Çalışan Bağlılığını Geliştirmenin 7 Adımlı Yol Haritası

21 Eylül 2022 | 5 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Bağlılığı Yüksek Çalışanların Ortak Özellikleri
Çalışan Bağlılığını Geliştirmenin 7 Adımlı Yol Haritası

Şirketinizde çalışan bağlılığını nasıl geliştireceğinizden emin değilseniz sürece başlamak göz korkutucu olabilir. Çalışan bağlılığını artırmak bir gecede çözümlenen ve kısa sürede etkisini gösteren bir süreç olmadığı için başlangıçta tedirginlik hissedilebilir. Ancak çalışan bağlılığının şirket içerisinde neleri etkilediğini gözden geçirdiğiniz zaman tüm tedirginliklerinizin yerini başlama isteği alacaktır. 

 

Örneğin çalışanlarınız bağlıysa yüksek verimlilik, güçlü bir şirket itibarı, daha düşük iş devri ve bunların sonucunda maliyet tasarrufu sağlanır. Gallup tarafından yapılan bir araştırma, bağlılığı yüksek çalışanların %17 daha üretken olduğunu, kurumdaki müşteri memnuniyetinin %10 daha yüksek olduğunu ve karlılığın %21 fazla olduğunu ortaya koyuyor.

 

Bu verilere kendi kurumunuzda da ulaştığınızı hayal edin. Bunu bir hayalden öteye taşımak için çalışan bağlılığını geliştirmenizi sağlayacak faaliyetleri hayata geçirmeniz gerekiyor. Bu faaliyetlerin planlanmasında sizlere ilham olabilecek 7 adımdan oluşan bir yol haritası oluşturduk, birlikte inceleyelim.

 

1. Adım: Çalışan bağlılığından kimlerin sorumlu olduğunu belirleyin.

Çalışanların bağlılığı sadece İK profesyonellerinin sorumluluğunda gibi görünebilir. Ancak çalışanların bağlılığını etkileyen etmenler çalışma hayatındaki yaşadığı deneyimlerle ilgilidir. Bu deneyimler de doğrudan ekip arkadaşları ve yöneticileriyle şekillenir. Bu yüzden çalışanların bağlılığı İK profesyonellerinin olduğu kadar tüm yöneticilerin, üst düzey liderlerin hatta tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Bu sorumlulukların belirlenmesi ve planlanması ise İK profesyonellerinin görev alanlarından birisi olabilir. İK Profesyonelleri çalışanların bağlılığını sağlayacak deneyimleri yaratmada tüm çalışanlar ile iş birliği içerisinde olmalıdır. Yöneticilerin ve üst düzey liderlerin planlamaların hayata geçirilmesi konusunda destekleyici olmaları gerekmektedir.

 

2. Adım: Mevcut bağlılık oranını ölçümleyin.

Çalışan bağlılığını artırmak istiyorsunuz diyelim. Bağlılık düzeyini bilmeden alınan aksiyonların sonuçlarını nasıl değerlendirebilirsiniz? Sürecin başarılı ya da başarısız ilerlediğini nasıl ölçümleyebilirsiniz? İşte tam olarak bu soruların en başta giderilmesi için mevcut durum analizi yapmalısınız. Bu analizi en doğru ve verimli şekilde yapabilmeniz için çalışanların tüm deneyimlerini ölçümlemeniz ve bağlılıklarına olan etkisini gözlemlemeniz gerekmektedir. Bunun için;

  • Görev tanımı ve sorumlulukları,
  • Ödeme ve yan hakları,
  • Fiziksel ve ruhsal sağlığı, esenliği,
  • Çalışma ortamını,
  • Eğitim ve gelişim imkanlarını,
  • Teknoloji kullanımını,
  • Şirket içi iletişimi

değerlendirmeye alabilirsiniz. Bu konu başlıklarının çalışanların tüm deneyimlerine hitap etmeleri oldukça önemlidir. Çalışan bağlılığını düşüren ya da artıran detayları bu kategorilendirme ile gözlemleyebilirsiniz. 

Çalışan bağlılığını ölçmek için aşağıdaki seçeneklerden faydalanabilirsiniz:

Var olan bağlılık oranını ölçümlediyseniz, diğer adımlara geçmek için hazırsınız.

 

3. Adım: Hedeflerinizi belirleyin.

Bu aşamda vereceğiniz kararlar bir önceki aşamaya göre şekillenecektir. Örneğin, bağlılık oranı belirli departmanlarda daha düşükse ya da bağlılığın düşmesine sebep olan etmenlerin çoğunluğu iş-özel hayat dengesi ile alakalıysa belirleyeceğiniz hedefler bu çerçevede oluşacaktır. Bu nedenle anket sonuçlarını farklı kırılımlarda görebileceğiniz dijital çalışan deneyimi platformalarından yararlanmak sürecinizi hızlandırabilir. 

Aynı anda tüm problemlere odaklanmak ve hepsini aynı anda çözmeye çalışmak mümkün olmayabilir. Bu sebeple elde ettiğiniz anket sonuçlarını doğru analiz ederek öncelik sırası belirleyebilir, bu doğrultudaki hedeflerinizi oluşturabilirsiniz. 

 

4. Adım: Başarı kriterlerinizi belirleyin.

Hedeflerinizi oluşturdunuz, artık sürecinizin nasıl ilerlediğini ara dönemlerde ölçmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Hangi kriterlere ulaşmış olmak başarılı olduğunuzu gösterir? Bu soruya vereceğiniz cevaplar sizin başarı kriterlerinizi oluşturabilir. Kriterlerinizi belirledikten sonra ara ara süreç değerlendirmesi yapabilirsiniz. Örneğin, altı aylık çalışan devri oranlarını karşılaştırabilirsiniz ya da ilk anket sürecinden birkaç ay sonra aynı soruları kullanarak aynı hedef kitleye anket düzenleyebilir, sonuçları karşılaştırabilirsiniz. 

Bir başka yöntem olarak sonuçlarınızı diğer kurumlarla karşılaştırabileceğiniz dijital çalışan deneyimi platformlarından faydalanabilirsiniz. Böylece var olan konumunuzu güncel ve anlık olarak analiz edebilirsiniz.

 

5. Adım: Aksiyon planlarınızı oluşturun.

Bağlılık sonuçlarını aldınız, hedeflerinizi ve başarı kriterlerinizi belirlediniz, artık harekete geçme zamanı! Bu adımda sizi harekete geçirecek aksiyon planlarınızı belirleyerek ilgili departmanları ve ekipleri bilgilendirmeye başlayabilirsiniz. Örneğin, bazı aksiyon planlarınız üst yönetimin vereceği kararlar doğrultusunda şekillenebilir. Bunun için elinizdeki argümanları ve aksiyon planınızı üst yönetime sunmaya başlayabilirsiniz. 

Ya da belirli departmanlar özelinde almak isteyeceğiniz aksiyonlar olabilir. Bu aksiyonları hayata geçirmeden önce departman yöneticileriyle bir araya gelebilir, mevcut durumu gözden geçirerek planları güncelleyebilirsiniz. Ortak karar verilmesi durumunda harekete geçebilirsiniz.

 

6. Adım: Çalışanlarınızı bilgilendirin.

Bu adıma kadar yapılan bütün çalışmalar, çalışanlarınızın bağlılığını artırmaya yönelik olan çalışmalardı. Bu adımları çalışanlarınızdan bağımsız ilerletmeniz asıl hedefinizden uzaklaşmanıza sebep olabilir. Tüm bu çalışmalar neden yapılıyor, anket sonuçları neyi gösteriyor, hangi aksiyonların alınması planlanıyor? Bu sorular çalışanlarınızın aklında yer aldığı sürece bağlılıklarının artmasını beklemek tutarlı bir beklenti olmayacaktır. Tüm soru işaretlerinin giderilmesi, güçlü bir iç iletişimin kurulmasına ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu da doğrudan çalışan bağlılığına pozitif bir şekilde yansıyacaktır.

Aynı zamanda departman yöneticilerini bu süreçte bilgilendirmek ve sürece olan katkılarını hatırlatmak faydalı olacaktır. Böylece yöneticiler de çalışanlarıyla olan iletişimlerini güçlü tutarak çalışanlarının yanında olduğunu daha çok hissettirecektir. 

 

7. Adım: Bağlılığı ölçmeye devam edin.

“Tüm adımları başarıyla tamamladınız, artık çalışan bağlılığınız yüksek, ajandanızdaki diğer iş bölümlerine geçebilirsiniz.” Bu bakış açısıyla adımlarımızı tamamlamak bütün süreçlerin boşa gitmesine sebep olur. Çalışan bağlılığı bir kez uygulanan adımlarla çözümlenebilecek bir süreç değildir. Bu adımları bir kez uygulamak ve yüksek bağlılık oranına ulaşmak o oranın sabit kalacağı anlamına gelmez. Asıl püf nokta bu adımların sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. 

Sürdürülebilirlik denildiğinde ise şu soru aklınıza gelebilir. “Tüm bu süreçleri sürekli olarak nasıl kurgulayıp hayata geçireceğim?” Tam da bu noktada dijital çalışan deneyimi platformları ve dijital İK araçları yardımınıza koşabilir. Elbette ki bütün adımları manuel olarak sürekli tekrarlamak mümkün değildir. Ancak bir kez kurguladığınız adımları dijital İK araçları ile sürekli uygulanabilir hale getirebilirsiniz. Anketlerinizi otomatikleştirebilir, yapay zeka destekli sistemler ile anket sonuçlarına anında ulaşabilir, diğer kurumlarla olan karşılaştırmalarınızı tek tıkla öğrenebilirsiniz. Bu aşamada dijital İK araçlarından faydalanmak hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf etmenizi sağlayacaktır. 

 

Sağlık Sektöründe Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Son dönemlerde yaşananlar ve pandemi göz önünde bulundurulduğunda sağlık sektöründe önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle sahadaki sağlık çalışanlarında stres oranı önceki dönemlere göre artış göstermektedir.

Yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının %93’ünün stresli oldukları, %76’sının tükenmiş ve bitkin hissettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu denli yüksek sonuçlar elbette ki bağlılığı negatif yönlü etkileyen etmenlerdir. Bu süreçte işverenlere düşen sorumlulukların arasında çalışanlarla daha fazla iletişim kurmak, daima çalışanların yanında olduğunu hissettirmek ve mevcut haklarda iyileştirmeler yapmak olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Üretim Sektöründe Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Üretim sektöründe vardiya sisteminin olduğunu düşünürsek çalışmanın hiç duraksamadığını söyleyebiliriz. Bu da çalışma koşullarının mevcut durumdan daha zorlayıcı olduğu sonucunu ortaya koyabilir. Bu nedenle sisteme uyum sağlayan ve üretimin yoğun olduğu dönemlerde tempoya ayak uyduran çalışanların başarılarının göz ardı edilmemesi bağlılıkta oldukça büyük önem arz ediyor. Başarıların ve emeklerin göz ardı edilmeyerek takdir edilmesi çalışan motivasyonunda ve bağlılığında gözle görülür sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Aynı zamanda yoğun çalışma saatlerine ayak uyduran çalışanların performansa bağlı ikramiyelerle ödüllendirilmesi bağlılıklarını artırıyor. Emeklerinin boşa gitmediğini hatta ödüllendirildiğini hisseden çalışanlar yoğun tempolara ayak uydurmaktan kaçınmıyor çümkü kurumunun bu emeği göz ardı etmeyeceğine inanıyor, güveniyor. 

Bir diğer yönden, çalışanlar üretim aşamasındaki sorumluluklarının mevcut duruma olan katkılarını hissettiklerinde, büyük resme bakarak yaptığı işin önemini fark ettiklerinde işine daha anlamlı yaklaşacaktır.  Bunu sağlayacak olan ise yöneticilerle yapılan görüşmeler ve geri bildirimlerdir. 

 

Çağrı Merkezi Sektöründe Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Çağrı merkezi doğası gereği iş çeşitliliğinin minimum olduğu ve bir süre sonra mevcut işin sıradan olabileceği bir sektördür. Ancak yapılan işin anlamı ve önemi oldukça büyüktür. Temsil edilen kurumun mevcut müşterileriyle doğrudan iletişim kuran çağrı merkezi çalışanları, büyük bir köprü görevini üstlenerek her iki kurumu da temsil etmektedir. Müşterilerin mevcut problemlerin çözülmesini, sağlıklı iletişimin kurulmasını sağlayan çalışanlar, sistemin büyük bir parçasını oluşturmaktadır. 

Ancak bunu hissetmeyen çalışanlar zamanla motivasyonlarını ve bağlılıklarını yitirebilirler. Kurum içerisinde işin öneminin sık sık hatırlatılması, ulvi amacın tüm çalışanlarca hissedilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Bir diğer yönden kurum içerisinde sıradanlığın önüne geçebilmek ve iletişimi kuvvetlendirmek için kurum içi aktivitelerin artırılması, sosyal ortamların yaratılması, eğlenceli mola alanlarının oluşturulması önemli adımlar olabilir.

Çalışanların düzenli olarak kariyer gelişiminin takip edilmesi ve gerekli durumlarda uygun eğitimlerin atanması yine bağlılığı artıran pozitif çözümler olabilir. 

 

Sonuç: Çalışan Bağlılığını Geliştirmek Sürekli Devam Eden Bir Yolculuktur

Buraya kadar işlediğimiz tüm adımlar ve sunduğumuz öneriler çalışan bağlılığınızı artırmanız için sizlere bir kılavuz sunar. Adımları ve önerileri kurum kültürünüze uyarlayıp hayata geçirerek daha yüksek sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi çalışan bağlılığını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar mutlaka sürdürülebilir olmalıdır. Sürece tersten bir bakış açısıyla yaklaşarak çalışanların tüm deneyimlerini iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Böylece mevcut çalışan deneyiminizi iyileştirerek bağlılığı daima yüksek tutabilirsiniz. Unutmayın, sürdürülebilirlik bu aşamada oldukça önemli.

 

Sürdürülebilir Çalışan Deneyimi Yolculuğunuza Sorwe Eşlik Edebilir

Yüksek çalışan bağlılığını elde etmenin yolu kusursuz bir çalışan deneyimi yaratmaktan geçer. Sorwe  çalışanlarınızın tüm deneyimlerini tek bir platformandan yönetmenizi sağlayarak bu yolculuğunuzda size eşlik edebilir. Böylece hem zamandan tasarruf edebilir hem de bütünsel bir deneyim yaratabilirsiniz. Sorwe’nin bu aşamada size nasıl eşlik edeceğini keşfetmek için bizimle daima iletişime geçebilirsiniz. 

 

Sonraki içerik
Çalışan Bağlılığı Kurumun Verimliliğini Nasıl Artırır?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.