Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir ve Neden Önemlidir?

20 Haziran 2021 | 2 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
İş Dünyasında Yeni Dönemin Süper Kahramanları Kimler?
Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir ve Neden Önemlidir?

Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti nedir?

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi, çalışanların kuruma ne kadar bağlı olduklarını ve kurumun uygulamalarından ne oranda memnun olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır. Ancak çalışan memnuniyeti ile çalışan bağlılığı arasında aynı zamanda önemli bir fark da vardır. Her memnun çalışan, kurumuna bağlı olmayabilir veya her bağlı çalışan, memnun çalışan demek değildir.

Çalışan memnuniyeti, çalışanların daha çok somut olarak kurum içinde kendilerine sağlanan imkânlardan memnuniyet oranını gösterirken, çalışan bağlılığı ise çalışanların yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına olan duygusal bağını ifade eder. Örneğin, kurumunuzun size sağladığı servisin, yemeğin, ofis malzemelerinin kalitesinin yüksek olması memnuniyetinizi arttırırken, iş yerinde size saygı duyulması ve size güvenilmesi bağlılığınızı arttıracak unsurlardır.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti neden önemlidir?

Son yıllarda, kurumların çalışan memnuniyeti ve bağlılığına verdikleri değer oldukça artmıştır. Bunun en önemli sebebi artık kimsenin nitelikli iş gücünü kaybetmek istememesidir. Bu konuda yapılan pek çok araştırma sonucu gösteriyor ki yönetici ile çalışan ekip arasındaki ilişki, çalışan bağlılığı ve müşteri bağlılığı birbirlerini tamamlar niteliktedir. Bu yüzden çalışan bağlılığı, tüm dünyada kurumların önem verdikleri konuların başında gelmektedir.

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı araştırmalarına göre kuruma bağlı olan kişi ortalaması %25-30’dur. Bu oranın artması için anlık ölçümlemelerle, çalışanların nabzını tutmak gerekmektedir. Şimdiye kadar kurumların çoğu, belirli dönemlerde yılda bir kere yaptıkları ölçümlemeler ile insan kaynakları ve işveren markası stratejilerine karar vermekteydiler. Ancak son dönemlerde bu ölçümlerin şirket içindeki gerçek atmosferi çok da yansıtmadığı görülmüştür. Çünkü hayat şartları ve çalışanların beklentileri çok daha hızlı bir şekilde değişirken, yılda bir yapılan ölçümleme ve bazen haftalar süren raporlama çalışmaları sonrasında yapılan ölçümleme anlamını yitirmektedir.

Teknoloji çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketlerini nasıl değiştirdi?

Bunun yanında özellikle Z jenerasyonunun dikkat ve konsantrasyon sürelerindeki değişim, artık onlarca hatta yüzlerce sorudan oluşan çalışan memnuniyet ve bağlılık anketlerini geçersiz saymaktadır. Güven aralığı son derece düşük çıkan bu çalışmalar da bizlere artık geçerli bir sonuç vermemektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve özellikle yapay zeka alanındaki birikimin artması, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketi değerlendirilmesinde de yeni araçların öne çıkmasını sağladı. Sorwe ile sadece sorularla değil, çalışanın davranışsal verileri ve açık uçlu metin analizlerinden de elde edilen verilerle anlık ölçümleme yapılabilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi uygulamalarında büyük bir değişim yarattı.

Sorwe ile yapay zeka yardımıyla 18 boyutta gerçekleştirilen bir çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketinde, kurumun gelişime açık alanlarını keşfedilerek, bu alanlara odaklanmış şekilde 2 aşamalı bir uygulamayla, normalde yaklaşık 160 soruda %95 güven aralığında gerçekleştirilen bir çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi, toplamda 42 soru ile sonuçlandırabilmektedir. Yine 18 boyuttaki analiz; çalışan tipi, görev, pozisyon, departman, lokasyon, cinsiyet ve kuşak gibi birçok farklı alt kırılımda da sağlanabilmektedir.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapan firmalarda karşılaşılan en önemli problemlerden biri de anketlerin tamamlanmasının ardından geçen uzun raporlama ve analiz süreleridir. Sorwe geliştirdiği gerçek zamanlı analiz teknolojisiyle çalışan memnuniyet ve bağlılık anketinizi, çalışanlarınız mobil cihazlarından zaman ve mekan fark etmeksizin cevaplayabilmektedirler. Bu sırada siz, anlık değişimleri Sorwe Connect Yönetici Panelinden izleyebilir, süreçteki değişimi ve tamamlanma oranlarını görebilirsiniz. Dilediğiniz anda çalışmayı sonlandırarak, dinamik raporlama ekranlarından kendi oluşturabileceğiniz alt kırılımlarda detaylı raporunuzu analiz edilmiş şekilde anında alabilirsiniz.

Son dönemde uzaktan çalışma, hayatımızda önemli bir yer kapladı. Belki de bundan sonraki yıllarda iş yaşamımıza bu çalışma şekliyle devam edeceğiz. Dijitalleşen, bununla birlikte daha zeki ve hızlı analiz altyapılarına kavuşan çalışan memnuniyet anketi uygulamaları da büyük ölçüde değişmiştir.  Aslında bu uygulamalar bu yeni haliyle, insan doğasına daha uygun bir hale gelmiş olmaktadırlar. Böylece hem iyi bir çalışan deneyimi sunmaktadırlar hem de kurumlarımızın gelişimi için de daha kaliteli ve yüksek güven aralığında geri bildirim sunmaktadırlar.

Sonraki içerik
Başarılı Şirketlerin Çalışan Memnuniyet Anketi Soru Örnekleri
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.