OKR (Objectives, Key Results) Nedir?

20 Haziran 2021 | 2 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
360 Derece Performans Değerlendirme Nasıl Kurgulanmalı?
OKR (Objectives, Key Results) Nedir?

Büyüklüğü ne olursa olsun şirketlerin hedeflerini belirlemesi ve gerçekleştirmesi için kaynak kullanımı büyük bir önem taşır. Açılımı “Hedefler ve Anahtar Sonuçlar” olan OKR şirketi ileriye taşıyacak hedeflerin ve bu hedefleri somutlaştıran anahtar sonuçların belirlenmesini sağlar. Kısaca, OKR gelecek için hedefler belirler ve bu hedefleri Anahtar Sonuçlar ile ölçer.

 

OKR Nedir?

OKR şirketlerin hedeflerini belirlemesi için kullanılan işbirliğine dayalı bir hedef belirleme aracıdır. OKR çalışanlara ve departmanlara şirketin stratejilerinin uygulanması için ortak bir çerçeve oluşturur. OKR ile tüm ekip üyelerinin ve yöneticilerin ortak hedefe yönelik uyumu sağlanır. Ayrıca, OKR ile şirket, ekip ve kişisel hedeflerdeki ilerlemeleri ölçülebilir sonuçlar ile izleme fırsatı elde edilir. Bu sayede, şirket amaçları çalışan geneline açık bir şekilde yayılarak şirket içi verimlilik ve çalışan bağlılığı arttırılabilir.

 

Hem OKR’ye adını veren hem de temelini oluşturan Hedefler ve Anahtar Sonuçlar temel yapılar olarak kabul edilir. Bu yapılar şu şekilde özetlenebilir:

 

> Hedefler: Şirketin genel plan ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan ilham verici, gerçekçi ve zamana bağlı adımlardır. Söz konusu hedefler, organizasyonu amaçlanan yönde ilerletmek için tasarlanan sayısal, ölçülebilir bir özelliğe sahip olur. 

 

> Anahtar Sonuçlar: Hedefe ulaşmak için eyleme geçirilebilir adımları ifade eder. Anahtar sonuçlar, hedeflerin hangi sonuçlar ile gerçekleşeceğini belirleyen kriterlerdir. Bu sonuçlar, hedeflere ulaşılması için belirlenen nicel, belirli ve ölçülebilir alt hedefler olarak değerlendirilir.OKR Nasıl Oluşturulur?

OKR’ler belirlenirken ilk olarak şirket, çalışanlar ve şirket kültürü göz önünde bulundurulmalıdır. Şirket hedefleri ile ekip hedefleri her zaman aynı doğrultuda olması gerekir. Bu da şirket içi tüm düzeylerin ortak bir hedefe odağının sağlanmasına yardımcı olur. OKR türleri şirket, departman (takım) ve çalışan düzeylerine göre ayrılır. Her bir düzey için yaklaşık 2 ila 4 hedef oluşturulur.

 

Şirketin stratejileri, taktikleri ve eksikliklerine yönelik olan şirket OKR’leri üst düzey yöneticiler tarafından belirlenir. Bu hedefler, tüm departman ve çalışanlarla ilişkili olduğu için şirket içi uyumun sağlanması gerekir. Departman OKR’leri genellikle departman (takım) müdürü veya lideri tarafından belirlenir. Hedeflerin belirlenme sürecine departman çalışanları da dahil olarak hedeflere yönelik görüşlerini belirtir. Şirket veya departmanda çalışanların görevlerini temsil eden çalışan OKR’leri genellikle departman yöneticileri tarafından belirlenir.

 

OKR’ler, şirket ve departman düzeylerine göre yıllık veya üç aylık zaman dilimleri için belirlenir. Çalışan düzeyinde ise genellikle OKR’ler yalnızca üç aylık zaman dilimleri için belirlenir. Şirket, departman veya çalışan hedeflerine yönelik ilerlemeleri takip etmek için aylık veya haftalık kontroller sağlanır. Böylece, çalışan ve departman stratejilerinin şirket OKR’leri doğrultusunda ilerleme kaydetmediği durumlarda OKR’lerin yön değiştirilmesi veya iyileştirilmesi kolaylaşır. OKR Temel Özellikleri Nelerdir?

OKR sahip olduğu özellikler ile diğer uygulama yöntemlerden ayrılır. Bu özellikler temelde departmanlar ve çalışanlar arasındaki işbirliğini, verimliliği ve çalışan bağlılığını öne çıkarır. OKR temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 

> İddialı Hedefler: Hedefler takım yetkinliklerinin biraz ötesinde olmalıdır. İddialı hedefler yeni bakış açılarına, stratejilere ve çözümlere kapı açar. Ancak, hedeflerin gerçekten de çok uzak olmaması, belirli bir dengenin sağlanması gerekir. Aksi halde çalışanların performans ve motivasyonlarında düşüş yaşanabilir. 

 

> Ölçülebilir Hedefler: Hedefler her kadar nitel özellikte olsa da anahtar sonuçları aracılığıyla somut ve ölçülebilir olur. Böylece, hedeflerdeki ilerlemeleri ölçülebilir sonuçlar ile izleme fırsatı elde edilir.

 

> Şeffaf Süreç: OKR işleyiş ve sonuçlarının büyük bir çoğunluğu şirketteki her seviyedeki çalışan görebilir. Bu sayede, departmanlar arasındaki hedeflerin uyumlu ilerleyip ilerlemediği belirlenebilir ve olası sorunlar veya karışıklıklar baştan önlenebilir.

 

> Çift Yönlü Yaklaşım: OKR’ler hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya bir yaklaşım ile belirlenir. Bu süreçte, her departman ve çalışanı şirketin belirlediği stratejik OKR aracılığıyla kendi OKR’lerini belirler. Bu sayede, departman ve çalışanlar şirket stratejileri doğrultusunda sağlayacakları katkıyı kendileri belirler.

 

OKR Belirlemenin Faydaları Nelerdir?

Sahip olduğu özellikler ile öne çıkan OKR kullanımı beraberinde pek çok avantajı da getiriyor. Bu avantajlardan öne çıkanlar şunlardır:

 

> Odak: OKR ile hem hedefler çalışanlar, departmanlar bazında belirlenir hem de daha önemli olan hedefler öne çıkarılır ve hedef sayısı azalır. Bu sayede, çalışanların odaklarını belirlemeleri kolaylaşır.

 

> Uyum: OKR kullanımı ile farklı departmanlar ve çalışanları arasındaki işbirliğini geliştirilir, karşılıklı anlaşmazlıklara çözümler üretilerek verimlilik ve motivasyon artırılır.

 

> Bağlılık: OKR ile ulaşılması zor hedefler konulması ve bu hedeflerin bir parçası olan çalışanların sınırlarını zorlaması ve ilerisini hedeflemesi ile ürün, hizmet ve şirkete olan bağlılık artırılır.

 

> İzleme: OKR ile şirket veya departman hedeflerine yönelik süreçteki ilerlemeyi nicel, ölçülebilir veriler ile sunulur. Böylece, hedefe ulaşma yolunda anahtar çözümlerine yönelik iyileştirme kararı uygun ve doğru bir şekilde alınabilir.

 

OKR sistemi şirketinizin hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ilerleme sürecinde çözümler sunuyor. Sorwe ile şirketinizin ihtiyaçlarına göre OKR sisteminizi kolayca tasarlayabilir ve uygulamaya başlayabilirsiniz. OKR sistemine ilişkin daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Teknoloji Şirketlerinde Yüksek İşten Ayrılmalar Nasıl Önlenir?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.