Kurum Kültürü Nedir?

14 Temmuz 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Yetenek Yönetimi Nedir, Nasıl Oluşturulur?
Kurum Kültürü Nedir?

 

Kurum kültürü, bir kurumun tümü için geçerli olan, kurumdaki çalışanları bir arada tutan, ortak hedefleri, amaçları ve ilkeleri belirleyen değerlerin tamamıdır. Zamana ve belirli etkenlere bağlı olarak oluşan kurum kültürü, bir kurum içerisindeki tüm süreçleri kapsar ve söz konusu süreçlerin gelişmesi veya değişmesi ile farklılaşabilir. Bu nedenle, yetenek yönetimi, iç iletişim gibi kurum kültürünü etkileyen insan kaynakları süreçlerini geliştirmeniz etkili bir kurum kültürü oluşturmanızı sağlar.

 

Kurum Kültürü Nedir?

Çeşitli kültürel özelliklere sahip bireylerden oluşan kurumlar, ortak inanç ve değerler sistemi oluşturur. Oluşturulan bu sistem ile farklı düşüncelerin, tutumların, davranışların, beklentilerin bir arada tutulması ve çalışanların ortak bir amaçta birleştirmesi amaçlanır. Kurum ile çalışanları bütünleştiren bu oluşum, kurum kültürü olarak tanımlanır. Nasıl ki her toplum kendine kültürüne sahipse, her kurumun da kendine özgü bir kültürü bulunur. Sahip oldukları kültürler kurumları diğer kurumlardan ayırır. 

Her kurumun kültürü kendisine özgü olsa da her kültür ortak ve belirli temel unsurları içerir. Kurum kültürü, kurum içerisindeki çalışanlarınızın davranışlarını, tutumlarını, düşüncelerini yönlendiren normlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar bütününden oluşur. Kurum kültürünün içerdiği bu unsurlar şu şekilde tanımlanabilir:

 • Normlar: Kurum tarafından geliştirilen ve çalışanlar tarafından benimsenen normlar, kurum kültürü içerisindeki davranışları etkileyen, sosyal sistemi kurumsallaştıran ve güçlendiren etkenlerdir.
 • Değerler: Değerler, kurum kültürünün daha çok içsel yönünü yani kurum amaçlarını, ideallerini, standartlarını, yönetim süreçlerini yansıtır. Değerler, kurum kültürüne bir uyum duygusu getirme potansiyeline sahiptir.
 • İnançlar: Değerlere göre daha derin ve güçlü bir şekilde kurumsal davranışlara yerleşen inançlar çalışanların tutumlarını, algılarını, düşüncelerini ve davranışlarını yönlendiren, kurumsal yaşama ilişkin ön kabullerini oluşturan doğrulardır.
 • Alışkanlıklar: Kurum kültüründe alışkanlıklar, kültürün içerdiği diğer unsurların  etkisiyle oluşan, kendini tekrar eden kurumsal davranışlardır. Alışkanlıklar, kurum kültürünün devamlılığı için en önemli unsurlardan bir tanesi olarak kabul edilir.

 

Kurum Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

Çalışanlarınızın davranışlarını, tutumlarını, düşüncelerine şekillendiren ve yönlendiren kurum kültürünün ne olduğunun yanı sıra özelliklerinin bilinmesi de önemlidir. Kurum kültürünün sahip olduğu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kurum kültürü, zamanla ortaya çıkan ve çalışanlar için bir kontrol mekanizması olan bir sistemdir.
 • Şirketinizde yer alan tüm çalışanlar arasında paylaşılan kurum kültürü, çalışanlarınızın kuruma bağlılıklarını arttırır.
 • Çalışanlarınızın düşünce yapılarında inanç ve değer olarak bulunan kurum kültürü, yazılı bir metin değil, tekrarlanan davranışsal kalıplar ile somutlaşır.
 • Kurum kültürü ile hem kurum hem de çalışanlar için bir kimlik oluşturursunuz. Bu kimlik, bir kurumu başka kurumdan ayıran sınırı çizer.

 

Kurum Kültürü Türleri Nelerdir?

Her kurumun kendisine özgü bir kurum kültürü bulunsa da sahip oldukları özellikler ile kurum kültürleri için temel bir sınıflandırma yapılabiliyor. Bu sınıflandırmada yer alan kurum kültürü türleri ve özellikleri şu şekildedir:

 • Klan Kültürü: Özellikle küçük veya yeni kurulan işletmelerde görülen klan kültürü içe yönelik, birlik ve beraberlik odağına sahip, kurumsal bağlılığın öne çıktığı bir modeldir. Klan kültüründe resmiyetten uzak kontrol ve değerlendirme süreçleri gerçekleştirilir. Ana değerler takım çalışması, iletişim ve fikir birliği ile belirlenir. Ekip çalışmasına dayalı bir modele sahip olan klan kültüründe yöneticiler, mentorluk rolünü alır.
 • Adhokrasi Kültürü: Kurumsal statü ve pozisyonların önemsenmediği, geçici olarak görüldüğü adhokrasi kültürü bireyselliğin ön planda olduğu bir yapıya sahiptir. Bu kültüre sahip kurumlarda, çalışanlar bireysel sorumluluk ve risk almaları için teşvik edilir. Bu nedenle, bu kültürde merkezileşme eğilimi bulunmaz. Adhokrasi kültürünün temel değerleri yenilikçiliğe, yaratıcılığa ve çevikliğe dayanır.
 • Hiyerarşi Kültürü: Birim ve çalışanların iş sorumluluklarının belirli olduğu hiyerarşi kültüründe kurum içi düzen ve kurallar ön planda tutulur. Bürokratik ve resmi bir yapıya sahip olan bu kültür yapısında çalışanların belirlenen tutarlılığa ve tekdüzeliğe uyması, kendilerinden yalnızca istenileni yapılması beklenir. Hiyerarşi kültürünün kural odaklı bürokratik yapısına sahip kurumlarda çalışanların bağlılık düzeylerinin daha fazla güçlendirmesine ihtiyaç duyulur.
 • Pazar Kültürü: Klan kültürünün aksine dışa odaklı bir bakış açısına sahip olan pazar kültüründe hedeflere, hedeflere yönelik çalışan performanslarına ve elde edilen sonuçlara odaklanılır. Pazar kültürüne sahip kurumlar rekabet avantajına ve pazar üstünlüğüne sahip olmayı amaçlar. Bu kültür yapısına sahip kurumlarda hırslı yöneticiler, çalışanları başarmaya ve beklentileri aşmaya yönlendirir. Bu nedenle, çalışanlara daha fazla teşvik edici ve ödüllendirici bir ortam sunulur.

 

Takdir ve Teşekkür ile Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?

Her kurum kendine özgü bir kurum kültürü oluştursa da belirli ortak unsurları kültüründe barındırır. Bu unsurlardan değerler, kısa vadeli şirket hedeflerini, çalışan rollerini ve birimlerin de ötesine geçen kurum kültürüne yol gösterici bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, güçlü bir kurum kültürü inşa etmek istiyorsanız ilk olarak temel değerleri ön planda tutmanız gerekiyor. 

Değer odaklı kurum kültürünüzü oluşturmanın en etkili yollarından biri kurum içi takdir ve teşekkür yöntemlerinizdir. Takdir ve teşekkürü, şirketteki ortak yaşamı şekillendiren ve yönlendiren kurum kültürünün bir parçası haline getirerek temel değerlerinizi güçlendirebilirsiniz. Bunun için, takdir ve teşekkür sisteminize yönelik süreci detaylı bir şekilde planlamalı ve uygulama aşamasında sürekliliğini sağlamalısınız. 

Güçlü bir kurum kültürü oluşturmanız için ihtiyacınız olan takdir ve teşekkür uygulaması ipuçlarını sizler için sıraladık:

 • Takdir ve teşekkürlerinizi tanımlayın.

Sisteminizin planlama aşamasında ilk olarak takdir ve teşekkürün tanımını ortaya koyun. Takdir ve teşekkürü, kurumsal bir süreç olarak ele alın ve uygulama ilkelerini belirleyin. Bu sayede, her çalışanınız aldığı takdir ve teşekkürü, hem başarıları ile hem de şirket değerleri ile ilişkilendirebilir.

 • Sistemi kurumunuzun tümüne uygulayın.

Takdir ve teşekkür sisteminizi tüm çalışanlarınızın dahil olabileceği ve birbirlerine takdirlerini iletebileceği şekilde tasarlamaya özen gösterin. Böylece, çalışma arkadaşlarından da takdir ve teşekkür alabilen çalışanlarınızın motivasyonunda artış sağlayabilirsiniz.

 • Tanınmayı, kültürünüzün bir parçası haline getirin.

Çalışan tanıma, kurumunuzun temel değerlerini somutlaştırmanızı sağlar. Ayrıca, çalışan takdirini uygun araçlarından faydalanarak şirket genelinde sözlü veya yazılı olarak ilettiğinizde, çalışanlarınız tüm şirket genelinde başarıları ile tanınmak için yüksek motivasyon ve performans ile çalışır. Böylece, hem şirket genelinde verimlilik artışı sağlayabilir hem de çalışan bağlılıklarını güçlendirebilirsiniz.

 • Çalışan takdir ve teşekkürlerinizi çeşitlendirin.

Başarıları, katkıları için birimlerinize ve bu birimlerdeki çalışanlarınıza farklı takdir yöntemleri tasarlayın. Bu sayede, her birim ve çalışanın şirketiniz için özel olduğunu hissettirebilirsiniz. Ancak, bu süreçte takdir ve teşekkürlerinizin kurum kültürü ile uyumlu olması gerektiğini unutmayın.

 • Takdir ve teşekkürlerin etkisini ölçün.

Kurumsal kültürünüze uygun bir takdir ve teşekkür sistemini yalnızca planlamanız ve düzenli olarak uygulamanız yeterli değildir. Uygulamanın çalışanlarınız üzerindeki verimlilik, motivasyon, memnuniyet gibi etkilerini de belirli aralıklarla değerlendirmeniz, takdir ve teşekkür uygulamalarınızın etkisini ölçmeniz gerekiyor.

Kurumunuzda takdir ve teşekkür kültürünü oluşturmak için Sorwe çözümlerinden faydalanabilir, tüm süreçlerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Sorwe ile etkili bir iç iletişim oluşturarak çalışanlarınızın etkinliğine de katkı sağlayabilirsiniz. Kurum kültürünüzü geliştirmek için ihtiyacınız olan çözümler hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sonraki içerik
Çalışanlarınızı Tükenmişlik Sendromundan Korumanın 12 Yolu
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.