uygulamamız, girilen bilgilerin güvenliği açısından 'SSL' sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

2. Bilgi Kaynakları

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler

Sizin uygulamamızı kullanarak bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için uygulamamızda sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz hizmetin geçerliliğini, şirketimizin size ve/veya üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını etkileyebilir ve/veya şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirememesine sebep olabilir. Böyle bir durumda Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler

Uygulamamızı kullandığınız zamanlarda bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce uygulamamıza yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha hızlı ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

Tarafınızdan Uygulama içerisinde paylaşılmayan fakat gizlilik politikaları çerçevesinde Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri ve/ veya onun birlikte hareket edebileceği üçüncü kişi veya kişilerden sağlanan bilgilerdir.

3. Bilgi Kaynaklarının Depolanması, İşlenmesi, Kullanımı ve Paylaşımı

Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri, uygulamayı kullanan veya ziyaret eden ziyaretçilerin iletişim bilgilerini, ziyaretçinin kabul ettiği işbu Gizlilik Politikasına istinaden, depolama, bu gizlilik politikası çerçevesinde, işleme, veri haline getirme haklarına sahiptir.

Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri, Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri’nin iştirakleri, işbirliği içerisinde olduğu kişi ve/ veya kişiler, üçüncü kişi veya kişilerle, Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri’nin muvafakatinin bulunması koşuluyla, bu verileri ve depolanan bilgileri her türlü tanıtım, reklam, iletişim ve benzeri uygulamalarda süresiz olarak kullanabilecek ve/ veya paylaşabilecektir. Kullanıcının işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Sözleşmesini kabul etmesi ile kullanıcının uygulamada yer alan tarafına ait verileri ve depolanan bilgileri her türlü tanıtım, reklam, iletişim için kullanılmasına muvafakat ettiği kabul edilmektedir. Kullanıcı tarafına ait verileri ve depolanan bilgilerin Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri tarafından her türlü tanıtım, reklam ve benzeri uygulamalarda kullanılmaması için “info@sorwe.com” adresine e-posta göndererek Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri tarafından oluşturulan listeden kolayca çıkabilirsiniz.

Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanabilecek ve açıklayabilecektir. Kullanıcı, tarafından verilen iletişim bilgileri Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri’nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri kullanıcı bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri, SORWE ile verilen hizmetin bir kısmı veya tamamı için, hizmet almak amacıyla farklı kişilerle çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Uygulamamızda yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri’ne aittir. Uygulamamızın içerdiği üçüncü kişilere ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, know-how, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

4. Diğer Kullanım Şartları

Bu uygulamayı ziyaret etmeniz ve bu uygulama vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size, talep ettiğiniz hizmetlere, bu hizmetler nedeni ile bizimle paylaştığınız bilgilere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu ”Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ve/veya uygulamayı ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri’nin Gizlilik Politikası hükümlerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkı bulunmaktadır. Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş olmanıza bağlı olarak, yapılan/ yapılacak olan değişiklikler, Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri’nden bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri’nin Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri kullanıcıya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Fakat Sorwe Bilgi & Mobil Teknolojileri tarafından Gizlilik Politikasında yapılan ve önemli olarak nitelendirdiği değişiklikleri kullanıcının uygulama üzerinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya uygulama aracılığıyla bildirilir.

PDF olarak indir