Sıklıkla Karşılaşılan İstifa Nedenleri Nelerdir, Nasıl Önlenir?

23 Ağustos 2021 | 3 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Öneri Sistemi Nedir? İdeal Öneri Sistemi Nasıl Olmalı?
Sıklıkla Karşılaşılan İstifa Nedenleri Nelerdir, Nasıl Önlenir?

Çalışanın temel haklarından biri olan istifa, bir çalışanın kendi isteği ile süreli veya süresiz olarak iş yerinden ayrılması olarak tanımlanır. Ancak, istifa eden çalışanın işten ayrılma kararının nedeni bir şirket için büyük önem taşır. Bu durumu göz önünde bulunduran şirketlerde insan kaynakları birimi istifa etmek isteyen çalışan ile işten ayrılma görüşmesi yapar. Bu görüşmenin çıktıları sayesinde şirketler diğer çalışanlarını kaybetmemek için belirli iyileştirme süreçlerini yürüterek önlemler alır.

 

İstifa Nedenleri Nelerdir?

Bir çalışan çeşitli nedenlerden dolayı işinden istifa edebilir. Bu nedenler her zaman şirket içi süreç veya işleyişten kaynaklı olmayabilir. Evlilik, askerlik, sağlık gibi şirket dışı nedenlerle de çalışanlar işlerinden ayrılmak isteyebilir. Bu noktada, şirketlerin daha çok göz önünde bulundurdukları ve değerlendirdikleri istifalar şirket içi kaynaklı olanlardır. Bir çalışanın haklı istifa için belirli şirket içi süreç ve işleyişler haklı istifa sebebi olarak değerlendirilir. Bu istifaların temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

> Bir çalışana yönetici veya diğer çalışanların olumsuz yaklaşım sergilemesi.

> Bir çalışana iş tanımının ve sorumluluklarının göz ardı edilerek farklı işlerin veya fazla işin yüklenmiş olması.

> Oryantasyon sürecinin uygun bir şekilde yürütülememesi sonucu işe yeni başlayan kişiye yanlış veya eksik bilgilerin aktarılması.

> Çalışana değer vermemek, takdir etmemek, ödüllendirmemek.

> Yönetici veya işverenin çalışandan beklentilerin belirsiz olması veya uygun olmaması, performans ve motivasyonunu yüksek tutmak için faaliyetlerde bulunmamak.

 

İstifalar Nasıl Önlenir?

Bir çalışanın şirket içi süreç veya işleyişten kaynaklı olarak istifa etmesinin nedeni farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden, şirketlerin diğer çalışanlarını da aynı nedenlerle kaybetmemek için önlemek istediği her bir istifa için farklı stratejiler ve çözümler uygulaması gerekiyor. Sıklıkla karşılaşılan istifa nedenlerine göre uygulanabilecek strateji ve çözümler şunlardır:

> Etkili bir iç iletişim sistemi ile çalışanlar arasındaki uyum ve iletişim artırılırken sağlıklı bir bilgi ağı oluşturulur. Çalışan arasındaki bilgi akışı ve iletişimden kaynaklı anlaşmazlıklar, olumsuz yaklaşımlar ortadan kaldırılabilir. Çalışan memnuniyet anketleri sayesinde de bu süreç değerlendirilebilir ve gerekli iyileştirmeler sağlanabilir.

> Şirketlerin geri bildirim kültürünü benimsemeleri ile çalışanlar mevcut şirket içi süreç ve işleyişlerine yönelik anlık geri bildirimlerde bulunabilir. Bu sayede, çalışanların istifa kararını almadan önce şirketlerin gerekli çözümleri üretebilmesi mümkün olur. 

> Uygun oryantasyon eğitimi uygulamaları ile çalışanların şirketin çalışma ve sosyal ortamına adaptasyon süreci daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Bu noktada, çalışanlar iş sorumlulukları, iş akışı, kurum işleyişi gibi konulara yönelik açık ve yeterli bilgiyi edinirler. Böylece, yetkinliklerini zaman kaybetmeden uygun bir şekilde kullanabilirler.

> Şirketler yeni nesil takdir ve ödüllendirme sistemlerini kullanarak çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırabilir. Şirketler öneri sistemi sayesinde çalışanlarının önerilerini ve fikirlerini paylaşmalarını sağlar. Bu sayede, onlara ve düşüncelerine verdiği değeri göstererek bağlılıklarını artırabilir.

> Şirketler çalışanlarının performansını kapsamlı ve objektif bir şekilde değerlendirmek için belirli performans değerlendirme yöntemlerine başvurabilir. Böylece, şirketler çalışanların yetkinliklerine uygun iş sorumlulukları tanımlayabilir veya yetkinliklerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim ve gelişim süreçlerini gerçekleştirebilir. Böylece, çalışanların motivasyon ve verimlilikleri artırılırken şirkete olan bağlılık seviyeleri de artırılır.

Siz de istenmeyen istifaların önüne geçmek, çalışanlarınızın memnuniyetini ve bağlılıklarını artırmak için bu süreçleri takip edebilirsiniz. Bu süreçler için ihtiyacınız olan tüm çözümlere ise Sorwe ile sahip olabilirsiniz. Sorwe çözümleri ile tanışmak ve daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Şirket İçi Anketlere Katılımı Nasıl Arttırırsınız? 5 Eğlenceli Yol!
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.