Çalışan Bağlılığı Nedir, Nasıl Artırılır?

13 Temmuz 2021 | 3 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Yüksek Çalışan Motivasyonu İçin Neler Yapmalısınız?
Çalışan Bağlılığı Nedir, Nasıl Artırılır?

Ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi iş performansı ile doğrudan ilişkili olan çalışan bağlılığı insan kaynakları uzmanlarının önem verdiği konulardan birisidir. Çalışan bağlılığı, mevcut çalışanlarınızın yalnızca kurumunuzdaki devamlılığını değil, kurumunuza yaptığı katkıları ve ortaya koyduğu performansı da kapsar. Bu nedenle, çalışanlarınızın bağlılıklarının gücü hem kurumsal hem de bireysel kalite, verimlilik ve başarıyı belirler.

 

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı ve çalışan memnuniyeti birbiriyle ilişkili ancak birbirlerinden farklı kavramlardır. Çalışan memnuniyeti, çalışanın bağlılığında etkisi olan faktörlerden biridir. Çalışan memnuniyeti, çalışanlarınızın etkileşim içerisinde bulunduğu kurum içi tüm etmenlere karşı tutumu, memnuniyet düzeyini gösterir. Çalışan bağlılığı, çalışan memnuniyetinin de ötesine geçerek kurum hedef ve değerlerinize bağlı olarak yüksek performans ve verimlilik için uygun koşulları sağlar.

Çalışan bağlılığı, tam olarak ekibin bir üyesi olmak, açık hedeflere odaklanmak, düzenli ve yapıcı geri bildirim almak, yeni yetkinlikler geliştirmede desteklenmek ve elde edilen başarı için takdir edilmekle ilgilidir. Çalışanlarınızın bağlılık seviyeleri, kurumunuzun ürün ve hizmet kalitesini, üretkenliğini dolayısıyla müşteri memnuniyeti de doğrudan etkiler. Bu nedenle, çalışanlarınızın bağlılıklarını ölçmeli ve değerlendirmelisiniz, ihtiyaç halinde bağlılıklarını güçlendirmek için uygun süreç ve hizmetleri uygulamalısınız.

 

Çalışan Bağlılığı Nasıl Ölçülür?

Çalışanlarınızın bağlılığı ölçmek için çalışan bağlılığı anketlerinden faydalanabilirsiniz. Çalışan bağlılığı anketleri çalışanlarınızın performansını, stratejik uyumunu, yetkinliklerini ve memnuniyetini ölçmek için kullanılır. Bu anketlerin uygun ve ilgili konuları kapsayacak bir şekilde hazırlamanız edilen verilerin istatistiksel olarak doğrulamanız gerekir.

Aksi halde, çalışanlarınızın bağlılık düzeylerini güçlendirmek için uygulayacağınız hizmet ve süreçlerden ihtiyaç duyulan verimi alamayabilirsiniz. Bu nedenle, çalışan bağlılığını ölçmek için faydalanacağınız anketlerin daha etkili ve verimli olan yeni nesil yöntemler ile geliştirmelisiniz.

 

Çalışan Bağlılığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çalışan bağlılığını etkileyen memnuniyet, motivasyon, kurum içi iletişim gibi pek çok unsur bulunduğu için bağlılığı artırmak için çeşitli yöntemlere başvurulması gerekebiliyor. Çalışanlarınızın bağlılıklarını güçlendirmek için faydalanabileceğiniz belirli yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 

1. Geri Bildirim Kültürü

Şirket kültürünün bir parçası olan geri bildirim kültürünü şirket içi tüm birimlere yayarak, belirli bir standart ve süreklilik oluşturabilirsiniz. Etkili bir geri bildirim kültürüne sahip olmak için iyi bir planlama gerekiyor. Geri bildirimler için çalışanlara ve şirket kültürüne uygun araçlar ve yöntemlerden faydalanmalısınız. Ayrıca, elde edilen verilerin güvenilirliği için çalışanlarınızın geri bildirimi verebilecekleri bir ortam gerekiyor. Şirkenizde, etkili bir geri bildirim kültürünü oluşturarak çalışanlarınızın bağlılığını artırabilirsiniz.

 

2. Eğitim ve Gelişim

Çalışan bağlılığını güçlendirmenin bir diğer yolu ise eğitim ve gelişimden geçiyor. Şirket hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarınızın yetkinliklerini geliştirerek çalışanlarınızın bağlılığı ile birlikte motivasyon ve verimliliğini de artırabilirsiniz. Bu nedenle, eğitim ve geliştirme süreçlerini uygun bir şekilde planlamanız ve değerlendirmeniz oldukça önemli. Çalışanlarınızın eğitim süreçlerini hem daha verimli hale getirmek hem de daha kolay takip etmek için dijital eğitim platformlarını tercih edebilirsiniz.

 

3. İç İletişim

Şirketinizdeki çalışanlar ve birimler arasındaki bilgi ağının sağlıklı olması çalışan bağlılığı için büyük bir önem taşıyor.  Etkili bir iç iletişim oluşturarak çalışanlarınız şirket hedeflerine yönlendirmek için ihtiyaç duyulan bilgileri kolay ve hızlıca aktarılmasını sağlarsınız. Ayrıca, iç iletişim ile çalışanlarınız arasındaki ortak amaç kültürü oluşturabilir ve hedeflere yönelik motivasyon sağlayabilirsiniz.

İç iletişim sayesinde hem çalışan bağlılığını hem de şirketinizin verimliliğini artırabilirsiniz. Bu nedenle, iç iletişim süreçlerinde şirket ihtiyaçları ile uyumlu ve yeni nesil yöntemleri tercih etmeniz oldukça önemli.

 

4. Performans Yönetimi Sistemleri

Performans yönetimi sistemleri sayesinde çalışanlarınızın yetkinlikleri, yeterlilikleri ve benzer nitelikleri ile şirket hedefleri arasında uyumu sağlayabilirsiniz. Bu sistemler ile şirket hedeflerinin belirlenme sürecine çalışanlarınızı da dahil edilebilir ve hedeflere yönelik odaklarını, motivasyonlarını ve verimliliklerini artırabilirsiniz.

Bu nedenle, etkili bir performans yönetimi sistemine sahip olmanız çalışan bağlılığını doğrudan etkiler. Bu sistemlerden birisi olan OKR şirketinizi ileriye taşıyacak hedefleri belirlemenize ve bu hedeflere ulaşılmasında etkili süreçlerin oluşturmanıza yardımcı olur.

 

Çalışan Bağlılığını Artırmanın Yolları Nelerdir?

1. Çalışan bağlılığından kimlerin sorumlu olduğunu belirleyin.

Çalışanların bağlılığı sadece İK profesyonellerinin sorumluluğunda gibi görünebilir. Ancak çalışanların bağlılığını etkileyen etmenler çalışma hayatındaki yaşadığı deneyimlerle ilgilidir. Bu deneyimler de doğrudan ekip arkadaşları ve yöneticileriyle şekillenir. Bu yüzden çalışanların bağlılığı İK profesyonellerinin olduğu kadar tüm yöneticilerin, üst düzey liderlerin hatta tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Bu sorumlulukların belirlenmesi ve planlanması ise İK profesyonellerinin görev alanlarından birisi olabilir. İK Profesyonelleri çalışanların bağlılığını sağlayacak deneyimleri yaratmada tüm çalışanlar ile iş birliği içerisinde olmalıdır. Yöneticilerin ve üst düzey liderlerin planlamaların hayata geçirilmesi konusunda destekleyici olmaları gerekmektedir.

 

2. Mevcut bağlılık oranını ölçümleyin.

Çalışan bağlılığını artırmak istiyorsunuz diyelim. Bağlılık düzeyini bilmeden alınan aksiyonların sonuçlarını nasıl değerlendirebilirsiniz? Sürecin başarılı ya da başarısız ilerlediğini nasıl ölçümleyebilirsiniz? İşte tam olarak bu soruların en başta giderilmesi için mevcut durum analizi yapmalısınız. Bu analizi en doğru ve verimli şekilde yapabilmeniz için çalışanların tüm deneyimlerini ölçümlemeniz ve bağlılıklarına olan etkisini gözlemlemeniz gerekmektedir. Bunun için;

  • Görev tanımı ve sorumlulukları,
  • Ödeme ve yan hakları,
  • Fiziksel ve ruhsal sağlığı, esenliği,
  • Çalışma ortamını,
  • Eğitim ve gelişim imkanlarını,
  • Teknoloji kullanımını,
  • Şirket içi iletişimi

değerlendirmeye alabilirsiniz. Bu konu başlıklarının çalışanların tüm deneyimlerine hitap etmeleri oldukça önemlidir. Çalışan bağlılığını düşüren ya da artıran detayları bu kategorilendirme ile gözlemleyebilirsiniz. 

Çalışan bağlılığını ölçmek için aşağıdaki seçeneklerden faydalanabilirsiniz:

Var olan bağlılık oranını ölçümlediyseniz, diğer adımlara geçmek için hazırsınız.

 

3. Hedeflerinizi belirleyin.

Bu aşamda vereceğiniz kararlar bir önceki aşamaya göre şekillenecektir. Örneğin, bağlılık oranı belirli departmanlarda daha düşükse ya da bağlılığın düşmesine sebep olan etmenlerin çoğunluğu iş-özel hayat dengesi ile alakalıysa belirleyeceğiniz hedefler bu çerçevede oluşacaktır. Bu nedenle anket sonuçlarını farklı kırılımlarda görebileceğiniz dijital çalışan deneyimi platformalarından yararlanmak sürecinizi hızlandırabilir. 

Aynı anda tüm problemlere odaklanmak ve hepsini aynı anda çözmeye çalışmak mümkün olmayabilir. Bu sebeple elde ettiğiniz anket sonuçlarını doğru analiz ederek öncelik sırası belirleyebilir, bu doğrultudaki hedeflerinizi oluşturabilirsiniz. 

 

4. Başarı kriterlerinizi belirleyin.

Hedeflerinizi oluşturdunuz, artık sürecinizin nasıl ilerlediğini ara dönemlerde ölçmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Hangi kriterlere ulaşmış olmak başarılı olduğunuzu gösterir? Bu soruya vereceğiniz cevaplar sizin başarı kriterlerinizi oluşturabilir. Kriterlerinizi belirledikten sonra ara ara süreç değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Örneğin, altı aylık çalışan devri oranlarını karşılaştırabilirsiniz ya da ilk anket sürecinden birkaç ay sonra aynı soruları kullanarak aynı hedef kitleye anket düzenleyebilir, sonuçları karşılaştırabilirsiniz. Bir başka yöntem olarak sonuçlarınızı diğer kurumlarla karşılaştırabileceğiniz dijital çalışan deneyimi platformlarından faydalanabilirsiniz. Böylece var olan konumunuzu güncel ve anlık olarak analiz edebilirsiniz.

 

5. Aksiyon planlarınızı oluşturun.

Bağlılık sonuçlarını aldınız, hedeflerinizi ve başarı kriterlerinizi belirlediniz, artık harekete geçme zamanı! Bu adımda sizi harekete geçirecek aksiyon planlarınızı belirleyerek ilgili departmanları ve ekipleri bilgilendirmeye başlayabilirsiniz. Örneğin, bazı aksiyon planlarınız üst yönetimin vereceği kararlar doğrultusunda şekillenebilir. Bunun için elinizdeki argümanları ve aksiyon planınızı üst yönetime sunmaya başlayabilirsiniz. 

Ya da belirli departmanlar özelinde almak isteyeceğiniz aksiyonlar olabilir. Bu aksiyonları hayata geçirmeden önce departman yöneticileriyle bir araya gelebilir, mevcut durumu gözden geçirerek planları güncelleyebilirsiniz. Ortak karar verilmesi durumunda harekete geçebilirsiniz.

 

6. Çalışanlarınızı bilgilendirin.

Bu adıma kadar yapılan bütün çalışmalar, çalışanlarınızın bağlılığını artırmaya yönelik olan çalışmalardı. Bu adımları çalışanlarınızdan bağımsız ilerletmeniz asıl hedefinizden uzaklaşmanıza sebep olabilir. Tüm bu çalışmalar neden yapılıyor, anket sonuçları neyi gösteriyor, hangi aksiyonların alınması planlanıyor?

Bu sorular çalışanlarınızın aklında yer aldığı sürece bağlılıklarının artmasını beklemek tutarlı bir beklenti olmayacaktır. Tüm soru işaretlerinin giderilmesi, güçlü bir iç iletişimin kurulmasına ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu da doğrudan çalışan bağlılığına pozitif bir şekilde yansıyacaktır.

Aynı zamanda departman yöneticilerini bu süreçte bilgilendirmek ve sürece olan katkılarını hatırlatmak faydalı olacaktır. Böylece yöneticiler de çalışanlarıyla olan iletişimlerini güçlü tutarak çalışanlarının yanında olduğunu daha çok hissettirecektir. 

 

7. Bağlılığı ölçmeye devam edin.

“Tüm adımları başarıyla tamamladınız, artık çalışan bağlılığınız yüksek, ajandanızdaki diğer iş bölümlerine geçebilirsiniz.” Bu bakış açısıyla adımlarımızı tamamlamak bütün süreçlerin boşa gitmesine sebep olur. Çalışan bağlılığı bir kez uygulanan adımlarla çözümlenebilecek bir süreç değildir. Bu adımları bir kez uygulamak ve yüksek bağlılık oranına ulaşmak o oranın sabit kalacağı anlamına gelmez. Asıl püf nokta bu adımların sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. 

Sürdürülebilirlik denildiğinde ise şu soru aklınıza gelebilir. “Tüm bu süreçleri sürekli olarak nasıl kurgulayıp hayata geçireceğim?” Tam da bu noktada dijital çalışan deneyimi platformları ve dijital İK araçları yardımınıza koşabilir. Elbette ki bütün adımları manuel olarak sürekli tekrarlamak mümkün değildir. Ancak bir kez kurguladığınız adımları dijital İK araçları ile sürekli uygulanabilir hale getirebilirsiniz.

Anketlerinizi otomatikleştirebilir, yapay zeka destekli sistemler ile anket sonuçlarına anında ulaşabilir, diğer kurumlarla olan karşılaştırmalarınızı tek tıkla öğrenebilirsiniz. Bu aşamada dijital İK araçlarından faydalanmak hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

 

Farklı Sektörlerde Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Sağlık Sektöründe Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Son dönemlerde yaşananlar ve pandemi göz önünde bulundurulduğunda sağlık sektöründe önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle sahadaki sağlık çalışanlarında stres oranı önceki dönemlere göre artış göstermektedir.

Yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının %93’ünün stresli oldukları, %76’sının tükenmiş ve bitkin hissettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu denli yüksek sonuçlar elbette ki bağlılığı negatif yönlü etkileyen etmenlerdir. Bu süreçte işverenlere düşen sorumlulukların arasında çalışanlarla daha fazla iletişim kurmak, daima çalışanların yanında olduğunu hissettirmek ve mevcut haklarda iyileştirmeler yapmak olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Üretim Sektöründe Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Üretim sektöründe vardiya sisteminin olduğunu düşünürsek çalışmanın hiç duraksamadığını söyleyebiliriz. Bu da çalışma koşullarının mevcut durumdan daha zorlayıcı olduğu sonucunu ortaya koyabilir. Bu nedenle sisteme uyum sağlayan ve üretimin yoğun olduğu dönemlerde tempoya ayak uyduran çalışanların başarılarının göz ardı edilmemesi bağlılıkta oldukça büyük önem arz ediyor. Başarıların ve emeklerin göz ardı edilmeyerek takdir edilmesi çalışan motivasyonunda ve bağlılığında gözle görülür sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Aynı zamanda yoğun çalışma saatlerine ayak uyduran çalışanların performansa bağlı ikramiyelerle ödüllendirilmesi bağlılıklarını artırıyor. Emeklerinin boşa gitmediğini hatta ödüllendirildiğini hisseden çalışanlar yoğun tempolara ayak uydurmaktan kaçınmıyor çümkü kurumunun bu emeği göz ardı etmeyeceğine inanıyor, güveniyor. 

Bir diğer yönden, çalışanlar üretim aşamasındaki sorumluluklarının mevcut duruma olan katkılarını hissettiklerinde, büyük resme bakarak yaptığı işin önemini fark ettiklerinde işine daha anlamlı yaklaşacaktır.  Bunu sağlayacak olan ise yöneticilerle yapılan görüşmeler ve geri bildirimlerdir. 


Çağrı Merkezi Sektöründe Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Çağrı merkezi doğası gereği iş çeşitliliğinin minimum olduğu ve bir süre sonra mevcut işin sıradan olabileceği bir sektördür. Ancak yapılan işin anlamı ve önemi oldukça büyüktür. Temsil edilen kurumun mevcut müşterileriyle doğrudan iletişim kuran çağrı merkezi çalışanları, büyük bir köprü görevini üstlenerek her iki kurumu da temsil etmektedir. Müşterilerin mevcut problemlerin çözülmesini, sağlıklı iletişimin kurulmasını sağlayan çalışanlar, sistemin büyük bir parçasını oluşturmaktadır. 

Ancak bunu hissetmeyen çalışanlar zamanla motivasyonlarını ve bağlılıklarını yitirebilirler. Kurum içerisinde işin öneminin sık sık hatırlatılması, ulvi amacın tüm çalışanlarca hissedilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Bir diğer yönden kurum içerisinde sıradanlığın önüne geçebilmek ve iletişimi kuvvetlendirmek için kurum içi aktivitelerin artırılması, sosyal ortamların yaratılması, eğlenceli mola alanlarının oluşturulması önemli adımlar olabilir.

Çalışanların düzenli olarak kariyer gelişiminin takip edilmesi ve gerekli durumlarda uygun eğitimlerin atanması yine bağlılığı artıran pozitif çözümler olabilir.

 

Çalışan Bağlılığı Verimliliği Nasıl Etkiler?

2021 Global Kültür Raporu, çalışan bağlılığını artırmak ve “gelişen bir şirket kültürü” yaratmak için çalışan deneyiminin aşağıdaki yönlerine odaklanmanız gerektiğini öneriyor: Amaç, fırsat, liderlik, başarı, refah.

Dolayısıyla bu faktörler çalışan bağlılığını artırıyorsa, çalışan bağlılığı da üretkenliği artırıyorsa üretkenliği artırmak için şirket içerisinde neler yapmalısınız?

 

1. Aidiyet Duygusu Yaratın

Aidiyet duygusunun bağlılık üzerindeki etkisini bir düşünün. Tahmin ettiğinizden bile yüksek olabilir. Deloitte’un 2021 Küresel İnsan Sermayesi Trendleri anketine göre, katılımcıların %93’ü aidiyet duygusunun kurumun verimliliğinde ve performansında etkili olduğunu; %79’u ise bir kuruma hissedilen aidiyet duygusunun,  kurumun gelecek 12-18 aylık başarısında önemli rol oynadığını söylüyor. 

Ve bu aidiyet duygusu pandemi sürecinde herkes korku ve endişe içerisindeyken önemini bir kez daha gösterdi. Çalışanlar bu dönemlerde güvende, kendisini ait hissedebileceği bir kurumda varlığını sürdürmek istedi. 

Bir başka araştırma da aidiyet duygusunun iş performansında %56’lık bir artışa, devamsızlıkta %75’lik bir düşüşe, işten ayrılma riskinde %50’lik bir düşüşe yol açtığını ortaya koyuyor. Bu sebeple çalışan bağlılığının artırılmaya çalışıldığı bir gündemde, aidiyet duygusuna odaklanmalısınız.

 

2. İş Memnuniyetini Artırın

İş tatmini her çalışan için farklılık gösterebilir. Bu nedenle yöneticiler çalışanların mevcut sorumlulukları ve işleri hakkında nasıl hissettiklerini ve memnuniyeti artırmak için neler yapabileceklerini öğrenmelidir. Örneğin dönem dönem yöneticiler çalışanların bireysel kararlar alabileceği yüksek sorumluluk bilinci gerektiren işleri devretmeli ve çalışanına güvendiğini hissettirmelidir.

Bazı çalışanlar ekip çalışmasından hoşlanırken bazı çalışanlar bireysel projelerden hoşlanır. Çalışanları yakından tanımak ve bu dengeyi iş düzenine göre kurabilmek kritik bir noktadır. Aynı zamanda çalışanların yaptıkları işin karşılığını aldıklarını bilmeleri, adil bir maaş ve yan hak sisteminde çalışmaları da bu tatminlerini büyük düzeyde etkileyecektir. 

 

3. Çalışanlarınızın İşini Kolaylaştıracak Teknolojilerden Faydalanın

Yüksek verimlilikten konuşuyorsak teknolojinin önemine değinmeden geçemeyiz. Bir çalışma sürecinde manuel yapılan işler ve  otomatik yapılan işler arasındaki zaman farkı gayet aşikardır. Durum böyle iken çalışanların verimliliğinin artması için ihtiyacı olan tüm teknolojik araçlara kolaylıkla ulaşması gerekmektedir. 

Elbette ki tüm teknolojik cihazları ve araçları çalışanlarınıza aynı anda sunamazsınız. Ancak zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak temel teknolojik araçların daima ulaşılabilir olmasını sağlayın.

 

4. Toplantıları Sınırlandırın

Gün içerisindeki toplantıların sıklığı yorgunluğa ve motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bir toplantıdan diğer toplantıya geçiş yapmak saniyeler sürüyor. Bu da aralıksız saatlerce toplantıda zaman geçirilmesine sebep oluyor. 

Saatlerini toplantılarda harcayan çalışanların verimli çalışması maalesef mümkün gözükmüyor. Bu nedenle toplantıların gerçekten ihtiyaç dahilinde düzenlenmesi, saatlerce sürmemesi için sınırlama getirilmesi yöneticilerin kritik sorumluluklarından birisi oluyor. 

 

5. İş-Yaşam Dengesi İçin Ortam Yaratın, Teşvik Edin

Üretkenlik sürekli olarak iş yapmayı gerektirmez. Doğru zamanda işlerin en doğru şekilde tamamlanması ve en verimli çalışma stiliyle ilerlenmesi üretkenlik için yeterli olan temel noktalardır. Sürekli çalışmak üretkenlik demek değildir. Aksine kendisine zaman ayırabilen, ailesiyle vakit geçirebilen çalışanlar özel hayatlarına da zaman ayırabildikleri için daha enerjik ve daha motive olurlar. Bu da doğrudan verimlilikte artışı tetikler. 

Bu noktada yöneticilere düşen en büyük görev çalışanların iş-yaşam dengesi kurabilmelerine fırsat vermek hatta onları bu konuda teşvik etmektir. 

 

Sorwe çalışanlarınızın bağlılığını ölçmek, değerlendirmek ve artırmak için ihtiyacınız olan çözümleri sizlerle buluşturuyor. Çalışan bağlılığı süreçlerinizde Sorwe çözümlerinden faydalanmak ve daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Yetenek Yönetimi Nedir, Nasıl Oluşturulur?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.