Ekibinizin Performansını Artırmanız İçin 10 İpucu

24 Ekim 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
DİSC Kişilik Envanteri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Ekibinizin Performansını Artırmanız İçin 10 İpucu

Belirli dönemlerde çalışanlarınızın sosyal yaşamdan veya iş yaşamından kaynaklı olarak performanslarında düşüş yaşanabiliyor. Yöneticiler, çalışanların işletmeye olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek belirli strateji ve uygulamalar sayesinde çalışanların iş performansını arttırabilirler. Ayrıca, tüm ekibin birlikte katılabileceği belirli aktiviteler ile çalışanların birbirlerini daha iyi tanımaları sağlanabilir ve birliktelik duygusu yaratılabilir. Böylece çalışanların iş süreçlerindeki çalışma uyumu güçlendirilerek ekip performansı artırılabilir.

Her ne kadar şirket yapısı, çalışma modeli gibi etkenlere bağlı olarak farklılık gösterse de ekip performansını artırmak için iş dünyasında uygulanan belirli strateji ve uygulamalar bulunuyor. Bu strateji ve aktiviteler sayesinde ekip performansı artırıldığı gibi kurum kültürünün geliştirilmesine de katkı sağlanıyor. Sorwe olarak bu yazımızda ekip performansını artırmak uygulayabileceğiniz 10 ipucunu sizler için sunduk. 

1. Düzenli Bir İç İletişim Ağı Kurun

Şirketlerin sahip olduğu iletişim ağı hem çalışanları hem de birimleri birbirine bağlayan bir sistemdir. Planlama, denetleme, karar verme gibi yönetimin temel işlevlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi sürekli ve düzenli bir iletişim ağı ile mümkündür. Bu nedenle de düzenli bir iletişim ağı sayesinde çalışan memnuniyeti ve bağlılığı gibi çalışan performansının da artırılmasında önemli katkı sağlayabilirsiniz.

2. Takım Duygusunu Aşılayın

Ekip üyelerinin birbirleri arasındaki birlik duygusunu güçlendirecek uygulama ve stratejiler sayesinde çalışanların iş süreçlerine bir takım olarak odaklanmaları sağlanabilir. Böylece, iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütülmesiyle ekiplerin motivasyonun artırılmasına katkı sağlanır.

3. Objektif ve Şeffaf Hedefler Belirleyin

Büyüklüğü ne olursa olsun tüm şirketlerin genel plan ve amaçlarına yönelik uygun hedefler belirlemeleri gerekiyor. Şirketlerin hedef belirleme sürecinde kurum içi işleyişin, çalışanların ve şirket kültürünün göz önünde bulundurulması önemlidir. Belirlenen hedeflerin tüm departman ve çalışanlar ile ilişkili olduğu için objektif ve şeffaf olması gerekiyor. Bu noktada, çalışanlar ve birimler arasındaki işbirliğini, verimliliği ve çalışan bağlılığını yükselterek çalışan performansını artıran OKR yönteminden faydalanabilirsiniz.

4. Oyunlaştırma Metotlarıyla Motivasyonu Arttırın

İngilizce karşılığı gamification olan oyunlaştırma yöntemleri işe alım, çalışan eğitimi gibi süreçlerin yanı sıra takım çalışması ve çalışan motivasyonu ile ilişkili süreçlere de katkı sağlar. Etkin oyunlaştırma metotları sayesinde çalışanlarınızın ve ekiplerinizin hangi motivasyon unsurlarından etkilendiğini belirleyerek sosyal aktivite, takdir, iletişim gibi etkenlere yönelik çözümler uygulayabilirsiniz. 

5. Buddy’lik Sisteminden Faydalanın

Buddy sistemi, işe yeni başlayan çalışanın gönüllü bir buddy ile kuruma ve işe uyum sürecinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amaçlanır. Çalışma ortamına ve sosyal çevreye hızlı adapte olan çalışanın hem kendisine değer verildiğini hissetmesi hem de ekip içerisinde yetkinliklerini etkin bir şekilde kullanması sağlandığı için motivasyonu artar.

6. Geri Bildirim Kültürü Oluşturun

Düzenli ve etkili bir geri bildirim kültürünün oluşturulması çalışan memnuniyet ve bağlılığı kadar çalışan performansının da artırılmasına katkı sağlar. Çalışan memnuniyet anketleri, 360 derece değerlendirme gibi yöntemler ile elde edilen geri bildirimler sayesinde ekip performansına yönelik iyileştirme çözümleri belirlenebiliyor.

7. Düzenli Bilgi Akışı ve Raporlama Sistemi Kurun

Ekip içerisindeki çalışanların sağlıklı ve profesyonel iletişim kurabilmeleri, düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi, iş süreçlerine yönelik bilgi ve raporların doğru zamanda doğru kişilere aktarılabilmesi için belirli iletişim kanallarının sağlanması gerekir. Bu iletişim kanalları, çalışanların kendi aralarındaki iletişimi güçlendirirken hem iş süreçlerinin daha etkin bir şekilde işlemesine hem de ekip çalışanların daha motive çalışmasını sağlar. Bu aşamada, etkin bir iç iletişim için gerekli olan uygun araç, yöntem ve stratejileri belirleyebilir ve kullanabilirsiniz.

8. İlham Olun

Şirketteki yöneticilerin sosyal ve iş yaşam dengesinden çalışma disiplinine kadar her süreçte ekibe yol gösterebilen bir rol model olması gerekiyor. Böylece, ekipte yer alan çalışanların yöneticilerle daha rahat iletişim kurabildiği, iş hedef ve beklentilerinin çalışanlara daha açık bir şekilde ifade edildiği bir çalışma ortamı oluşturulabilir. Bu durum, çalışan ve ekip performansının artmasını sağlarken aynı zamanda iş süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini katkı sağlar.

9. Takım Üyelerine Özerklik Verin

Şirketlerin iş temposunun yoğun olduğu zamanlarda ekiplerin belirli uygulama ve aktiviteler ile daha rahat hissetmesi sağlanabilir. Ayrıca, gereksiz toplantı sayılarını azaltarak çalışanların iş süreçlerine daha fazla odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece çalışanların iş yaşam dengelerini kurmalarını sağlayarak performansını artırabilirsiniz.

10. Ekip Aktiviteleri Düzenleyin

Oyunlar, turnuvalar gibi çeşitli aktiviteler ile ekip çalışanları arasındaki iletişim ve ilişkiler güçlendirilebilir. Ayrıca, bu aktiviteler yoğun iş temposunda çalışan ekip üyelerinin bir nefes alma olanağı tanıyarak çalışanların işe döndükten sonra daha motive şekilde çalışmalarına yardımcı olur.

Şirketinizdeki ekiplerin motivasyonlarını artırmak için uygulayabileceğiniz belirli strateji ve yöntemleri yukarıda sunduk. Sorwe ekip motivasyonunu artırmak için strateji ve yöntemler için ihtiyaç duyulan çözümler sunuyor. Siz de ekip motivasyonunu artırmanıza yardımcı olacak çözümler hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
5S Kuralı ile İş Yerinde Verimliliğinizi Nasıl Artırabilirsiniz?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.