Pandemi Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi: Bildiklerimiz Nasıl Değişti?

07 Aralık 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm ve İş Yükü Sorunsalı
Pandemi Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi: Bildiklerimiz Nasıl Değişti?

Kısa bir zaman içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını; arkasında yorgun yönetimler ve toplumlar bırakırken beraberinde getirdiği belirsizlik, bireyleri, sektörleri, şirketleri ve tüm değer zincirlerini büyük çapta etkiledi. Bu denli kritik bir süreçte insan yönetimine dair bildiklerimiz fazlasıyla değişti ve insan kaynakları departmanlarına büyük görev düşerek organizasyonlardaki en kritik departmanlarından biri olma misyonunda yerlerini kalıcı olarak aldı.

Pandemi Öncesi İnsan Kaynakları

İK ekipleri normal koşullarda karşılarına çıkabilecek krizlere ve engellere karşı hazırlıklıdırlar. İzinler, rotasyonlar, yedekleme veya işe alım planları normal seyir yaklaşımına göre hazırlanır. Ancak Covid-19 gibi öngörülemeyen krizler karşısında mevcut planların işe yaramadığını hep beraber deneyimledik. Yaşanan türbülanstan hızlı bir şekilde çıkılmasını sağlayacak yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuldu. 

 

image

 

Pandemi öncesi yukarıdaki şemanın genel anlamda insan kaynaklarının karşılaştığı zorluklar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iki yıldır yüzleştiğimiz yeni normal ile insan yönetimin merkezine dijital dönüşümün yerleşmesi, ajandanın büyük ölçüde değişmesine sebep olduğunu söylemek doğru olacak.

Dijital dönüşüm, İK ekiplerine ivme kazandırarak insan kaynaklarının büyük bir evrim sürecine girmesine neden oldu. Teknoloji temelli iş modelleri ve dijital kökenli çalışma stillerinin klasik anlayışın hakimiyetini zayıflattığı bu süreçte artık iş dünyasının kavramları da değişiyor. Çalışma hayatının yeni normalinde hayati önem kazanan çeviklik, adaptasyon, değişim yönetimi ve dijitalleşme kavramları, şirketlerin her adımda ele alması gereken başlıca unsurlar haline geldi. Dolayısıyla iş planlarında ve çalışma biçiminde birtakım düzenlemeler yapılması zorunluluk arz ediyor. Bu süreçte ise insan kaynakları kurumların can simidi olmaya devam edecek. Ancak insan kaynakları rollerinde de birtakım değişiklikler meydana gelecek.

Yeni Normalde İnsan Yönetimi Ajandası

 

image

 

Yukarıdaki şemaya insan yönetimini şekillendiren daha birçok fonksiyon eklenebilir. Zira şirketlerin işgücünü daha iyi anlama ihtiyacı, yeni normal ile birlikte daha önce hiç benzeri görülmemiş bir şekilde sağlık, ekonomik ve sosyal zorluklardan dolayı, acil ve önemli bir konu haline geldi. COVID-19 çalışanlarda zindelik ve güvenlik unsurları içerisinde kritik sağlık sorunlarına sebep oldu, uzaktan çalışma ve alternatif işgücü uygulamalarını da etkiledi. Pandeminin ekonomik etkileri işverenleri, istihdam seviyesi, çalışanların ve ekiplerin çalışma yapısının yeniden düzenlenmesi ve çalışanları elde tutma konularında zor kararlar almaya zorluyor. Bu kararları almaya iten önemli başlıklara değinmekte fayda var.

Esneklik ve İnsan Odaklı Kültür

Yeni normalde insanı odağa alan iş dünyasında uzaktan ekip çalışması ya da uzaktan liderlik, yeni öğrenilen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi ile birlikte gördük ki uzaktan veya esnek çalışma modeli, hayatımızın vazgeçilmezi olacak. Araştırmalar, ABD'de %35’inin ve Avrupa ülkelerini genelinde ise çalışanların %50'sinin evden çalıştığını gösteriyor. Şirketlerin %75'i ise esnek çalışma beklentilerinin arttığını söylüyor. Sadece %4’ü tam zamanlı olarak iş yerinde çalışmayı tercih ediyor. Pandemi, evden çalışırken kullanılan teknolojilerle uyumu hızlandırırken aynı zamanda iş yerinde çalışmanın getireceği birçok düzenlemeden kurtardı. 

Performans ve Ödüllendirme

Uzaktan çalışanlar için başarının tokalaşarak ya da yüz yüze sözlü bir şekilde ifadesi her an mümkün olmayacağından İK uzmanlarının çalışan motivasyonunu ve verimliliğini artırmak için alternatif teşekkür etme yolları bulmasını gerekli kıldı. Bunun yanında pandemi öncesinde eğlenceli ekip aktivitelerine adanmış saatler, salgın boyunca yerini daha fazla iş ve artan sorumluluklarla değiştirirken, kişilerin iş-yaşam dengesini kurmasını sağlamak da performanslarını artırma noktasında kritik bir adım olduğu netlik kazandı. Bununla birlikte Gartner araştırmasına göre; çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalışacakları konusunda esneklik sağlandığında performansları üç kat daha yükseliyor. İş esnekliği tanınan çalışanların %62'si, yüksek performans gösterirken, daha az esnek şartlarda çalışanların %27’sinin performansı düşüyor. Uzmanlar, hibrit çalışma modeli uygulayan şirketlerdeki çalışanların yüksek düzeyde performans, iş yerine güven ve risk alma konusunda oldukça rahat olduklarını söylüyor.

Şirket İçi İletişim

Küçük ölçekli organizasyonlarda dahi resmi/resmi olmayan birçok farklı kanal ve kaynaktan bilgi bombardımanın olduğu pandemi dönemi, iyi kurgulanmış iç iletişim yapılarının ne kadar değer yaratıcı olduğunu bizlere gösterdi. Gelecekte, arkasında her zaman bir pandemi olmasa da, benzer etkileri yaratabilecek birçok VUCA ortamını yönetmek durumunda kalmamız sürpriz kabul edilmemeli.  Yeni dönem; güvenilir, sürekli erişilebilir, hızlı, çalışanlara her türlü desteğin sunulabildiği, kesintisiz bilgi akışının gerçekleştirildiği iletişim platformlarının kurgulanmasını zorunlu hale geldi.

Dijital İK ve İK Analitiği

Beklenmedik şekilde ortaya çıkan belirsiz durumlarda bile veri, “iz” bırakır. Bu izleri analitik yeteneklerle takip ederek içinde bulunulan durumu tanımlamayı başaran şirketler, belirsizlikleri daha kolay atlatacak. Belirsizlik, karmaşa veya teknolojik gelişmelere hızlı ve uzun dönemli uyum sağlayabilmek için stratejiler belirlenmesi insan kaynaklarının yeni ajandasını oluşturuyor. Çalışanlar, özellikle dijital stratejilerin merkezine konularak dijital dönüşüm süreci kurgulanmalı.

Tüm bu dönüşümün özetini Charles Darwin şu sözleriyle oldukça iyi aktarıyor "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan... Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan."

Tabii ki mevcut alışkanlıkları, iş yapış şekillerini değiştirmek kolay değil; bu nedenle “değişim yönetimi” sabır ve kararlılık gerektiren bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.

 

İmran Şahin

Sonraki içerik
OKR Hedeflerini Nasıl Daha “SMART” Hale Getirebiliriz?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.