Bağlılığı Yüksek Çalışanların Ortak Özellikleri

16 Eylül 2022 | 5 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Çalışan Anketi Nasıl Dizayn Edilmeli?
Bağlılığı Yüksek Çalışanların Ortak Özellikleri

Bağlılığı yüksek çalışanların bir kurum için daima önemli olduğu aşikardır. Her kurum işe aldığı çalışanının uzun süre kalmasını ister. Gerek tecrübelerin değerli olması gerekse işe alım maliyetlerinin yüksek olması kurumları çalışan devrinden uzaklaştıran nedenlerdir.

Ancak bu kadar aşikar olan bu durumun 7.8 trilyon dolarlık verimlilik kaybına neden olduğu konuşulan veriler arasında değil. Bu veriler de göz önünde bulundurulduğunda çalışanlarınızın bağlılığını tekrardan gözden geçirmeniz gerekebilir. 

 

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı var olan iş gücünün birçok yönüyle ilgilenir, çalışanlarınızın şirketinize ne kadar bağlı olduklarını ya da ne kadar motive çalıştıkları ile ilgilenir. Ayrıca çalışan bağlılığı, çalışanlarınızın süreçlerindeki deneyimlerinden ne kadar memnun olduklarını da ölçümlemenizi sağlar. 

Gallup'a göre, çalışan bağlılığı, kişinin işine, ekibine ve organizasyonuna psikolojik bağlılığını tanımlar. Çalışan bağlılığı iş yerindeki olaylardan etkilenen, sürekli olarak değişiklik gösterebilen zihinsel bir durumdur. Psikolojik olarak, bağlılığı yüksek çalışanlar şirket içerisinde aksiyon almaya daha hazır durumdadır.

 

Çalışan Bağlılığı Neden Önemlidir?

Tüm çalışanların bağlılığının en üst seviyede olmasını sağlamak imkansız gibi görünebilir. Elbette ki bireysel beklentilerin, hedeflerin uyuşması ya da farklı fırsatların gündeme gelmesi olası durumlardır.

Ancak bu olasılıklardan bağımsız olarak bir çalışanınızın şirketinizde yaşayacağı tüm deneyimleri iyileştirmek istediğiniz seviyede bir bağlılık oluşmasını sağlayacaktır. Bu bağlılık ile yüksek motivasyonlu çalışanlar; dolayısıyla daha yüksek performans ve verimlilik elde edebilirsiniz. Peki çalışan bağlılığına odaklanmak için sadece bunlar yeterli mi? İncelemeye devam edelim.

 

Çalışanların Bağlı Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Aslında tüm çalışanların belli seviyede bağlılığı olduğunu düşünebiliriz. Herkes belli sebeplerle çalışmaya devam ettiği kuruma bu sebepler özelinde bağlı kalmaya devam edecektir. Ancak daha derine bakıldığı zaman bu bağlılık oranlarını öğrenmek mümkün olabilir. Bu oranı öğrenebilmek için öncelikli olarak bağlılığının düşük olduğunu düşündüğünüz çalışanlarınızla kısa görüşmeler yapabilirsiniz.

Genellikle iletişim kurmaktan kaçınan, performansında sürekli olarak düşüklük gösteren, devamsızlıklarında artış olan çalışanlarınızın bağlılığı düşük çalışanlarınızdan olabilir. 

 

Çalışan Bağlılığını Nasıl Ölçersiniz?

Yukarıdaki öneriler ve yöntemler dahilinde bağlılığı düşük olan çalışanlarınızı öğrenebilirsiniz. Ancak bu sadece gözlemlerle belirlenebilecek bir durum değildir. Düzenli aralıklarla çalışanlarınızın bağlılığını tespit edebileceğiniz kalıcı yöntemler geliştirmelisiniz. Ara ara çalışanlarınızın nasıl hissettiğini öğrenmeli ve özgürce geri bildirimde bulunabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmalısınız.

Bunun için akla gelen ilk yöntem çalışan bağlılığı anketi olabilir. Belirli konularda anonim, belirli konularda ise anonim olmayan anketler düzenleyebilir, çalışanlarınızın geri bildirimlerini alabilirsiniz. Ayrıca genel katılım durumunu ve bağlılık düzeyini ölçümlemek için nabız anketler ya da birebir görüşmeler düzenleyebilirsiniz.

 

Öncelikler Sırası

Elbette ki düzenlediğiniz anketler sonucunda bağlılık bir anda yükselmeyecektir. Anketlerin düzenlenmesi, sonuçların analiz edilmesi ve aksiyonların planlanması biraz zaman alabilir. Bu süreci bir yandan yönetirken bir yandan da mevcut durumu gözlemleyebilirsiniz. 

Gözlemleriniz sonucunda bazı ortak özellikler ile karşılaşabilirsiniz. Bağlılığı ölçümlemek için birçok yöntem ve teori olsa da bağlılığı yüksek çalışanlarda bazı özelliklerin ortak olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu sonuçlara göre bağlılığı yüksek çalışanlarda görülen özellikleri birlikte keşfedelim. 

  • Ekstra çaba göstermek: Tüm bağlı çalışanların her zaman ekstra efor sarf ettiğini söyleyemeyiz. Ancak ekstra efor sarf eden çalışanlarınızın bağlılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Mecburi olmayan durumlarda bile ekstra çaba gösterenlerin o işi ve kurumu önemsediği sonucu ortaya çıkabilir. 
  • Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak:  Bağlı çalışanların ortak özelliklerinden birisi de nerede ve kiminle olduklarının bir önemi olmadan her zaman en iyiye odaklanmalarıdır. Yöneticilerle ya da çalışma arkadaşlarıyla birlikte olmalarının bir önemi olmadan mevcut işlerini en iyi şekilde tamamlamaya özen gösterirler. Ya da yöneticilerin katılmayacağı bir toplantı olsa bile geç kalmamaya dikkat ederler. 
  • Daima bir amaca odaklanmak: Çalışma sürecinde bireysel amaçlar yaratıp ekipten bağımsız ilerlemek elbette mümkün değildir. Var olan büyük hedefe ulaşmak tüm çalışanlar için ortak amaç olabilir. Ancak büyük hedefe ulaşmak için bireysel hedeflerin ne olacağını bilmek gerekmektedir. Bağlılığı yüksek çalışanlar bu konuda belirsizlik ve güvensizlik yaşamayan, mevcut hedefinin ve bu hedefin şirketi nasıl etkileyeceğinin bilincinde olan kişilerdir. Bu nedenle bireysel hedeflerin çalışanlara doğru aktarılması kurumlar açısından kritik bir noktadır.
  • Başarıların ve katkıların farkında olmak: Bir önceki madde ile doğrudan bağlantılı bir konu ile devam ediyoruz. Daima bir amaca odaklanmak bağlı çalışanların ortak özelliklerinden birisi diyebiliriz. Ancak bu amaca doğru ilerlerken elde edilen başarıların takdir edilmemesi elbette ki var olan motivasyonun ve bağlılığın düşmesine sebep olur. Buna nedenle başarıların takdir edilmesi ve kutlanması bağlılığı doğrudan etkileyen önemli noktalar diyebiliriz. Başarılarının takdir edildiğini gören çalışanlar her zaman daha iyisini yapmak isteyecek, sorumlulukları farklı yöntemlerle tamamlamaya gayret gösterecektir. 
  • Güvende hissetmek: Bağlılığı yüksek çalışanlar kendilerini çalışma ortamlarında daima güvende hisseder. Herhangi bir zorlukta kurumu tarafından destekleneceğini hisseden çalışanlar hata yapmaktan, risk almaktan korkmaz. Bu da daima elinden gelenin fazlasını yapmaya ve var olan imkanlara bağlı kalmayı sağlar.
  • Motive etmek ve edilmek: Kurum içerisinde coşkusu ve heyecanı daima hissedilen çalışanlar vardır. Güne daha enerjik başlayan, ekibindeki çalışma arkadaşlarının da enerjisini yükselten, motive eden… Bu kişilerin bağlılığının yüksek olduğunu söylemek doğru olabilir. Var olduğu şartlar içerisinde çalışmaktan mutlu bu sebeple de motivasyonu yüksek çalışanlar ekip içerisinde daima fark edilecektir.
  • Olumlu düşünceleri paylaşmak: Dönem dönem şirket içerisinde zor günler yaşanabilir. Ancak bağlılığı yüksek olan çalışanlar zor günlerin geçici olduğunun ve mutlaka üstesinden gelineceğinin bilincindedir. Bu düşüncelerini de çevresiyle paylaşmaktan kaçınmaz.Çünkü kurumuna karşı olan güveni tamdır ve bu düşüncesinden emindir.
  • Gönüllü ve bilinçli sorumluluklar almak: Yüksek bağlılık ile çalışanlar daima daha fazla katkıda bulunmaya gayret ederler. Hem kişisel gelişimlerini sürdürmeyi hem de bu doğrultuda kurumlarına daha fazla katkıda bulunmaya çalışırlar. Öğrenme ve gelişim fırsatlarını takip ederler, eğitimlere katılırken isteklidirler.
  • Çalışmaya istekli olmak: Bağlılığı yüksek çalışanlar var olan sorumluluklarını mecburiyet olarak görmez. Bu sorumlulukları en iyi şekilde tamamlamaya isteklidirler. Bu yüzden işe başlamakta zorlanmaz, hedeflerin zamanında tamamlanması için gayret gösterirler.
  • Değişime hızlı adapte olmak: Bir kurumda değişimin olmaması imkansızdır. Büyük ya da küçük değişimlere açık olmak çalışma süreçlerini kolaylaştırır. Kurum içerisindeki herhangi bir değişimde endişelenmemek ve bu değişime hızlıca adapte olmak bağlı çalışanların ortak özelliklerinden birisidir. Çünkü bağlı çalışanlar kurumuna güvenir ve bu değişimin faydalı olacağına inanır.
  • Bireysel sorumluluklar ve riskler almak: Şirket içerisinde belirli alanlardan sorumlu olmak, belirli kararları verebilmek her çalışana kendisini iyi hissettirir. Bu nedenle yöneticilerin çalışanları bu doğrultuda desteklemeleri, belirli süreçlerde bireysel karar vermelerini sağlamaları önemlidir. Bağlılığı yüksek çalışanlarda görülen özelliklerden birisi de bu özgürlük alanına sahip olabilmektir. Ancak buradaki kritik nokta şudur ki; özgürlük alanını sağlamak çalışanları tamamen yalnız ve geri bildirimsiz bırakmak değildir. 
  • Geri bildirimlerle beslenmek: Çalışanlarınız işleri ya da performansları hakkında geri bildirim alırsa bu geri bildirimlerle kendisini besleyebilir ve geliştirebilir. Gelişime açık yönlerini keşfederek bu alanlara odaklanabilir. Böylece hem kişisel gelişimini sağlayabilir hem de kuruma olan katkısını artırabilir. Her iki durum da çalışanın motivasyonunu artıracak durumlardır. Motivasyon artışı doğrudan bağlılığı olumlu etkileyecektir.

Aynı zamanda İK Profesyonellerinin %90'ı sürdürülebilir geri bildirimlerin başarı ve motivasyonda çok önemli olduğuna inanıyor ve bu durumun yüksek üretkenliği ve bağlılığı sağladığına inanıyor.

  • İş-yaşam dengesi kurabilmek: Bir çalışanınız bütün gününü işe ayırdığını düşünüyorsa ve bu konuda kendisini mecbur hissediyorsa özel hayatına zaman ayıramadığı için kendisini mutsuz hissedebilir. Tam tersi durum olarak sorumluluklarının çok az olduğunu düşünen çalışanlar da kendilerini yetersiz hissettikleri için mutsuz olabilir. Her iki durumda da kritik nokta dengeyi kurabilmektir. Bu nedenle iş-yaşam dengesini sağlıklı bir şekilde kurabilen ve bunu düzenli olarak devam ettirebilen çalışanlarınız var olan koşullardan memnun ve bağlılığı yüksek çalışanlarınızdan olabilir. 

 

Her çalışanın bireysel beklentilerini karşılamak ve bireysel bağlılıkları sağlamak mümkün olmayabilir. Çalışan bağlılığını sağlamak için bir çalışanın çalışma ortamından neler bekleyeceğini öngörmek ve o ortamdaki tüm deneyimlerini iyileştirmek odaklanılması gereken nokta olabilir. İyileştirme çalışmalarını planlarken bağlılığının yüksek olduğunu düşündüğünüz çalışanlarınıza odaklanabilir, ortak bir rota hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda çalışanlarınızın önerilerini ve geri bildirimlerini almak bu rotayı hazırlamanızı kolaylaştırabilir. Bir çalışanın özgürce iletişim kurabildiği, başarılarının takdir edildiği, kariyer gelişiminin desteklendiği, performansının değerlendirildiği ve daima geri bildirimle beslendiği bir çalışma ortamı rotanızın temel ilkeleri olabilir. Unutmayın, yüksek çalışan bağlılığı iyileştirilmiş bir çalışan deneyiminin sonucudur.

 

Sorwe çalışan deneyiminizi iyileştirmek için ihtiyacınız olan birçok ürünü mobil olarak sizlere sunmaya ve çalışanlarınızla aranızdaki mesafeleri kaldırmaya devam ediyor. Birlikte keşfetmek ve ürünleri deneyimlemek için daima bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Sonraki içerik
Çalışan Bağlılığını Geliştirmenin 7 Adımlı Yol Haritası
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.