Şirket İçi Anketlere Katılımı Nasıl Arttırırsınız? 5 Eğlenceli Yol!

23 Ağustos 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Öneri Sistemi Nedir? İdeal Öneri Sistemi Nasıl Olmalı?
Şirket İçi Anketlere Katılımı Nasıl Arttırırsınız? 5 Eğlenceli Yol!

Şirket içi anketler, çalışanların motivasyonunu, performansını ve bağlılıklarını etkileyen unsurları belirleyerek bu yönde ihtiyaç duyulan iyileştirmeler ve düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Bu nedenle de şirketlerin gelecek yol haritalarını belirlemede önemli bir rol oynar. Söz konusu iyileştirme ve düzenlemelerin belirlenmesi ve fayda sağlanması için ise çalışanların yapılan anketlere katılım oranları ve gerekli ilgiyi göstermeleri büyük önem taşıyor.

Çalışanların anketlere katılımları şirketlerin çalışanların motivasyon, performans veya bağlılıklarına yönelik yürütecekleri süreçlerin belirlenmesinde etkilidir. Şirketler daha etkili süreçler yürütebilmek için çalışanlarının söz konusu anketlere katılım sağlamaları ve önem göstermeleri için çeşitli yollara başvurur. Bunlardan birisi de anket sürecini daha eğlenceli bir sürece dönüştürülmesidir. Siz de çalışanlarınız için anket sürecini daha etkili bir hale getirerek daha verimli ve etkili sonuçlar alabilirsiniz.

 

Şirket İçi Anketlerin Önemi

Uygun yöntem ve düzenleme ile sürdürülen şirket içi anketlerini sağladığı avantajlar ile hem çalışan deneyiminin hem de kurum kültürünün güçlendirilmesini yardımcı olur. Şirket içi anketlerin şirket ve çalışanlara sağladığı bu avantajlar şu şekilde verilebilir:

> Çalışanlarınızın performans, motivasyon ve şirkete bağlılık düzeylerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörleri belirleyebilir, bu faktörlere yönelik çözüm süreçlerini yürütebilir ve çalışan deneyiminizi iyileştirebilirsiniz.

> Çalışma ortamında sürdürülen etkinliklerin veya uygulamaların verimliliğini değerlendirebilir, kurum içi verimlilik ve üretkenliği artıracak çözümlere başvurabilirsiniz.

> Performansa yönelik değerlendirmeler ile çalışanların zayıf ve güçlü yönleri belirlenebilir, şirketin gelecek hedefleri doğrultusunda çalışanın yetkinlik ve yeterliliklerine yönelik eğitim ve gelişim süreçleri planlanabilir.

> Çalışan bağlılığını güçlendirdiği için istenmeyen istifalar önlenir ve personel devir hızı düşer. Böylece boşalan pozisyonu doldurmak için harcayacağı zaman ve iş gücünden tasarruf edersiniz.

> Şirket içi geri bildirim kültürünün benimsenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlarsınız. Çalışanlar ile birimler arasındaki ilişki ve iletişim güçlenir, çalışanlar arasındaki iş süreçleri daha etkili bir şekilde sürdürülebilir.

> Şirketinizin zayıf ve güçlü yanlarına yönelik verilere ulaşabilir, kurum kültürünüzü güçlendirmek adına hem şirket hem çalışan açısından uygulayabileceğiniz çözümleri belirleyerek uygulayabilirsiniz.

 

Şirket İçi Anketlere Katılımı Artırmak İçin 5 Eğlenceli Yol

Şirketler çalışanların anketlere katılım oranını artırarak daha anlamlı veriler elde edebilir. Bu sayede iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan süreçler ve etmenler için uygun çözümler belirlenip uygulanabiliyor. Şirketlerin bu noktada anketlere katılım oranını artırmak için izleyebileceği belirli eğlenceli ve etkili yöntemler bulunuyor. Bunlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir:

 

> Ödüllendirme

Şirket genelinde uygulanabilecek bir ödül sistemi ile anketlere katılım oranının artırılması sağlanabilir. En yüksek katılıma sahip çalışanların veya birimlerin ödüllendirilebileceği bir sistem oluşturularak bir yarışma ortamı yaratılabilir. Ayrıca, ödüllendirme sistemi ile anketleri çalışanlarınız için daha ilgici çekici bir hale getirebilirsiniz. Bu noktada, şirket ve çalışma modelinize uygun bir ödüllendirme sistemi belirlemeniz gerekiyor.

 

> Gamification

Türkçe karşılığı oyunlaştırma olan gamification şirketlerdeki süreçleri değiştirmeyi başaran yeni bir yöntem. Şirketler, uygulanma açısından birçok kolaylığı bulunan oyunlaştırma yöntemini işe alım, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı gibi birçok sürece yönelik değerlendirme yapmak için kullanabiliyor. Geleneksel yöntemler ile hazırlanan anketlerin yerine kullanılan gamification yöntemi ile oluşturulan anketler sayesinde çalışanların bu sürece olan ilgisinin artması sağlanıyor. Böylece, değerlendirmeyi amaçladığınız etkenlere yönelik daha fazla veri toplayabiliyorsunuz.

 

> Puan Kazanma Yöntemi

Çalışanlarınızın anketlere katılımları sonucu puan elde edebilecekleri ve sahip oldukları puanları kullanabilecekleri bir yöntem tercih ederek çalışanlarınızı anketlere katılıma teşvik edebilirsiniz. Bu yöntemi, ödüllendirme ile birleştirerek çalışanlarınızın memnuniyet ve motivasyonlarına katkı sağlarsınız. Ayrıca, şirketinizde yeni nesil bir takdir kültürünün oluşmasının temellerini atmış olursunuz. Bu yöntem ile çalışanlara yönelik diğer süreçlerde de daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

 

> Şeffaf İletişim ve Sonuç Paylaşımı

Anket sürecinde elde edilen verilerin güvenilirliği açısından çalışanların gizliliği büyük önem taşır. Bu süreçte anketlerin gerekli gizliliği koruyacak şekilde hazırlanması ve uygulanması gerekir. Böylece, çalışanlar fikir ve görüşlerini daha açık bir şekilde dile getirebilir. Ancak, elde edilen ve değerlendirilen verilerin çalışanlardan gizli tutulmaması, onlarla paylaşılması gerekir. Böylece, yöneticilerin görüşleri dikkate aldığı mesajı çalışanlara verilir. Hem görüşlerini açıkça belirtebilen hem de bu görüşlere değer verildiğini bilen çalışanların anketlere katılım oranı artar. 

 

> İç İletişimle Anket Duyurusu

Anketlere katılım oranını etkileyen en önemli etkenlerden birisi çalışanların yapılacak anketler hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Sürekli bir bilgi akışının bulunduğu şirketlerde anketlere yönelik gerekli bilgilerin çalışanlara aktarılma veya çalışanların bu bilgiye erişme aşamalarında aksaklıklar ile karşılaşılabilir. Bu nokta, şirketler özellikle dijital teknolojilere entegre olabilen iç iletişim çözümlerinden faydalanarak duyuru, kişiye veya gruba özel mesaj yöntemleri ile çalışanların anket süreci hakkında gerekli bilgiye ulaşması sağlanabilir.

 

Yukarıdaki yöntemler ile anketleri daha eğlenceli bir sürece dönüştürebilir, katılım oranının artmasını sağlayabilirsiniz. Anket süreçlerinizden daha etkili ve verimli sonuçlar elde etmek için ise Sorwe çözümlerinden faydalanabilirsiniz. Siz de Sorwe çözüm ve hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Çalışan Memnuniyet Anketi Duyurusunu Nasıl Etkin Kılabilirsiniz?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.