Çalışan Bağlılığı Kurumun Verimliliğini Nasıl Artırır?

26 Eylül 2022 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Çalışan Bağlılığını Geliştirmenin 7 Adımlı Yol Haritası
Çalışan Bağlılığı Kurumun Verimliliğini Nasıl Artırır?

Yüksek çalışan bağlılığının kurumlara olan katkılarıyla ilgili birçok olumlu geri bildirim alıyoruz; iş devrinde azalmalar, daha mutlu ve üretken çalışanlar, artan üretkenlik.

Bu geri bildirimleri göz önünde bulundurduğumuzda şu soruyla karşılaşıyoruz: Çalışan bağlılığı üretkenliği nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabının verilmesi ve bu cevapların şirket stratejilerine dahil edilmesi artık daha çok önem kazanıyor. Hatta yapılan bir araştırma, bir çalışanın sekiz saatlik bir çalışma gününün ortalama üç saatinde üretken olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Bu da üretkenliği artırmak için stratejik değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösteriyor.  

 

Bağlı Çalışanlar Daha Mı Üretken?

Birçok araştırma sonucu bağlı çalışanların daha üretken olduğunu ortaya koyuyor. Bağlı çalışanların memnuniyeti de bu orana bağlı olarak yüksektir. Çalışma şartlarından, ekibinden, yan haklarından memnun bir çalışan parçası olduğu kurumdan ayrılmak istemez ve bu bağlamda daha üretken olur. Var olan sorumlulukları en iyi şekilde tamamlama noktasında motivedirler.

 

Gallup tarafından yapılan bir araştırmada, bağlılığı yüksek ekiplerin %21 daha üretken olduğu, ancak çalışanların %85'inin bağlı olmadığı sonucuna ulaşılıyor. Gallup’un bağlı çalışan tanımı ise şu şekilde: “İşine ve iş yerine katılımı yüksek, hevesli çalışanlar.” 

 

Çalışan Bağlılığı Verimliliği Nasıl Artırır?

2021 Global Kültür Raporu, çalışan bağlılığını artırmak ve “gelişen bir şirket kültürü” yaratmak için çalışan deneyiminin aşağıdaki yönlerine odaklanmanız gerektiğini öneriyor:

  • Amaç
  • Fırsat
  • Liderlik
  • Başarı
  • Refah

 

Dolayısıyla bu faktörler çalışan bağlılığını artırıyorsa, çalışan bağlılığı da üretkenliği artırıyorsa üretkenliği artırmak için şirket içerisinde neler yapmalısınız?

 

1. Aidiyet Duygusu Yaratın

Aidiyet duygusunun bağlılık üzerindeki etkisini bir düşünün. Tahmin ettiğinizden bile yüksek olabilir. Deloitte’un 2021 Küresel İnsan Sermayesi Trendleri anketine göre, katılımcıların %93’ü aidiyet duygusunun kurumun verimliliğinde ve performansında etkili olduğunu; %79’u ise bir kuruma hissedilen aidiyet duygusunun,  kurumun gelecek 12-18 aylık başarısında önemli rol oynadığını söylüyor. 

Ve bu aidiyet duygusu pandemi sürecinde herkes korku ve endişe içerisindeyken önemini bir kez daha gösterdi. Çalışanlar bu dönemlerde güvende, kendisini ait hissedebileceği bir kurumda varlığını sürdürmek istedi. 

Bir başka araştırma da aidiyet duygusunun iş performansında %56’lık bir artışa, devamsızlıkta %75’lik bir düşüşe, işten ayrılma riskinde %50’lik bir düşüşe yol açtığını ortaya koyuyor. Bu sebeple çalışan bağlılığının artırılmaya çalışıldığı bir gündemde, aidiyet duygusuna odaklanmalısınız. 

 

2. İş Memnuniyetini Artırın

İş tatmini her çalışan için farklılık gösterebilir. Bu nedenle yöneticiler çalışanların mevcut sorumlulukları ve işleri hakkında nasıl hissettiklerini ve memnuniyeti artırmak için neler yapabileceklerini öğrenmelidir. Örneğin dönem dönem yöneticiler çalışanların bireysel kararlar alabileceği yüksek sorumluluk bilinci gerektiren işleri devretmeli ve çalışanına güvendiğini hissettirmelidir.

Bazı çalışanlar ekip çalışmasından hoşlanırken bazı çalışanlar bireysel projelerden hoşlanır. Çalışanları yakından tanımak ve bu dengeyi iş düzenine göre kurabilmek kritik bir noktadır. Aynı zamanda çalışanların yaptıkları işin karşılığını aldıklarını bilmeleri, adil bir maaş ve yan hak sisteminde çalışmaları da bu tatminlerini büyük düzeyde etkileyecektir. 

 

3. Çalışanlarınızın İşini Kolaylaştıracak Teknolojilerden Faydalanın

Yüksek verimlilikten konuşuyorsak teknolojinin önemine değinmeden geçemeyiz. Bir çalışma sürecinde manuel yapılan işler ve  otomatik yapılan işler arasındaki zaman farkı gayet aşikardır. Durum böyle iken çalışanların verimliliğinin artması için ihtiyacı olan tüm teknolojik araçlara kolaylıkla ulaşması gerekmektedir. 

Elbette ki tüm teknolojik cihazları ve araçları çalışanlarınıza aynı anda sunamazsınız. Ancak zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak temel teknolojik araçların daima ulaşılabilir olmasını sağlayın.

 

4. Toplantıları Sınırlandırın

Gün içerisindeki toplantıların sıklığı yorgunluğa ve motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bir toplantıdan diğer toplantıya geçiş yapmak saniyeler sürüyor. Bu da aralıksız saatlerce toplantıda zaman geçirilmesine sebep oluyor. 

Saatlerini toplantılarda harcayan çalışanların verimli çalışması maalesef mümkün gözükmüyor. Bu nedenle toplantıların gerçekten ihtiyaç dahilinde düzenlenmesi, saatlerce sürmemesi için sınırlama getirilmesi yöneticilerin kritik sorumluluklarından birisi oluyor. 

 

5. İş-Yaşam Dengesi İçin Ortam Yaratın, Teşvik Edin

Üretkenlik sürekli olarak iş yapmayı gerektirmez. Doğru zamanda işlerin en doğru şekilde tamamlanması ve en verimli çalışma stiliyle ilerlenmesi üretkenlik için yeterli olan temel noktalardır. Sürekli çalışmak üretkenlik demek değildir. Aksine kendisine zaman ayırabilen, ailesiyle vakit geçirebilen çalışanlar özel hayatlarına da zaman ayırabildikleri için daha enerjik ve daha motive olurlar. Bu da doğrudan verimlilikte artışı tetikler. 

Bu noktada yöneticilere düşen en büyük görev çalışanların iş-yaşam dengesi kurabilmelerine fırsat vermek hatta onları bu konuda teşvik etmektir. 

 

Peki Yüksek Performansla Çalışma Çalışan Bağlılığını Nasıl Etkiler?

Yüksek performans genellikle bağlılığı içerir. Örneğin yüksek performans gösteren bir çalışan performansından dolayı takdir ediliyorsa, geri bildirim alarak kendisini geliştirebiliyorsa, şirket hedeflerine olan katkısını hissedebiliyorsa büyük ihtimalle kurumuna bağlı olacaktır. 

Yüksek performans genellikle katılımı içerir. Örneğin, bir kişi iyi performans gösteriyorsa, performansından dolayı takdir gördüğünü hissediyorsa ve geri bildirim, beceri geliştirme ve yeterli tazminat açısından değerli hissediyorsa, muhtemelen motive olacak ve meşgul olacaktır.

Ancak bu durumun tam tersi yaşanıyorsa, yani bir çalışan yüksek performans gösterdiği halde başarıları göz ardı ediliyorsa, kimseyle iletişim kuramıyor ve geri bildirim almıyorsa ya da gerektiğinden fazla çalıştığını hissediyorsa üretkenliği en düşük seviyelerde olacaktır. Bu da doğrudan düşük çalışan bağlılığı ile sonuçlanacaktır.

Çalışan bağlılığı doğrudan verimlilik ile ilgilidir. İşten ve sorumluluklardan tatmin olma, takdir edildiğini hissetme, iş-yaşam dengesini kurabilme üretkenliği ve çalışan bağlılığını beraberinde getirir. Bir çalışan var olan şartlardan memnunsa, iş yerindeki deneyimlerini güzel anılar olarak hatırlıyorsa kurumuna da bağlıdır. Bu da daha üretken ve verimli çalışma isteği uyandıracaktır.

 

Sorwe çalışan bağlılığınızı ölçmek, değerlendirmek ve sonrasında geliştirmek için ihtiyacınız olan araçları size sağlar. Sorwe çözümlerinin çalışan bağlılığı uygulamalarınızı iyileştirmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

Sonraki içerik
Çalışan Deneyimi 101: Çalışan Deneyimine Genel Bakış
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.