Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir ve Nasıl Yapılır?

20 Haziran 2021 | 2 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Uzaktan Çalışmada Geri Bildirim Kültürü Nasıl Oluşturulur?
Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Çalışan memnuniyeti, çalışanların şirket içinde etkileşimde olduğu tüm etmenlere karşı tutumudur. Bu etmenler şirketin çalışana sağladığı olanaklardan çalışanlar arasındaki ilişkiye kadar uzanır. Çalışan memnuniyet anketi ise çalışanların iş hayatındaki deneyimlerine karşı duydukları memnuniyet düzeylerini belirlemek için kullanılır. Böylece, şirketin zayıf ve güçlü yanlarının belirlenerek iyileştirilmesi ve düzenlenmesi sağlanır.

 

Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir?

Çalışan memnuniyet anketleri, çalışma ortamı ve koşulları, çalışan bağlılığı, kurum içi iletişim, çalışan uyumu, çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi şirket ve çalışan arasındaki pek çok konuyu değerlendirmek için yapılan araştırmalardır. Belirli aralıklarla yapılan çalışan memnuniyet anketi sonuçları ile şirket stratejileri, hedefleri ve kaynaklarında iyileştirme planları oluşturulur. Böylece, çalışan memnuniyet anketleri şirketlerin gelecek yol haritalarının belirlenmesinde önemli katkılar sağlar.

 

Çalışan memnuniyet anketleri, çalışanların görüşlerinin önemli olduğunu, şirketin çalışma ortamını ve çalışan deneyimini geliştirmeyi amaçladığını gösterir.  Çalışanların performans, motivasyon ve şirkete bağlılıklarını etkileyen olumlu ve olumsuz unsurlar belirlenerek arttırmaya yönelik iyileştirmeler sağlanır. Anket sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları ile şirket kültürüne ve iş verimliliğine olumlu katkılarda bulunulur. 

 

Çalışan Memnuniyet Anketi Nasıl Yapılır?

Çalışan memnuniyet anketleri hazırlama, uygulama, değerlendirme ve sonuçlarının paylaşımı olarak dört aşamadan oluşur:

> Hazırlanma Süreci

Çalışan memnuniyet anketleri şirketin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda şirkete özel olarak oluşturulur. Çalışan memnuniyet anketi için ilk olarak değerlendirilmek istenen konunun belirlenmesi gerekir. Konular anketin oluşturulma sürecini ve içeriğini belirler. Doğrudan soruların oluşturulması doğru ve uygun sonuçlar için yeterli olmaz. Çalışan memnuniyet anketi konuları genel olarak yönetim anlayışı, iç iletişim, ekip çalışması, çalışma hakları, çalışma ortamı ve koşulları, eğitim ve gelişim gibi başlıklar altında şekillenir.

 

Anket için uygun konu belirlendikten sonra, sıra anketin içeriğine yani konuya ilişkin sorulara geliyor. Soruların tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir. Bu nedenle, hazırlanan soruların açık ve tek bir konu hakkında olması büyük önem taşır. Bu sayede, anketin amaçları doğrultusunda daha güvenilir ve uygun geri bildirimler alınır.

 

Ankette yer alan sorulara yönelik geri bildirimlerin 1 ila 5 ölçeği gibi bir ölçüm aracı ile alınması önemlidir. Bu tarz ölçüm araçları ile çalışanların yanıt süreleri azaltılarak daha iyi karar ve cevaplar verebilmeleri sağlanır. Ayrıca, alınan geri bildirimlerinin ölçülebilir olması sağlanarak daha nesnel, verimli ve güvenilir veriler elde edilir.

 

Çalışan memnuniyet anketlerinin, tasarımı ve içerdiği soruları ile çalışanların gizliliğini koruyacak şekilde hazırlanması gerekir. Anket sorularını isimsiz olarak cevaplayan çalışanlar görüşlerini ve fikirlerini daha açık bir şekilde belirtilebilir. Böylece, anketlerden elde edilen sonuçların güvenilirliği ve etkisi artar.

 

> Uygulama Süreci

Çalışan memnuniyet anketlerinin uygulamaya başlamadan önce çalışanlara anketin amacı ve stratejisine yönelik bilgi verilir. Ön bilginin verilmesi ile çalışanların sorulara yönelik odak ve ilgisi arttırılır. Günümüzde anketlerin uygulanma süreçlerinde geleneksel kağıt kalem yöntemi gizlilik, verilerin analizi gibi nedenlerden dolayı çok fazla tercih edilmiyor. Anketler daha verimli, güvenilir ve hızlı olan dijital yöntemler ile uygulanıyor.

 

> Değerlendirme Süreci

Anket soruları ile çalışanların yalnızca geri bildirimlerinin alınması yeterli değildir. Anketlerden elde edilen verilerin belirli istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi gerekir. İstatistiksel değere sahip veriler ile anketin amacı ve konusuna yönelik daha anlamlı ve etkili sonuçlara ulaşılması sağlanır. 

 

> Sonuç Bildirme Süreci

Anketlerden elde edilen ve değerlendirilen verilerin çalışanlarla paylaşılması çalışanların görüşlerinin yönetim tarafından dikkate alındığı mesajını verir. Olumlu sonuçların yanı sıra belirlenen eksikliklerin çözüm sürecine de çalışanları dahil edilmesiyle çalışan motivasyon ve bağlılığı sağlanabilir. 

 

Çalışan Memnuniyet Anket Örnek Çalışma

Çalışan memnuniyet anketlerinin tasarımı ve içeriği genellikle değerlendirilmek istenen konular temelinde oluşturulur. Tek bir anketin her konuya veya alana uygulanması verimli ve etkili sonuçlar alınmasını engeller. Aşağıdaki anket, belirli bir konu üzerine hazırlanmış olan çalışan memnuniyet anketine örnek olabilir:

 

> İş Ortamına Yönelik 

(5) Kesinlikle Katılıyorum

(4) Katılıyorum

(3) Kısmen Katılıyorum

(2) Katılmıyorum

(1) Kesinlikle Katılmıyorum

 

  1. Çalışma ortamı, görev ve iş yükümlülüklerini karşılıyor.
  2. Çalışma ortamının geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yeterli duyarlılık gösteriliyor.
  3. Çalışma ortamını ve koşullarının geliştirilmesinde çalışan görüşlerine başvuruluyor.
  4. Çalışma ortamında güvenlik önlemleri yeterli düzeyde bulunuyor.

 

Yukarıda iş ortamına yönelik hazırlanan örnek çalışan memnuniyet anketinde puanlama ölçeği ve sorular genişletilebilir. Ancak uzun ve sıkıcı anket tasarımları elde edilen verilerin güvenilirliğini düşürebilir ve güncel durumu yansıtmayabilir. 

 

Sorwe çalışanların en uygun dönemlerinde, sorunlu alanları belirleyerek güvenilir ve etkili sonuçlar üreten yepyeni bir çalışan memnuniyeti analiz sistemi sunar. Sorwe, çalışan memnuniyet anketlerinin düzenlenme sürecinden analiz sürecine kadar birçok özelliği ile hızlı ve doğru sonuçlar üretilmesini sağlıyor. Daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sonraki içerik
360 Derece Performans Değerlendirme Nasıl Kurgulanmalı?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.