Geri Bildirim İle İleri Bildirim Farkı Nedir? Neden Önemlidir?

21 Kasım 2023
user
Önceki içerik
Beceri Matrisi Nedir? Nasıl Oluşturulur?
Geri Bildirim İle İleri Bildirim Farkı Nedir? Neden Önemlidir?

Geri bildirim ve ileri bildirim, iş dünyasında ve kişisel gelişimde kritik role sahip iki kavramdır. Bu iki terimi doğru anlamak, iş süreçlerini ve bireysel yetenekleri geliştirmek için hayati öneme sahiptir.

Geri bildirim, bireylerin ve organizasyonların geçmişteki performanslarını değerlendirmeleri için önemlidir, ileri bildirim ise gelecekte nasıl daha iyi olabilecekleri konusunda yönlendirme sağlar.

Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

Geri bildirim, bir olay, eylem veya durumla ilgili olarak alınan tepkileri ya da yanıtları ifade eder. Özellikle iş dünyasında, bireylerin veya ekiplerin performanslarını değerlendirmek için kullanılır. Geri bildirim, pozitif (olumlu) veya negatif (olumsuz) olabilir. Örneğin, bir çalışanın sunum becerilerini eleştiren veya öven bir yorum, geri bildirim kategorisine girer.

Geri bildirim, alıcıya kendi davranışlarını ve sonuçlarını anlama fırsatı sunar. Özellikle bir şirket içinde, geri bildirim süreçleri, çalışanların kişisel gelişimlerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, yöneticiler için çalışanlarının güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamada faydalı bir araçtır.

İleri Bildirim (Feedforward) Nedir?

İleri bildirim, geri bildirimin aksine geçmiş performansı değil, gelecekteki potansiyeli değerlendirme amacı taşır. Bireylerin veya ekiplerin nasıl daha iyi olabileceği konusunda öneri ve yönlendirmeler sağlar. Özellikle hedefe yönelik bir yaklaşım sergileyen şirketlerde, ileri bildirim stratejik planlamada kritik bir role sahiptir.

İleri bildirimin odaklandığı ana konsept, "geleceği şekillendirme"dir. Gelecekte nasıl daha başarılı olunabileceğini belirlemek için spesifik önerilerde bulunur. Örneğin, bir yöneticinin bir çalışanına, sunum becerilerini geliştirmek için bir eğitime katılmasını önermesi ileri bildirim kategorisine girer. Ayrıca, bir şirketin gelecek yıl %15 büyüme hedefi koyması ve bu hedefe ulaşmak için neler yapılması gerektiğini planlaması da ileri bildirim örneklerindendir.

Geri Bildirim İle İleri Bildirim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Geri bildirim ve ileri bildirim, birbirlerine benzer gibi görünse de temelde oldukça farklı yaklaşımlara sahiptirler. Geri bildirim, bireyin ya da bir ekibin geçmişteki eylemlerini, başarılarını veya hatalarını değerlendirirken; ileri bildirim, geleceğe dönük bir yaklaşım sergileyerek birey veya ekibin nasıl daha iyi olabileceği konusunda önerilerde bulunur.

Bu iki yaklaşım arasındaki anahtar farklar şunlardır:

Odaklanma Zamanı: Geri bildirim, geçmişi odak alırken, ileri bildirim geleceğe odaklanır.

Yaklaşım: Geri bildirim, genellikle olumlu veya olumsuz eleştiriler içerir. İleri bildirim ise daha çok yapıcı öneri ve stratejik planlama üzerine kuruludur.

Amacı: Geri bildirim, bireyin veya ekibin neleri doğru veya yanlış yaptığını belirtirken, ileri bildirim, onların gelecekte nasıl daha başarılı olabileceğine dair yollar sunar.

Geri Bildirim Ve İleri Bildirim Neden Önemlidir?

Geri bildirim, bireylerin ve organizasyonların kendi hatalarını ve başarılarını fark etmelerine yardımcı olur. Bu, sürekli gelişim için hayati bir adımdır. Özellikle iş dünyasında, geri bildirim, çalışanların kendi performanslarına dair farkındalıklarını artırır ve böylece onların daha etkili olmalarına yardımcı olur.


İleri bildirim ise, özellikle hedef odaklı organizasyonlarda kritik bir öneme sahiptir. Geleceğe dönük hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli stratejilerin oluşturulması sürecinde ileri bildirim, rehberlik eden bir rol oynar. Örneğin, bir şirketin gelecek yılki satış hedeflerini belirlerken ileri bildirim kullanması, şirketin bu hedefe ulaşması için gerekli stratejik adımları atmasına yardımcı olacaktır.

Çalışanlara Geri Bildirim Nasıl Verilir?

Çalışanlara geri bildirim vermek, hem bireyin gelişimi hem de organizasyonun başarısı için kritik bir süreçtir. Doğru şekilde geri bildirim vermek, çalışanların motivasyonunu artırır ve performansını yükseltir.

Tarafsız Değerlendirme

Geri bildirim verirken objektif ve tarafsız olmak esastır. Değerlendirmeler, kişisel duygular ya da önyargılardan arındırılmalıdır. Örneğin, bir çalışanın projedeki performansı değerlendirilirken, sadece bu projede elde edilen sonuçlar dikkate alınmalı, kişisel ilişkiler göz ardı edilmelidir.


Performans Değerlendirme Verilerini Kullanmak


Performans değerlendirmelerindeki rakamsal veriler ve somut ölçütler, geri bildirimin etkili olmasında kritik bir rol oynar. Örneğin, bir çalışanın satış hedeflerine ne ölçüde ulaştığı, belirli bir projede ne kadar süre harcadığı gibi verilere dayalı geri bildirim, subjektif değerlendirmelerden çok daha etkilidir.


Açık İletişim Kurmak

Geri bildirim sürecinde açık ve dürüst iletişim kurmak esastır. Alıcıya, geri bildirimin amacının kişisel gelişimi desteklemek olduğu, olumsuz eleştirilerin bireyi kötülemek amacı taşımadığı açıkça belirtilmelidir.

Birebir Toplantılar Yapmak


Geri bildirim sürecinde birebir toplantılar oldukça etkilidir. Bu toplantılarda, geri bildirim alıcısı ile doğrudan iletişim kurularak, değerlendirmeler daha detaylı ve öznel bir şekilde sunulabilir.


Kurum İçi İleri Bildirim Nasıl Olmalıdır?

İleri bildirim, kurumların geleceğe yönelik stratejik planlamalarını daha etkili kılar. İleri bildirim süreci, çalışanların ve ekiplerin nasıl daha başarılı olabileceği üzerine yoğunlaşmalıdır.


Çalışan Davranış Analizi


İleri bildirimde, çalışanların gelecekteki davranışlarını şekillendirme amacı taşındığı için, mevcut davranışların analizi kritik bir öneme sahiptir. Hangi davranışların daha etkili sonuçlar doğurduğunu belirlemek, ileri bildirimin başarısında anahtardır.


Çalışanlar İle Kısa Toplantılar


Kısa ve öz toplantılar, ileri bildirim için idealdir. Bu toplantılarda, çalışanlara gelecekte hangi adımları atabilecekleri ve hangi stratejileri izleyebilecekleri konusunda önerilerde bulunulabilir.

Çalışanlara Önerilerde Bulunmak


İleri bildirimde, öneri sunma süreci esastır. Bu öneriler, çalışanların potansiyelini en üst seviyede kullanmalarına yardımcı olur.

Gelişimini Takip Etmek


İleri bildirim, sadece öneri sunma süreciyle sınırlı değildir. Çalışanların bu önerilere ne ölçüde uyduğunu ve hangi sonuçları elde ettiğini takip etmek de bu sürecin bir parçasıdır.


Geri Bildirim Ve İleri Bildirim Avantajları

Geri bildirim ve ileri bildirimin kullanılmasının birçok avantajı vardır. Öncelikle, her iki yöntem de bireylerin ve organizasyonların sürekli gelişimini destekler. Geri bildirim sayesinde, mevcut hatalar ve başarılar tespit edilirken, ileri bildirimle bu hataların nasıl önlenebileceği veya başarıların nasıl artırılabileceği konusunda yönlendirme yapılır. 

Rakamsal olarak, şirketlerin %60'ından fazlası düzenli geri ve ileri bildirim uygulamaları sayesinde verimliliklerini %20'ye kadar artırdığını rapor etmiştir.


Geri Bildirim İle İleri Bildirim Hataları Nelerdir?


Her iki yöntemin uygulanmasında da sık yapılan bazı hatalar bulunmaktadır. Örneğin, geri bildirimde bulunurken öznel yargılarla hareket etmek, ileri bildirimde ise belirsiz ve uygulanabilir olmayan önerilerde bulunmak, en yaygın hatalar arasındadır. Ayrıca, birçok organizasyon, çalışanlarına sadece yıllık olarak geri bildirimde bulunmaktadır, bu da sürekli gelişim için yetersiz kalmaktadır.


Geri Bildirim Ve İleri Bildirim Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geri bildirim ve ileri bildirim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, objektif ve yapıcı olmaktır. Özellikle negatif eleştiriler sunulurken, bu eleştirilerin kişisel saldırılar olarak algılanmaması için dikkatli bir dil kullanılmalıdır. Öte yandan, olumlu geri bildirimlerde de abartıya kaçmamak, gerçekçi ve ölçülebilir olmak esastır.


Geri Bildirim (Feedback) Cümle Örnekleri Nelerdir?


Olumlu Geri Bildirim


Olumlu geri bildirim(feedback) cümle örneklerinden bazıları şunlar olabilir:

  • "Proje sunumunda gösterdiğin başarı gerçekten etkileyiciydi."

  • "Ekip olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızda senin katkın büyük."

Olumsuz Geri Bildirim


Olumsuz geri bildirim(feedback) cümle örneklerinden bazıları şunlar olabilir

  • "Raporun bazı kısımlarında eksik bilgiler bulunmaktadır, bunları tamamlaman gerekiyor."

  • "Toplantılarda daha aktif rol alman ve katkıda bulunmanı bekliyoruz."

İleri Bildirim (Feedforward) Cümle Örnekleri

 İleri bildirim (feedforward) cümle örneklerinden bazıları şunlar olabilir:

  • "Gelecek projede, analiz sürecini daha detaylı ele almanı öneriyorum."

  • "Ekip içi iletişimi daha etkili kılman adına eğitimlere katılabilirsin."

Sonraki içerik
İş Hayatında X, Y ve Z Kuşak Çatışması
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.