Yepyeni bir Dijital Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi

Sorwe ile dakikalar içinde çalışan memnuniyeti anketi hazırlayın. Dinamik raporlama paneliyle dilediğiniz alt kırılımlarla detaylı anket sonuçlarını takip edin.
Yepyeni bir Dijital Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi
Hazır Soru Seti
Hazır Soru Seti
18 farklı boyutu kapsayan hazır soru setlerinden yararlanın veya kendi sorularınızı yükleyin.
Mobil ve Otomatik
Mobil ve Otomatik
Seçtiğiniz çalışan grubunun mobillerine yönlendirin. Gönderim zamanlarınızı seçerek anketlerinizi otomatikleştirin.
Gerçek Zamanlı Raporlar
Gerçek Zamanlı Raporlar
Çalışan memnuniyeti anketi devam ederken sonuçları gerçek zamanlı takip edin, organizasyon içindeki farklılıkları keşfedin.
Bnp Cardif Paribas
Metro
Yves Rocher
Evyap
Huawei
IKEA
Decathlon
QNB Sigorta
Weber Saint-Gobain
Startup Wise Guys
Boltas
Mey Diageo
Yargıcı
Avansas
Tempo
TEB Cetelem
Esas Gayrimenkul
Suwen
Liberty
Mars

Hazır Soru Setlerinden Faydalanın

Sorwe’de uzmanlar tarafından hazırlanmış 18 boyutta çalışan memnuniyeti anket soruları mevcuttur. Anket örneklerinden yararlanarak farklı uzunluklarda anketler oluşturabilir veya kurumunuza özel soruları ekleyebilirsiniz.
Hazır Soru Setlerinden Faydalanın
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığını Yıl Boyu Ölçün

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığını Yıl Boyu Ölçün

Yılda bir veya iki kez yapılan, uzun ve sıkıcı anketleri unutun. Güncel durumu yansıtan sonuçlar almak için farklı boyutları kapsayan Çalışan Memnuniyeti Anketi oluşturabilir veya ileride kullanmak için taslaklara kaydedebilirsiniz.

Otomatik Gönderim

Sorwe sizlere iş yükü yaratmadan belli tarihlerde göndermek üzere kaydettiğiniz bağlılık ve memnuniyet anketini otomatik olarak çalışanlarınıza iletir.

Mobil’den Katılım ve Akıllı Hatırlatmalar

Çalışanların mobil cihazları veya bilgisayarlarından katılabilecekleri %100 dijital bir çalışan memnuniyeti anketi yolculuğu sunuyoruz.
Akıllı hatırlatma özelliği ile Sorwe çalışanlarınıza e-posta ve mobil bildirim ile hatırlatma yaparak kısa sürede yüksek katılımla anket sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Mobil’den Katılım ve Akıllı Hatırlatmalar
Hızlı ve Doğru Analizler

Hızlı ve Doğru Analizler

Sorwe 2 aşamalı yeni nesil doğrulama metodolojiyle, çalışanlarınızın verdiği cevapların güvenirliliğini anketi tamamlama süreleri ve çelişkili cevaplara göre değerlendirerek sonuçlarda yüksek güven aralığında sizlere sunar.

Metin Analizi Teknolojisi

Ankette yer verdiğiniz açık uçlu soruların cevaplarını Sorwe AI tabanlı metin anlamlandırma analizi ile okur ve tek sayfada analizini sizlere ulaştırır.

Dinamik Raporlama

Haftalar süren Çalışan Memnuniyeti Anketi raporlama ve analiz sürelerini dakikalara indirin. Sorwe ile çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi sonuçlarını anlık olarak takip edebilir ve tüm sorular için departman, bölge, yaş kuşağı, kıdem yılı cinsiyet gibi birçok alt kırılımda detaylı sonuçlara ulaşın.
Dinamik Raporlama
Çalışan Memnuniyet Anketi Neden Önemlidir?
Çalışan memnuniyet anketleri, çalışma ortamı ve koşulları, çalışan bağlılığı, kurum içi iletişim, çalışan uyumu, çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi şirket ve çalışan arasındaki pek çok konuyu değerlendirmek için yapılan araştırmalardır. Belirli aralıklarla yapılan çalışan memnuniyet anketi sonuçları ile şirket stratejileri, hedefleri ve kaynaklarında iyileştirme planları oluşturulur. Böylece, çalışan memnuniyet anketleri şirketlerin gelecek yol haritalarının belirlenmesinde önemli katkılar sağlar.
Çalışan memnuniyet anketleri, çalışanların görüşlerinin önemli olduğunu, şirketin çalışma ortamını ve çalışan deneyimini geliştirmeyi amaçladığını gösterir. Çalışanların performans, motivasyon ve şirkete bağlılıklarını etkileyen olumlu ve olumsuz unsurlar belirlenerek arttırmaya yönelik iyileştirmeler sağlanır. Anket sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları ile şirket kültürüne ve iş verimliliğine olumlu katkılarda bulunulur.
Çalışan Memnuniyet Anket Örnek Çalışma
Çalışan memnuniyet anketlerinin tasarımı ve içeriği genellikle değerlendirilmek istenen konular temelinde oluşturulur. Tek bir anketin her konuya veya alana uygulanması verimli ve etkili sonuçlar alınmasını engeller. Aşağıdaki anket, belirli bir konu üzerine hazırlanmış olan çalışan memnuniyet anketine örnek olabilir:
• İş Ortamına Yönelik
Sorular:
1- Çalışma ortamı, görev ve iş yükümlülüklerini karşılıyor.
2- Çalışma ortamının geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yeterli duyarlılık gösteriliyor.
3- Çalışma ortamını ve koşullarının geliştirilmesinde çalışan görüşlerine başvuruluyor.
4- Çalışma ortamında güvenlik önlemleri yeterli düzeyde bulunuyor.
Cevap seçenekleri:
(5) Kesinlikle Katılıyorum
(4) Katılıyorum
(3) Kısmen Katılıyorum
(2) Katılmıyorum
(1) Kesinlikle Katılmıyorum
Yukarıda iş ortamına yönelik hazırlanan örnek çalışan memnuniyet anketinde puanlama ölçeği ve sorular genişletilebilir. Ancak uzun ve sıkıcı anket tasarımları elde edilen verilerin güvenilirliğini düşürebilir ve güncel durumu yansıtmayabilir.
Sorwe’de kullanıma hazır Çalışan Memnuniyet sorularından faydalanmayı unutmayın!
Mutlu ve Bağlı Çalışanlarla Başarılı Şirketler Yaratın
Örnek raporları inceleyebilir ve bu benzersiz süreci hemen ücretsiz deneyebilirsiniz.