Dijitale Taşınması Gereken 5 İnsan Kaynakları Süreci

13 Temmuz 2021 | 3 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Yaz Döneminde Çalışan Motivasyonunu Nasıl Yukarıda Tutarsınız?
Dijitale Taşınması Gereken 5 İnsan Kaynakları Süreci

İnsan kaynakları yönetimi, gerekli yetkinliklere sahip kişileri bulmak ve işe almaktan çok daha fazlasını içerir. İnsan kaynakları uzmanları ayrıca çalışan eğitimleri, ilişkileri ve performans değerlendirmeleri gibi çeşitli süreçleri de yürütür ve tüm bu süreçleri şirket hedeflerine uygun olarak sürdürür. Bu nedenle de İK uzmanları şirket başarısında önemli bir rol oynar.

 

İK uzmanları tarafından tercih edilen yöntem ve araçlar İK süreçlerini doğrudan etkileyebiliyor. İK süreçleri için elektronik tabloların kullanımı günümüzde manuel ve geleneksel bir yöntem olarak kabul ediliyor. Geleneksel yöntemler ile verileri toplanması, hesaplanması, yorumlanması ve bu doğrultuda kararların alınması İK süreçlerinin gecikmesine ve verimliliğin azalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, İK süreçlerinin verimliliğini artırmak ve hata payını ortadan kaldırmak için yenilikçi dijital yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. Dijitale taşıyabileceğiniz İK süreçlerinden bazılarını sizler için listeledik.

 

1. İç İletişim

Hem çalışanları hem departmanları birbirine bağlayan iç iletişim bir şirketin gelişmesi, verimliliği artırılması ve çalışan bağlılığının sağlanması için büyük bir önem taşır. Etkili bir iç iletişim sistemi ile yalnızca çalışanlarınızın birbirleriyle iletişim kurması değil, çalışanlarınız arasındaki uyumun sağlanması, sağlıklı bir bilgi ağının oluşturulması ve çalışanlarınızın motive edilmesi amaçlanır. İç iletişimin işlev ve amaçlarının sağlanabilmesi için uygun araçları belirlemeniz ve kullanmanız önemlidir.

Şirket içindeki sürekli ve yoğun bilgi akışı için geleneksel iletişim araçları kullanmanız yeterli olmayabilir. Yenilikçi iç iletişim çözümleri ile çalışanlarınız ve departmanlar arasındaki bilgi akışının daha hızlı ve uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. İç iletişimi dijital kanallara taşıyarak çalışanlarınızın diğer çalışanlar ve ekipler ile daha güçlü ve verimli bir iletişim kurmasına katkı sağlarsınız.

 

2. Çalışan Memnuniyet Anketleri

Çalışma ortamı ve koşulları, çalışan yetkinliklerinin gelişimi, iç iletişim gibi pek çok konuya yönelik yapılabilen çalışan memnuniyet anketleri çalışanların iş deneyimlerine yönelik tutumlarının belirlenmesini sağlar. Çalışan memnuniyet anketi ile çalışanlarınızın performans, motivasyon ve bağlılıklarını etkileyen unsurların belirleyebilirsiniz. Ayrıca çalışan memnuniyet anketi şirketinizin gelecek hedef ve stratejilerine yönelik planlamaların yapılmasına katkı sağlar.

Hazırlanma, uygulanma, değerlendirme gibi farklı aşamalardan oluşan çalışan memnuniyet anketlerinde zaman tasarrufu, çalışan gizliliği, verilerin analizi ve güvenilirliği için yeni nesil yöntemler kullanabilirsiniz. Daha verimli, güvenilir ve hızlı olan dijital çalışan memnuniyet anketi iş yükünüzü büyük ölçüde azaltırken verimliliğe olumlu katkılarda bulunur.

 

3. 360 Derece Değerlendirme

360 derece değerlendirme, çalışan performansının değerlendirilmesinde en etkili ve güvenilir yöntemler arasında yer alır. Bu yöntem ile çalışan performansı yalnızca çalışanın yöneticisi tarafından gerçekleştirilmez. Değerlendirme sürecine çalışanın yöneticisine ek olarak iş arkadaşları, müşterileri, birim çalışanları da dahil edilir. 360 derece değerlendirme ile müşterilerin sürece dahil edilmesi hem daha kapsamlı ve objektif bir değerlendirmenin yapılmasını hem de değerlendirme sürecine ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlar.

360 derece değerlendirme yönteminde sadece tek bir kişiden geri bildirim alınmaması, daha fazla kişinin değerlendirme sürecinde bulunması İK uzmanları için zaman alıcı, yoğun ve stresli bir sürece dönüşebiliyor. 360 derece değerlendirme sürecinizi dijitale taşıyarak hazırlama, değerlendirme, raporlama gibi aşamalarda hem zaman tasarrufu sağlayabilir hem de etkili sonuçlar alabilirsiniz.

 

4. Oryantasyon Süreci

Şirkete veya departmana yeni katılan çalışanların işe ve çalışma ortamına uyumu oryantasyon süreci ile sağlanır. Oryantasyon süreci, çalışanlarınızın iş süreçlerindeki rolünü, kurum kültürünü ve süreçlerin işleyişini daha anlaşılır kılar. Böylece, yeni başlayan çalışanların yetkinliklerini zaman kaybetmeden uygun bir şekilde kullanabilirsiniz.

Oryantasyon sürecinde fazla bilgi aktarımı, bilgi kirliliği, takip zorluğu, manuel yürütülen evrak prosedürleri gibi etkenler bu süreci olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle, etkili bir oryantasyon süreci için dijital yöntemleri tercih etmeniz büyük önem taşıyor. Oryantasyon sürecini dijital ortamda gerçekleştirerek yeni çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları bilgiye doğru zaman, içerik ve sıra ile ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

 

5. Çalışan Eğitimleri

Mevcut çalışanların yetkinlik ve yeterlilikleri şirketin hedefleri ve ihtiyaçlarına yönelik olsa da günümüz dünyasındaki rekabet, sektörel ve teknolojik gelişimin hızı insan kaynaklarında farklı ve yeni yetkinliklere ihtiyaç duymanıza neden olabilir. Bu nedenle, şirketinizin gelecek hedefleri ve stratejilerine yönelik mevcut çalışanların eğitim ve gelişim süreci hem çalışanlarınız hem de şirketinizin açısından önemli bir rol oynuyor.

Etkili bir eğitim ve gelişim süreci için çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemeniz, uygun araçları seçmeniz, eğitim sürecini planlamanız, takip etmeniz ve değerlendirmeniz gerekiyor. Geleneksel yöntemler, yoğun iş temposu gibi nedenlerden dolayı çalışanlarınızın gelişimleri için ihtiyaç duyulan eğitimlere katılım ve ilgi azalabiliyor. Çalışanlarınızın eğitim ve gelişim süreçlerinin dijitale aktararak hem eğitimin memnuniyet ve etkisini artırabilir hem de süreçlerin takibini kolaylaştırabilirsiniz.

 

Siz de insan kaynakları süreç ve hizmetlerinizi dijitale taşıyarak daha etkili bir insan kaynakları yönetimi sağlayabilirsiniz. İK süreçlerinizi dijitale taşımak için yeni nesil ve etkili Sorwe çözümlerden faydalanabilirsiniz. Sorwe ile dijital İK çözümlerinden yararlanmak ve daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Çalışan Bağlılığı Nedir, Nasıl Arttırılır?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.