DİSC Kişilik Envanteri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

19 Ekim 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Back to Office Rotası: Hibrit Çalışma Modeli Nasıl Kurgulanmalı?
DİSC Kişilik Envanteri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bir şirketteki en önemli insan kaynakları süreçlerinden bir tanesi işe alım sürecidir. İnsan kaynakları uzmanları işe alımda sürecinde mülakatlar dışında kurum ve pozisyona bağlı olarak farklılık gösteren belirli testleri de adaylara uygulayabiliyor. Bu testler adayların psikolojisini, geçmiş deneyimlerini, becerilerini ve kişiliklerini anlayabilmek için kullanılır. Bu testlerden en sık yapılanlardan biri de kişilik envanteridir. 

 

D.I.S.C. kişilik envanteri testi, yalnızca 10-15 dakika içerisinde adayların analiz edilebilmesini sağlayarak insan kaynakları uzmanlarının iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Sorwe olarak bu yazımızda D.I.S.C. kişilik envanteri hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için açıkladık.

 

D.I.S.C. Kişilik Envanteri Nedir?

Son dönemlerde işe alım süreçlerinde yaygın olarak kullanılan DİSC kişilik envanteri 1920’lerde yapılan bir araştırmayla ortaya çıkıyor. İşe alım sürecinde uygun yetenekleri bulmanın yanı sıra mevcut çalışanları geliştirmek için de kullanılan D.I.S.C. kişilik envanteri, bireylerin kişilik özelliklerinde öne çıkan davranış, duygu ve düşünceleri analiz ediyor. D.I.S.C. olarak adlandırılmasının nedeni ise bu envanterin çalışanlarda ortaya çıkardığı dominant (dominance), iz bırakan (interaction), kararlı/istikrarlı (steadiness), ciddi (cautiousness) kişilik özellikleridir.

 

D.I.S.C. Kişilik Envanteri İnsan Kaynakları Süreçlerinde Nasıl Kullanılır?

DİSC envanteri insan kaynakları uzmanları tarafından başta işe alım süreci olmak üzere farklı süreçler için de tercih edilebiliyor. En uygun adayı işe almak için en etkili yöntemlerden biri olan DİSC analizi lider ve takım geliştirme amaçlı da kullanılabiliyor.

 

DİSC testi soruları toplamda 28 adet olmak üzere 106 seçenekten oluşuyor ve toplamda 70 adet iş tanımını içeriyor. Test sonucunda kişinin genel karakteri, iletişim yetenekleri, motivasyon şekli gibi özellikleri analiz ediliyor. Ayrıca, bu test ile bireyin meslek eğilimi, kariyer planlaması ve liderlik niteliği hakkında tespit edilebiliyor. Doğru veya yanlış cevap bulunmayan bu testin sonucuna göre çalışanlar ilgili 70 iş tanımıyla veya belirlenen iş tanımıyla karşılaştırılıyor.

 

DİSC Kişilik Tipleri Nelerdir?

D.I.S.C. kişilik envanteri tipleri bu teste adını da veren D (dominance), I (interaction), S (steadiness) ve C (cautiousness) kişilik özellikleridir. Bu dört tip ile insan davranışındaki öngörülebilir eylemler ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanır. DİSC kişilik tipleri sahip olduğu özelliklere göre şu şekilde özetlenebilir:

 

DİSC Kişilik Envanteri D Tipi

D tipi olarak değerlendirilen kişiliğe sahip bireyler dışa dönük ve görev odaklı olarak değerlendirilir. Kariyer odaklı, lider ruhlu, özgüveni yüksek ve motivasyonu kendinde bulan, başkalarının yönlendirmelerine uyum göstermekte zorlanan ve ikna etmek yerine otoritesini kullanabilen kişilerdir. Bu nedenle, D’si yüksek kişiler genellikle yönetici pozisyonunda yer alırlar.

 

DİSC Kişilik Envanteri I Tipi

D.I.S.C. kişilik envanterindeki I tipi yüksek olan insanlar her ne kadar dışa dönük olsa da D tipinden farklı olarak görev odaklı değil, insan odaklıdır. “Etkileyici kişilik tipi” olarak da adlandırılan bu tipin yüksek olduğu kişiler genellikle etrafındakiler ile iletişimi güçlü, başkalarına enerjisini aktaran, sosyal becerileri güçlüdür. Ancak, stres altında duygusal yönü nedeniyle ayrıntıları ve görevleri gözden kaçırabilir, insanlara fazla odaklanarak düzensizleşebilirler.

 

DİSC Kişilik Envanteri S Tipi

D.I.S.C. kişilik envanterindeki S tipi yüksek olan kişiler D ve I tipinden farklı olarak daha içine dönük ve çekingen özelliğe sahip olsalar da insan odaklıdırlar. İş yaşamında düzene ekstra özen gösteren S tipi yüksek olan kişilerin uyum gösterebileceği çalışma ortamının istikrarlı olması gerekir.  Stres altında, değişim veya spontane gelişmeler doğrultusunda çalışma ortamındaki ilişkilerini korumak için çatışma ve tartışmalardan kaçınırlar. Benzer şekilde, ilişkilerinin sakin ve net olmasını beklerler.

 

DİSC Kişilik Envanteri C Tipi

D.I.S.C. kişilik envanterinde C tipi yüksek olan kişiler içe dönük ve çekingen özelliğe sahip olsalar da S tipinden farklı olarak görev odaklıdırlar. “Analitik kişilik tipi” olarak da adlandırılan bu tipin yüksek olduğu kişiler genellikle dikkatli, hesaplayıcı ve tedbirli olma eğilimi gösterirler. Bu nedenle, iş süreçlerini hızlı tempoda yürütmeyi değil yavaş bir tempoda yürütmeyi tercih ederler. Çalışma ortamlarında, aşırı samimiyetten pek hoşlanmaz, herkesin standartlarına uyulması gerektiği düşüncesine sahip olurlar. Genellikle, standartların değişmesiyle stres altında hissederler ancak ilişkilerini korumak adına tartışma ve çatışmalardan kaçınmak isterler. 

 

DİSC Kişilik Envanteri Soruları

DİSC kişilik envanteri İnsan Kaynaklarının birçok alanında kullanılan ve kurumlar tarafından sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Bu envanter ile çalışanların kişilik tipleri tespit edilir ve çalışanların önde gelen davranış özellikleri, duyguları analiz edilir. D.I.S.C Envanteri ile çalışanlar kendilerini tanıma fırsatı bulurken, işverenler ise işe alım aşamalarında adayların uygunluğunu ölçümleyebilmektedir.

 

DİSC kişilik envanteri soruları kişilerin davranışlarının analiz edilmesi üzerine kurulmuştur. Toplamda 28 sorudan ve 106 cevaptan oluşan DİSC envanteri, 70 adet iş tanımını içermektedir. Envanterin tamamlanmasının ardından çıkan sonuçlar doğrultusunda kişiler bu 70 adet iş tanımıyla karşılaştırılmaktadır.

 

DİSC Kişilik Envanteri Sonuçları Nasıl Analiz Edilir?

D.I.S.C. kişilik envanterinde özel soru setleri kullanıldığından dolayı testin tamamlanması kısa sürmektedir. Bu sayede envantere katılan kişinin genel karakteristik özellikleri, iletişim şekli ve yetenekleri ortaya çıkar. Aynı zamanda güçlü ve gelişime açık yönleri de envanterin sonunda ulaşılan sonuçlardandır. 

 

DİSC kişilik envanteri sonuçları, gerçekleştirilen platform üzerinden otomatik olarak analiz edilir ve katılımcının genel durumunu özetleyen bir şema oluşturulur. Bu şemalar, işe alım aşamalarında, mevcut çalışanların durum analizlerinde, liderlik yetkinliklerinin ölçümünde kullanılır.

 

Sorwe İle D.I.S.C. Kişilik Envanteri 

Şirketlerin işe alım aşamasında iş süreçleri, hedefleri ve stratejik planlarına uygun yetkinlik ve yeterliliklere sahip çalışanları belirlerken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar bulunuyor. Bunun için, bu süreçlere uygun yöntem ve araçların tercih edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Sorwe sunduğu işe alım çözümleri ile işe alım süreçlerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütme imkanını sunuyor. Sorwe işe alım çözümleri hakkında daha kapsamlı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

DISC Kişilik Envanteri Testi Kaç Sorudur?

DİSC kişilik envanteri toplamda 28 sorudan ve 106 seçenekten oluşmaktadır. Ve 70 adet iş tanımını içermektedir. Envanterde özel soru setleri kullanılması sebebiyle envanterin tamamlanma süresi oldukça kısadır.

DISC Raporu Nedir?

1920'lerde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan ve günümüzde yaygın olarak kullanılan DİSC kişilik envanteri, bir profilin hızlı bir şekilde karakter analizinin yapılmasını sağlayan ve katılımcıyı çeşitli boyutlarda analiz eden bir kişilik envanteri türüdür.

DİSC Kişilik Testleri Güvenilir Mi?

DİSC kişilik testlerini gerçekleştirmek istediğiniz platform ve bu platformun sağladığı faydalar bu sorunun yanıtına ulaşmada yardımcı olacaktır. Kurumunuz için en uygun platformu seçmenizin ardından doğru kişilik analizine güvenle ulaşabilirsiniz.

 

 

Sonraki içerik
Ekibinizin Performansını Artırmanız İçin 10 İpucu
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.