Veri Odaklı İnsan Kaynakları Analitiği

İnsan Kaynakları Analitiği, çalışanların performansını, yeteneklerini ve memnuniyetini anlamak için geniş kapsamlı veri setlerini analiz eder. Optimize edilmiş insan kaynakları stratejileri geliştirme potansiyeli sunar.
İşverenlerin kararlarını objektif verilere dayandırmasına yardımcı olur. Raporlara veda edin, analiz edilmiş bilgiye ulaşın.
Veri Odaklı İnsan Kaynakları Analitiği

Nine Box Analizi

Çalışanlarınızın performans ve potansiyellerini analiz ederek kurumunuzun İnsan Kaynakları envanterini kolayca oluşturun.
Yetenek yönetimi, yedekleme ve eğitim planlarınızda kullanabileceğiniz, kurumunuzun insan kaynağı stratejinizi optimize edebileceğiniz harika bir araç.
NineBox
Backup

Otomatik Yedekleme Planı

Kurumunuzda geleceğin liderlerini keşfedin, risklerini analiz edin ve kritik çalışanlarınızın otomatik yedekleme planlarını kolayca hazırlayın.
Sorwe her bir çalışanın kariyer yolculuğunu izliyor, risklerini belirliyor ve otomatik yedekleme planlarını sizler için kolayca hazırlıyor.

Ayrılma Eğilimi Analizi

Ayrılma eğiliminin ve gerçekleşme oranlarının, iş gücü planlaması, kurum kültürünün oluşumu, işveren markası ve hatta şirket performansına kadar bir dizi maliyetli sonuçlar ürettiğini biliyoruz.
Strateji ve aksiyon planlarımıza yön verirken neden-sonuç ilişkilerini keşfetmeyi çok önemsiyoruz. Ayrılma eğilimi analizi, şirketinizin kaynaklarını çok daha verimli yönetmeniz icin size birçok farklı kırılım ve segmentasyonda öngörü ve analiz sağlayacaktır.
Retention Analysis
Task Compliance Analysis

Görev Uyum Analizi

İşe alım stratejinizden, yetenek yönetimi ve yedekleme planlarıniza kadar faydalanabileceğiniz stratejik bir analiz.
Şirketinizdeki görev ve pozisyonların gerektirdiği ideal yetkinlik, kişilik ve davranış setleri ile mevcut çalışanlarınızın verilerini analiz ederek kurumunuzun yetkinlik haritasını oluşturun. Organizasyonunuzun taşıdığı risk ve fırsatları farkedin.

Metin Analizi

Öneriler ve açık uçlu sorulardan toplanan binlerce metin içerisinde kaybolmayın.
Sorwe Metin Analizi ham metinlerin olumlu, olumsuz ve nötr yaklaşımını gösterir ve metinlerdeki konuları otomatik olarak sınıflandırır.
Metin Analizi
Segmentasyon Analizi

Segmentasyon Analizi

Seçilen 2 farklı Sorwe Kokpit endeksinin x ve y koordinat düzlemine yerleştirilmesi ile çalışanların anlamlı gruplardaki dağılımlarını göstermektedir.
Sorwe Analitik veri teknolojisi ile, şirketine bağlı ve işine istekli çalışanların hangi departmanlarda, birimlerde veya lokasyonlarda toplandıkları, performansı yüksek çalısanların hangi özellikleri taşıdığı ve hangi davranısları gösterdiği gibi sağladıgı kritik bilgilerle, organizasyonunuzu daha yakından tanımanızı sağlayacaktır.

Organizasyonel Network Analizi

Şirketler için kişilerin, departmanların veya grupların arasındaki iletişim ve işbirliği kalıplarının x-ray görüntüsünü sağlar. Gerçek zamanlı insan analitiği verileri ile takım işbirliğini geliştirir, organizasyon icerisindeki kaynakların akışını görselleştirerek, potansiyel tıkanmaları farketmenizi ve daha sürdürülebilir bir organizasyon tasarlamanızı sağlar.
Organizasyonunuzun bütünsel bir fotoğrafını görmenizi sağlayacaktır.
Kişisel network analizleri, ilişki ağınızı analiz ederek kimlerin sizin için daha kritik konumda olduğunu, hangi ilişkilerin iş yükü, stres ve baskı oluşturduğunu ortaya koyarak, kaynaklarınızı çok daha iyi yönetmenizi sağlar. Liderlerin zaman, kaynak ve iletişim yönetiminde faydalanabilecekleri benzersiz bir yardımcıdır.
Organizasyonel Network Analizi
Değerler Analizi

Değerler Analizi

Yüksek performanslı ve sürdürülebilir kurum kültürü yaratmada, kurumun en önemli pusulası değerleridir. Birçok araştırmanın da gösterdiği üzere kurumların değerleri ile çalışan değerlerinin uyumluluğunda, yüksek ve sürdürülebilir finansal performans sağlanmaktadır.
Değerler analizi, herbir çalışanınızın davranışlarını etkileyen değerleri keşfederek, kurum değerleri ile ne kadar uyumlu olduğunu analiz etmektedir.
Yapay Zeka ile Benzersiz Analizler Oluşturun
Çalışan analizine yardımcı olan analitiklere ulaşın.