Uzaktan Çalışmada Kopmayan Bağ - İç İletişim

30 Haziran 2021 | 2 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
İnsan Kaynakları Yöneticileri için Kitap Önerileri V1
Uzaktan Çalışmada Kopmayan Bağ - İç İletişim

İç iletişim kavramı çalışandan en üst yönetime kadar kurum içi tüm paydaşları kapsayan kurum içi iletişimin kurulma ve yönetilme sürecine karşılık geliyor. İç iletişim, bir kurumdaki çalışanlar arası işbirliği ve uyumun sağlanması, sağlıklı bir bilgi ağının oluşturulması, çalışanların motive ve teşvik edilmesi gibi amaçlara hizmet ediyor. Bunun için, uygun kurumsal iletişim yöntemlerinin belirlenmesi büyük bir önem taşıyor.

 

İç İletişim Yönetimi

Kurumsal iletişim yönetimi, kurumsal yönetimin bir aracıdır. Kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dışında gerekli olan tüm süreçleri yönetir. Bu nedenle de amaçları, sektörü, büyüklüğü ne olursa olsun kurumsal iletişim her türlü kurumun yönetim sürecinde en önemli rolü oynar. Kurumun bütünlüğünü ve çalışanların bağlılığını güçlendirmeyi sağlayan kurumsal iletişim, hizmet ve beklentilerin karşılanması için gerekli olan tüm süreçleri yönetir.

Kurumsal iletişim yönetiminin her ne kadar dış dünya ile kurum arasındaki süreçlerin yönetimi ile ilişkisi bulunsa da etkili bir kurumsal iletişim yönetiminin temelleri kurum içi iletişim yönetimi ile sağlanır. Belirli araç, strateji ve kanallar ile etkili bir kurum içi iletişim yönetiminin sağlanması, kurumların kurum dışı süreçlerinde doğrudan etkili olur. Bu nedenle, kurumsal iletişim yönetiminde temel odak noktası olarak iç iletişim belirlenir.

 

İç İletişim

Bir kurumun verimliliğinin temelini oluşturan iç iletişim, çalışan ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan bir sistemdir. Planlama, yönlendirme, denetleme, karar verme gibi yönetimin temel işlevlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, sürekli ve düzenli bir kurum içi iletişimine bağlıdır. Böylece, süreç ve hizmetler belirlenen amaçlar doğrultusunda uygun bir şekilde yerine getirilebilir. Ayrıca, etkili bir kurum içi iletişim ile çalışan bağlılığı sağlanır.

 

İç İletişim Unsurları

Kurumsal iletişim yönetiminin en önemli bölümü olan iç iletişim bir kurumun gelişmesi, verimliliğin arttırılması, çalışan bağlılığının sağlanması için büyük önem taşıyor. Kurum içi iletişimin çalışan deneyimleri, kurumun hedefleri, dijital dönüşümü, çalışma koşulları, kurum kültürü gibi unsurlar ile bağlantılı olması iç iletişimin bir kurum için ne ölçüde önemli olduğunu gösteriyor. Bu durum, iç iletişim için gerekli olan araç, yöntem ve stratejilerin sadece çalışanların birbirleriyle iletişim sağlamaları için gerekli olmadığını da gösteriyor.

 

İç İletişimin İşlevleri

Kurumsal yönetimlerde iç iletişimin önemli bir konumda bulunmasının temel etkeni sahip olduğu işlevlerdir. Belirli araç ve süreçler çerçevesinde oluşturulan iç iletişimin temel işlevleri şunlardır:

> Bilgi Aktarım İşlevi: Kurum içinde sürekli bir bilgi akışı söz konusudur. İç iletişim çalışanlar ve birimler arasında bilgi akışını daha hızlı ve kolay bir sürece dönüştürür. Ayrıca, bilginin daha anlaşılır bir şekilde aktarılmasını sağlar. Böylece, yeterince ve açık bir şekilde bilgilendirilen çalışanların hedefe yönelik iş verimlilikleri artar.

> İkna Etme ve Etkileme İşlevi: Kurumlarda gerçekleşen iç iletişimlerin birçoğu çalışanları kurumsal hedeflere ulaştırmak veya yönlendirmek için duygu ve düşünceleri değiştirmeye, ikna etmeye yöneliktir. Ayrıca, iç iletişim ile çalışanların birbirlerini etkilemesi veya birbirlerinden etkilenmesi sağlanır.

> Birleştirme İşlevi: Kurum içi iletişimin en önemli işlevlerinden biri olan birleştirme işlevi, çalışanlar ve birimler arasındaki karşılıklı ilişkilere odaklanır. Ayrıca, bu işlev çalışanlar ve birimler arası ortak amaç kültürünü inşa ederek hedeflere yönelik motivasyon ve verimlilik sağlar.

> Emredici ve Öğretici İşlevi: Kurumlar içerisindeki iletişim yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşir. İç iletişimin bu işlevi ile kurumlarda ast ve üst düzey çalışanları arasındaki iş süreçleri daha etkili bir şekilde sürdürülür. 

İç iletişimin işlevlerinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için kurumların uygun araçları belirlemesi ve kullanması önemlidir. Kurumların özellikle dijital teknolojilere entegre araçları tercih etmesi iç iletişim süreçlerine yönelik daha etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

 

Sorwe kişiselleştirilmiş iletişim kanalları, gelişmiş öneri sistemi ve daha birçok özelliğe sahip iç iletişim çözümleri ile kurumunuzun iç iletişimini daha hızlı ve etkili bir sürece dönüştürüyor. Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu iç iletişim araçlarına yönelik Sorwe çözüm ve hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Çalışanlarınıza Takdirinizi Göstermenin 8 Yolu
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.