Çalışan Deneyimi Nedir, Nasıl Dizayn Edilir?

10 Haziran 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Çalışan Deneyimi Nedir, Nasıl Dizayn Edilir?

Çalışan deneyimi, bir çalışanın işe alım süreci ile başlayan ve çalışma hayatı boyunca devam eden tüm etkileşimlerin tümüdür. Bu nedenle, çalışan deneyimini etkileyen birçok etmen bulunur. Şirketlerin iyi bir çalışan deneyimi sağlamaları iyi bir çalışan deneyimi tasarımına bağlıdır. İyi bir müşteri deneyimi sağlayabilmenin ön koşulu iyi bir çalışan deneyimidir.

Çalışan Deneyimi Nedir?

Çalışan deneyimi bir İK teriminden çok daha fazlasıdır. Çalışan deneyimi, bir çalışanın işveren ve şirket ile olan tüm etkileşimlerinin toplamıdır. Çalışan deneyimine yöneticilerin, çalışma arkadaşlarının, müşterilerin ve çalışma alanının etkisi vardır. Her ne kadar birçok şirket asıl önceliği müşteri memnuniyetine verse de unuttukları bir şey vardır. Çalışanlarının ilk ve en önemli müşterileri olması. Bu nedenle, çalışan deneyimi, müşteri deneyiminden daha önemli bir noktada bulunur.

Çalışan deneyimi sadece çalışan memnuniyetini artırmak ile ilgili değildir. Çalışan deneyimi basit ama etkili denklemden oluşur. Kültür, çalışma alanı ve teknoloji bu denklemi oluşturan parçalardır ve her parça ayrı bir öneme sahiptir. Çalışma deneyimini oluşturan bu denklem şu şekilde özetlenebilir:

  • Kültür: Şirketin sahip olduğu değerleri ve amaçları, çalışanların ve yöneticilerin tutumlarını, çalışma şeklini, ücretleri, yan hakları içerir. 
  • Teknoloji: Çalışanların yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim araçlarını, iş yükülerini azaltarak performans ve verimliliği artıracak araç ve uygulamaları içerir.
  • Çalışma Alanı: Çalışanların günün büyük bir kısmını geçirdikleri fiziksel (pandemi ile beraber dijital) çalışma ortamının tasarımını, dekorunu, fiziki avantajlarını içerir.

Bu denklemin her basamağı her şirket için aynı önemi taşımasa da her şirket için iyi bir çalışan deneyimi oluşturmak için zemin hazırlar. İyi bir çalışan deneyimi de iyi bir müşteri deneyimini ve daha birçok avantajı beraberinde getirir. Olumlu bir çalışan deneyimi oluşturmak ise tamamen çalışan deneyimi tasarımı ile ilişkilidir.

 

Çalışan Deneyimi Nasıl Dizayn Edilir?

Olumlu bir çalışma deneyimi sağlamak için izlenmesi gereken belirli adımlar bulunur. Çalışan deneyimini oluşturan denklemin şirket kültürünün, teknolojisinin ve fiziksel çalışma alanının daha verimli ve uygun hale getirilmesi gerekir. Çalışan deneyimindeki dönüm noktaları olarak nitelendirilen işe alım, işe alışma, gelişme hatta ayrılma süreçlerinde geri bildirimler alınması gerekir. Çalışan deneyiminin müşteri deneyimi üzerindeki etkisini anlamak için geleneksel İK hizmet ve süreçlerinin geliştirilmesi gerekir. 

Çalışma deneyiminin tasarımına yönelik tüm bu aşamalar belirli süreç ve hizmetler ile sağlanır. Çalışma deneyimi tasarımı yalnızca İK profesyonellerinin değil tüm yöneticilerin sorumluluklarının bulunduğu eylemler ile oluşturulur. Olumlu çalışma deneyiminin tasarlanma sürecinde öne çıkan aşamalar şunlardır:

 

1. Dijital Çalışma Alanı

Çalışanların günün büyük bir çoğunluğunu çalışma saatlerinde geçiriyor. Bu nedenle, çalışanların hem işe başlamalarındaki hem de çalışma ortamındaki motivasyonların çeşitlendirilmesi önemlidir. Dijital platformlarda çalışanlara sunulacak hizmet ve imkanları geri bildirimler ile belirleyerek daha etkili sonuçlar alınabilir. 

 

2. Performans Yönetimi

Performans yönetimi, bir şirketin hedeflerine ulaşmak için doğru süreçleri tercih etmesi ile ilişkilidir. Performans yönetiminin optimize edilmesinin yollarından biri, çalışanların yetkinliklerini ve yeterliliklerini geliştirmektir. Çalışanlara yeni yetkinlikler kazandırmak veya yetkinliklerini geliştirmeye teşvik etmek çalışanların motivasyonlarının artmasına ve iş süreçlerini iyileştirmelerine ve daha verimli çalışmalarına yardımcı olur. Performans yönetimi ile şirket kültürü ile ilişkilidir.

 

3. İç İletişimin Geliştirilmesi

Çalışanların hem sağlıklı hem de profesyonel iletişim kurabilmeleri için belirli iç iletişim kanallarının sağlanması önemlidir. Bu iletişim kanalları ile düşüncelerini ve duygularını kolaylıkla dile getirebilen çalışanların kendi aralarındaki iletişim güçlendirilirken ilişkiler iyileştirilir. Kurumsal iç iletişimin sağlanması için belirli uygulamalara ihtiyaç duyulması durumunda çalışan deneyiminin hem şirket kültürü hem teknoloji bölümüne katkı sağlanır.

 

4. Geri Bildirim

Çalışan deneyiminin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde en önemli eylem çalışanlardan düzenli geri bildirimlerin alınmasıdır. Çalışanın ve şirketin her süreç ve hizmet için uygulayabileceği belirli anketler ve değerlendirmeler bulunur. Bu anket ve değerlendirmelerden alınan geri bildirimler, çalışan deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çözümlerin oluşturulmasını sağlar. Geri bildirim için uygulanan anket ve değerlendirme yöntemlerinden öne çıkanlar şunlardır: 

  • Çalışan Memnuniyet Anketi: Çalışanların şirkete bağlılıklarını, şirketin hizmet ve süreçlerinden ne ölçüde memnun olduklarını ölçülmesini ve bu yönde iyileştirme ve geliştirmelerin yapılmasını sağlayan bir araçtır.
  • Nabız Anketi: Çalışanların iş tatmini, iş ilişkileri ve iş ortamı hakkındaki daha kısa süreçlerdeki geri bildirimlerine yönelik hazırlanan kısa anketlerdir.
  • 360 Derece DeğerlendirmeÇalışanların farklı düzeylerdeki değerlendiricilerden geri bildirim alarak yetkinlik, davranış ve yeterlilik konularında çalışanın gelişimini amaçlayan bir değerlendirme yöntemidir.

Sorwe iyi bir çalışan deneyimini tasarımında şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri sizlere sunuyor. Çalışan deneyiminizi iyileştirme ve geliştirme sürecinde Sorwe çözüm ve avantajlarından faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Uzaktan Çalışmada Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Nasıl Yaratılır?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.