İK Analitiği

19 Ağustos 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Bordro ve İş Dokümanlarını Çalışanlara UIaştırmanın Eğlenceli Yolu
İK Analitiği

Şirketlerde işe alım, oryantasyon, performans yönetimi gibi çeşitli insan kaynakları süreci bulunuyor. Bu süreçlerin her birinde kapsamlı ve çeşitli veriler elde edilir. İK analitiği ise bu süreçlerde elde edilen verileri çeşitli yöntemlerle analiz eder ve stratejik kararlar almasına yardımcı olur. İK analitikleri işe alım, performans, kurum kültür gibi hem çalışan hem de şirket ile ilişkili süreçlere yöneliktir. Bu nedenle, İK analitiği şirketlerin devamlılığı ve başarısında önemli bir rol oynar.

İK analitiğinin şirket içinde benimsenmesi ve uygun yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerekir. Bu yazımızda, insan kaynağını daha iyi tanımanızı, değerlendirmenizi ve uygun süreçler ile yürütmenizi sağlayacak başarılı bir İK analitiği için gerekli olan bilgilere ve çözümlere yer verdik.

İK Analitiği Nedir?

İK analitiği istatistiki analiz, veri madenciliği ve veri görselleştirmesi ile insan kaynakları süreçlerinden elde edilen verilerden anlam çıkarılmasını sağlayan bir yöntemdir. İK analitiği ile anlamlı olan veriler İK süreçlerinin şirket içindeki etkinliğini, bir şirketin güçlü ve geliştirilmesi gerektiği noktaları gösterir. Ayrıca, insan kaynakları yönetimine yönelik kararların alınmasında da anlamlı veriler önemli bir rol oynar. Kısaca, İK analitiği bir şirketteki insan kaynağının daha iyi anlaşılmasını, yönetilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bilgiyi ortaya koyar.

İK Analitiği Nasıl Uygulanır?

İK analitiğinin etkinliği insan kaynakları süreçlerinden toplanan verilerin kalitesine ve güvenilirliğine bağlıdır. Bu nedenle, başarılı bir İK analitiği için şirketlerin ilk olarak insan kaynakları süreçlerinde kullanılan yöntem ve araçların uygunluğunun gözden geçirmesi gerekir. Verilerin işlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması gibi işlemler için uygun analitik yöntem ve uygulamaların belirlenmesi gerekir. İK analitiği yöntem ve uygulamalarının entegrasyonunda şirketin en acil olarak geliştirmesi gereken insan kaynakları işlevlerinin ve kullanılacak metriklerin belirlenmesi gerekir.

İK analitik yöntem ve uygulaması belirlendikten sonra şirket çalışanlarının da İK analitiğini benimsemesi, uyum sağlaması ve öğrenmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. İK analitiği için büyük öneme sahip İK süreçlerine yönelik verilerin kalitesi ve geçerliliğini değerlendirmesi için veri uzmanları bu sürece dahil edilebilir. Veri uzmanları, İK uzmanlarının verilerden daha fazla yararlanmasını sağlayacak uygulamalar yürütülebilir. Ayrıca, şirketlerin çalışanların haklarını ve mahremiyetlerini ihlal etmemesi, yasal uygunluğu sağlaması gerekir.

İK Analitiği İK Yönetimine ve Stratejilerine Nasıl Katkıda Bulunur?

İK analitiği işe alımdan, insan kaynağı süreçlerine ait verileri analiz edilmesini sağlayarak İK yönetimine, uygun stratejilerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. İK analitiği İK yönetiminde katkı sağladığı temel İK metrikleri şu şekilde sıralanabilir:

> İşe Alım: İK analitiği, işe alım süreçlerinde uygulanan yöntemlerin etkinliğini, şirket kazanımlarını, kurum kültürüne etkisini, şirketin işe alım eğilimlerini, başarı düzeyini ve operasyonel gelişimi analiz ederek şirket ihtiyaçlarına uygun işe alım süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

> Yetenek ve Performans Yönetimi: İK analitiği, şirketlerin iş verimliliğini artırmak ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların yetenek ve performanslarına yönelik verileri analiz ederek gerekli süreçlerin belirlenmesine katkı sağlar.

> Eğitim ve Geliştirme: Çalışan yetenek ve performansını değerlendiren İK analitiği şirket hedefleri ve stratejileri için çalışanların yetkinliklerini de analiz ederek gerekli eğitim ve gelişme süreçlerinin belirlenmesine ve bu süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

> İşten Ayrılma: İK analitiği çalışan motivasyonuna, memnuniyet ve bağlılık düzeylerine yönelik verileri analiz ederek çalışanların işten ayrılma sürecini değerlendirerek şirketlerin personel devir hızını düşürür ve ortaya çıkan zaman, maliyet ve iş gücünden tasarruf etmelerini sağlar.

 

Sorwe İK Analitiği Çözümleri

Sorwe başta sunduğu çözümler ile İK süreçlerine yönelik verilerinizin geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlar. Bu verilerin analiz edilmesi sürecinde ise Sorwe şirketiniz ihtiyaçlarına uygun, temel İK metriklerinin dahil olduğu İK analitiği çözümleri sunuyor. Sorwe İK analitiği çözümleri ve İK yönetiminize sağladığı katkılar şu şekilde özetlenebilir:

> Nine Box Analizi: Bu araç yetenek yönetimi, eğitim ve yedekleme planlarınızda kullanabileceğiniz çalışan performans ve potansiyellerini analiz eder.

> Otomatik Yedekleme Planı: Bu araç ile şirketinizin kritik pozisyonlarında bulunan çalışanlarınızın yedekleme planları kolayca hazırlanıyor.

> Ayrılma Eğilimi Analizi: Bu araç çalışanların işten ayrılma eğilimlerini ve gerçekleşme oranlarını belirli unsurları göz önünde bulundurarak analiz eder ve değerlendirir. Bu sayede, personal devrini azaltarak şirketinizin kaynaklarını daha verimli yönetebilirsiniz.

> Görev Uyum Analizi: İşe alımdan yetenek yönetimine kadar çeşitli süreçlerde faydalanabileceğiniz bu yöntem ile şirketinizdeki pozisyonlar için uygun yetkinlik, kişilik ve davranış setleri ile mevcut çalışanların verilerini analiz eder ve bir yetkinlik haritası oluşturur.

> Metin Analizi: Bu araç öneriler, açık uçlu sorular ve anketlerden elde edilen yazılı verileri analiz ederek metinleri içerdikleri olumlu, olumsuz veya nötr yaklaşımlara göre bir sınıflandırır.

> Segmentasyon Analizi: Bu araç, belirli endeksler üzerinden çalışanlarınızın dağılımını sunarak çalışanlarınızın sergiledikleri tutumlardan bulundukları birime kadar çeşitli bilgileri sunar ve şirketinizi daha yakından tanımanızı sağlar.

> Organizasyonel Network Analizi: Bu araç sayesinde şirketinizdeki kişilerin veya birimlerin arasındaki iletişim ve işbirliğini ortaya koyarak şirket içindeki ilişki ağını analiz eder ve kaynakları çok daha iyi yönetmenizi sağlar.

> Değerler Analizi: Bu araç, çalışanlarınızın davranışlarını etkileyen değerleri belirler ve kurum değerleri ile uyumunu analiz ederek yüksek performanslı ve sürdürülebilir kurum kültürü yaratmanıza yardımcı olur.

 

Sorwe çözümleri ile şirketinizde başarılı bir İK analitiği oluşturabilir, veriye dayalı daha etkili süreçler yürütebilirsiniz. Yeni nesil Sorwe çözümleri sayesinde hem iş gücünden hem de zamandan da tasarruf edebilirsiniz. Siz de Sorwe çözümlerinden tanışmak ve daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
İK Mobil Uygulamaları Nelerdir?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.