İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

20 Haziran 2021 | 2 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
İlke ve Değerlerle Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?
İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları (İK) yönetimi, şirketlerin amaçları ve stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan işe alım, mevcut çalışanların yönetimi ve yönlendirilmesi gibi insan kaynağının yaratılma ve kullanımına ilişkin süreçlerin tümünü kapsar. İnsan kaynakları yönetimi, şirketin diğer kaynakları ile insan kaynaklarının nasıl belirlenebileceği, istihdam edileceğine ve yönlendirileceğine yönelik bir çerçeve oluşturur.

 

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları biriminin şirket içi stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi gibi işlevlerinin yanı sıra uygun yetkinlikte çalışan bulunması, seçilmesi, eğitilmesi ve iş verimliliğinin artırılması gibi işlevleri de bulunur. İnsan kaynakları yönetiminin bu işlevleri tüm yönetim düzeyleri ve çalışanlarını ilgilendirir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Neleri Kapsar?

İnsan kaynakları yönetimi temelde İşe Alım, Performans Yönetimi ve Personel Yönetimi olmak üzere üç farklı süreci kapsar. Bu süreçler hakkında kapsamlı bilgi insan kaynakları yönetiminin daha açık bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olur. İnsan kaynaklarının kapsadığı süreçler genel hatlarıyla şu şekildedir:

 

> İşe Alım

İşe alım süreci, insan kaynaklarının belirlenmesinde ve oluşturulmasındaki en kritik süreçtir. Bu süreç, şirketin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip çalışanların belirlenmesini, adayların yetkinlik ve yeterliliklerinin değerlendirilmesini içerir. Adayların yetkinlik ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi için gerekli olan araç ve süreçlerin hazırlanarak uygulanması da bu sürecin içerisinde yer alır. Ayrıca, işe alım sürecine bağlı olarak gerekli oryantasyon ve resmi evrak işlemleri de işe alım süreci içinde bulunur.

 

> Performans Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin kapsadığı bir diğer süreç olan performans yönetimi ile mevcut çalışanların şirket hedef ve stratejilerine yönelik verimliliğinin artırılması amaçlanır. Performans yönetimi, çalışanların performans planlarının oluşturulmasını, bu planlara bağlı olarak çalışanların performans ve verimliliklerini değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak da ödüllendirme, terfi, eğitim gibi gelişmeleri içerir. Ayrıca, performans yönetimi sürecinde birimlerin ve çalışanların gelecek hedefleri ve kariyer planlarına yönelik kararlar belirlenir.

 

> Personel Yönetimi

Personel yönetim süreci insan kaynakları yönetiminin en teknik ve külfetli işlemlerini içeren bir süreçtir. Personel yönetimi süreci çalışanların ücretlendirme yönetimi, özlük bilgilerinin tutulması, zaman ve izin yönetimi, bordrolama gibi işlemlerden oluşur. Bu nedenle, personel yönetimi sürecinin daha başarılı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için insan kaynaklarının dijital İK yazılım ve çözümlerinden faydalanması oldukça önemlidir.

 

İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Amacı Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi içerdiği süreçler ile birlikte belirli temel amaçlara hizmete eder. Bu temel amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

 

  1. İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi

İnsan kaynakları planlaması ihtiyaç duyulan yer ve zamanda yeterli nicelik ve nitelikte çalışan kaynağının bulunmasını sağlar. İş analizi ise şirketin hedeflediği ve amaçladığı iş süreçlerini incelenmesi ve tanımlanmasını; bu iş süreçleri için uygun yetkinliklere sahip olan çalışanların belirlenmesini ve yönlendirilmesini içerir. İş süreçlerinin uygun bir şekilde tasarlanması çalışanların iş verimliliği ve kalitesinde artış sağlarken, iş maliyetlerinde azalmayı mümkün kular.

 

  1. İnsan Kaynağının Sağlanması ve Elde Tutulması

Şirketlerin rekabet ortamında avantajlı bir konuma gelebilmelerini sağlayan temel unsur insan kaynağıdır. İnsan kaynakları yönetimi, şirket hedeflerine ve stratejilerine uygun çalışanları bulma, seçme, işe yerleştirme ve iş ortamına uyum sağlamasını amaçlar. Bu süreçte, sağlanacak insan kaynağının nitelik ve niceliği için şirket hedefleri ve planları göz önünde bulundurulur.

 

İnsan kaynakları yönetimi için tek başına insan kaynağının elde edilmesi yeterli değildir. Ayrıca, çalışanların deneyimlerine, gelişimlerine ve motivasyonlarına yönelik etkili süreçlerin sürdürülmesi, çalışan bağlılığının sağlanması gerekir.

 

  1. Çalışan ve Birim Performansının Artırılması

İnsan kaynakları yönetimi ile çalışan ve birimlerin motive edilmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi böylece iş verimliliği ve performans artırılması amaçlanır. Bunun için insan kaynakları yönetimi sürecinde etkili bir performans değerlendirme sistemi kurulur, performans artırmak için eğitim ve gelişim olanakları sağlanır. Çalışan ve birim performansındaki artış ile şirketin performans ve iş kalitesindeki artışı doğru orantılıdır.

 

Şirket yöneticilerinden birim çalışanlarına kadar tüm düzeyleri kapsayan insan kaynakları yönetimi içerdiği süreçler ve amaçlar ile şirket stratejileri ve hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için hayati bir önem taşıyor. Şirketinizin insan kaynakları yönetimini daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürebilmek için dijital insan kaynakları araç ve hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. İnsan kaynak yönetimine yönelik Sorwe çözümleri ve hizmetleri ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Sonraki içerik
Dijital İK Nedir? Dijital İK Stratejileri
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.