Çalışanların Öncelikleri Değişiyor, Çalışan Deneyimi Devreye Giriyor

17 Mart 2022 | 3 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Sorwe Yenilik ve Güncellemeleri
Çalışanların Öncelikleri Değişiyor, Çalışan Deneyimi Devreye Giriyor

İnsan Kaynakları departmanı bir şirket veya organizasyonun başlangıcında ya da sonunda bir başarı elde edilmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. İnsan kaynakları, işgücünde nasıl daha iyi istihdam ilişkilerine sahip olunacağını göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışanların en iyi iş etiğini ortaya çıkararak daha iyi bir çalışma ortamına geçiş yapılmasını amaçlamaktadır. Artık insan kaynakları, yönetimin insan tarafına odaklanıyor. İnsanlar "meta " veya "kaynak" değil, üretken bir girişimde yaratıcı ve sosyal varlıklar olarak görülüyor. Hal böyle olunca, iş çalışanları elde tutma noktasına geldiğinde çalışan önceliklerinin önemi artıyor.

İdeal iş yeri tanımı ve beklentiler büyük ölçüde değişirken dijitalleşme ve küreselleşmenin etkilerinin artık yok sayılamaz hale gelmesi iletişim ağlarını, çalışma modellerini ve işgücü piyasasını kökten değiştiriyor ve ideal iş yeri tanımını yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. 

Organizasyonların işgücü çekme ve çalışanı elde tutma yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen ve  PwC EMEA tarafından hazırlanan  Çalışan Öncelikleri ve Tercihleri raporunu gelin hep birlikte inceleyelim.

1. Güvenilir ve erişilebilir liderler: İsmet Barutçugil, Liderlik adlı kitabında “Güven yaşamın her boyutunu etkileyen önemli bir duygudur. Bir organizasyonun başarısı ve büyümesi, yalnızca kendine güvenen, kendileri güvenilir olan ve başkalarına güvenen liderlerle gerçekleşebilir.” diyor. Liderler güven vermediklerinde, organizasyonun düşük performans göstermesi ve değişimde geri kalması riski oldukça yüksektir. Oysa başarılı dönüşümleri gerçekleştiren liderler ve organizasyonlar güven faktörünün önemini çok iyi bilirler ve bilmelidirler.

2. Açık ve dürüst iletişim: İş hayatına baktığımızda iş hayatı ve iş yeri git gide daha kutuplaşmış hale geliyor. Bu kutuplaşma sadece genel toplumsal bir dinamik olmakla kalmıyor, fikirsel ve uygulama bazında da etkisini gösteriyor. Çeşitliliğin bu kadar öne çıktığı bir dünyada fikirsel ve anlamsal açıdan farklı düşünen yapılar ve bireyler daha sık bir araya geliyor. İşbirliği kültüründeki ekip ve ekosistem yaklaşımları farklılıkları besliyor. Çalışanlar arası açık ve dürüst iletişim temelli psikolojik emniyet ve güven ortamı oluşturmaktan şefkatli yaklaşıma, iletişimde kelime seçimlerinden etiketlemeden uzak durmaya kadar birçok noktada organizasyonların beceri geliştirmesi ön plana çıkıyor. Türkiye’de, çalışma hayatındaki ilişkiler ve çalışılan kurum, çalışılan işin önünde yer alırken; yakın ilişkiler kurmak; öncelik sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

3. Esnek çalışma saatleri ve programı: Ofisler esnek çalışma modeline uygun, network imkânı sunan, iş birliğini mümkün kılan, yeniliği teşvik eden, ekip motivasyonunu ve verimliliğini artıran yapılar olarak konumlanıyor. Bundan birkaç yıl öncesine bakıldığında fazla mesailer, uzun çalışma saatlerinin olduğu dönemlerde çalışan insanlar şu an iş-özel hayat dengesi kurmak istiyorlar ve böylece esnek düzen ile verimliliklerinin de artacağına inanıyorlar. Ek olarak, McKinsey tarafından Ağustos 2020'de 278 yöneticiyle yapılan bir anket sonucunda, yöneticilerin ofis alanlarını ortalama olarak yüzde 30 azaltmayı planladıkları sonucuna ulaşıldı. Esnek çalışmayı deneyimleyen ekipler de artık bu özgürlüğü kullanmaya devam etmek istiyor.

4. Güvenilir ve adil performans değerlendirmesi ile performansa dayalı terfi: Çalışma şeklimiz değişiyor; otomasyon ve yapay zeka bazı görevlerin yerini alırken organizasyonların ihtiyaç duyduğu becerileri değiştiriyor. Dijital beceri gelişimi ile birlikte bu beceriler bazında performans ölçümlemeler çalışan tarafından çalışma hayatına yönelik tercih edilen bir unsur olmaya başlıyor. Mevcut ve potansiyel işgücüne yatırım yapmanın organizasyonların çalışana karşı sorumluluğu olmasıyla beraber çalışanlar tarafından da buna yönelik bir talep olduğunu görüyoruz.

5. Yan haklar: ABD’de yayımlanan Future of Benefits raporunda üst düzey yöneticilerin yan hakları çalışanlarının gerçekten istediği bir şekle evirmeyi hedeflediği sonucuna ulaşılmış. Yan hakların esnek olması, aile ve çocuk bakımı hizmetleri, psikolojik destek, özel sağlık sigortası gibi çeşitli paketleri çalışanların seçimine bırakılması gereği ön plana çıkıyor ve gelecekte de tüm bu uygulamalardan şirketler ve çalışanların vazgeçmeyeceğini, tüm bu konulara odaklanan şirketlerin, mutlu ekipler ile daha verimli çalışılacağı öngörülüyor.

Tüm bu sonuçlar gösteriyor ki artık çalışanlar iletişim kurabildiği, sesini duyurabildiği, güvenilir ve özgür bir çalışma ortamını tercih ediyor. İş değişikliklerinde artık iş tanımından sonra ilk bakılan maddeler, çalışan deneyimi kavramının önemini artırıyor. Artık işe alımdan sonra başlayan çalışan deneyimi serüveni hem çalışanlar için hem de İnsan Kaynakları profesyonelleri için en önemli konu haline geliyor. Mutlu çalışanlar mutlu iş yerleri mottosu artık herkes tarafından kabul görülüyor. Çalışanlarınızın işe başladığı ilk andan son ana kadarki bütün deneyimlerini tek bir noktada toplayan Sorwe, çalışan deneyimi kurgulama serüveninizde yol arkadaşınız olabilir.

 

İmran Şahin

Sonraki içerik
İş Hayatında Öğrenme ve Gelişim Adımları
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.