OKR mi? KPI mı?

09 Şubat 2022 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Doğru OKR Yazılımı Nasıl Seçilir?
OKR mi? KPI mı?

OKR mi? KPI?

Şirketinizin performansını ölçmek, büyümesi için çok önemlidir.

Bir firmanın mevcut ilerleme durumunu ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını kavraması için gereklidir. Bununla birlikte, analiz edilecek çok sayıda performans göstergesiyle, şirket hedeflerinizi gerçekleştirmek için hangilerinin en iyi olduğunu ve hangilerinin gerçekten değişime yol açtığını anlamak zor olabilir.

Daha da zor olan, bu ölçümlerin nasıl uygulanacağını ve bunlardan kimin sorumlu olması gerektiğini bulmaktır. Uygun şeyleri ölçmek ve harekete geçmek için KPI'larınızı (Anahtar Performans Göstergeleri) seçmek, OKR'lerinizi (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) ayarlamak kadar önemlidir. Peki farkları nedir? Biri diğerinden daha mı iyi?

OKR'ler ile KPI'lar arasındaki tartışma, performans yönetimi toplantılarının en popüler konularından biridir, ancak bu, elmalarla armutları karşılaştırmaya benzer. Bazı benzerlikler olsa da (daha sonra bahsedeceğiz), bu iki kavram temelde farklıdır. Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

KPI nedir?

Anahtar performans göstergesi anlamına gelen KPI'lar, bir kuruluşun, bireyin, programın, projenin, eylemin veya diğer kuruluşun zaman içindeki performansını değerlendirmek için kullanılır. Ara sıra istisnalar olsa da, bu göstergeler tipik olarak:

Stratejik hedeflerle ilişkilir,

Kaynakların nerede yoğunlaştırılması gerektiğini belirler,

Hedeflere ulaşma konusunda bağlayıcıdırlar.

KPI'larınızı ölçülebilir hale getirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Ölçtüğünüz şeye sayısal değer eklemek, bağlam sağlamayı ve sonuçları karşılaştırmayı kolaylaştırır. Niteliksel KPI'lar oluşturmak mümkündür, ancak bu sübjektif veri yorumlarına yol açabileceğinden önerilmez.

KPI'larınızı ölçmenizi her zaman şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü nicel değer eklediğinizde bağlam sağlamak ve sonuçları karşılaştırmak çok daha kolaydır. Ancak, veri yorumlarının bu yapı tarafından karmaşıklaşma riski nedeniyle niteliksel KPI'lar oluşturulması önerilmez.

OKR nedir?

OKR kısaltması, hedefler ve anahtar sonuçları ifade eder. Bir hedef her zaman anahtar sonuçlara bağlıdır. KPI'lar bir çerçeve içinde ortaya çıkan metriklerdir, OKR'ler ise stratejik çerçevelerdir.

OKR, kesin kriterler kullanan, hedefe ulaşmaya yönelik basit, siyah-beyaz bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun üst düzey hedefleri tipik olarak hedef başına üç ila beş anahtar sonuç içerecektir. Hedef için net bir performans değerlendirmesi sağlamak için, temel sonuçlar sayısal olarak değerlendirilir. 

OKR'ler:

Her zaman ölçülebilir.

0-1 veya 0-100 ölçeğinde objektif olarak puanlanabilir.

Zamanla sınırlıdır. (hedefinize zorlanmadan ulaşıyorsanız, yeterince agresif bir zamanlama belirlememişsiniz demektir.)

Performans yönetiminde Google ve Intel, OKR çerçevesini popüler hale getirdi, ancak aynı zamanda Amazon, LinkedIn, Spotify ve diğer son derece başarılı kuruluşlar tarafından hedef yönetimi için de kullanıldı. Genel olarak, OKR'ler, ağırlıklı olarak büyümeye odaklanan firmalar için KPI'lardan daha uygundur. Herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için, bir kuruluşun KPI'ları bazen bir OKR çerçevesinde kullanılan temel sonuçlarla aynıdır.

Farklılıklar ve benzerlikler

OKR, performansı artırmanıza ve değişimi yönlendirmenize yardımcı olan bir hedef belirleme sürecidir. KPI'lar ise performansı yansıtan ölçümlerdir. Sonuç olarak, KPI'lar, OKR'lerinizin temelini oluşturmak için hangi verileri incelemeniz gerektiği konusunda sizi bilgilendirir.

Hem OKR'ler hem de KPI'lar ölçülebilir ve ekibin başarısını yansıtır. OKR'leri KPI'larla karşılaştırırken, fark neyi ölçtüğünüzde ve bu ölçümleri nasıl elde ettiğinizde yatmaktadır.

KPI'lar performansı izlemek için kullanılır, ancak bu sayıların artmaya devam etmesi için neyin değişmesi veya iyileştirilmesi gerektiğini size söylemezler. 

OKR'ler, neyin iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için kullanılır. Hangi alanın iyileştirilmesi gerektiğine karar verdikten sonra, o alana odaklanan bir Hedef ve aynı zamanda hedefinize ulaşmaya ne kadar yakın olduğunuzu izlemek için Temel Sonuçlar yazarsınız.

KPI Örnekleri

Hemen hemen her sektörde neredeyse sonsuz KPI örneği vardır. Anahtar performans göstergesi (KPI), kelimenin tam anlamıyla, bir işletmenin ilerlemesini izlemek ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmak için kullandığı herhangi bir nicel (ve nadir durumlarda nitel) ölçümler olabilir. İşletmeniz gerçekten küçük değilse, KPI'larınızın departmana (ve bir holding iseniz sektöre göre) ayrılabileceğini ve ayrılması gerektiğini akılda tutmak çok önemlidir.

Aşağıda, bir dizi sektörden bazı ortak temel performans göstergesi (KPI) örnekleri verilmiştir:

 • Perakende sektöründe metrekare başına gelir, mağaza satışları ve çalışan başına gelir
 • İnsan kaynakları departmanı için yıpranma oranı, çalışan performansı ve işe alım için gereken ortalama süre
 • Müşteri yaşam boyu değeri, satış geliri ve satış departmanı tarafından yapılan aramalar
 • Teknoloji endüstrisinde aylık yinelenen gelir, müşteriyi elde tutma veya kaybetme, çağrı yanıt süresi
 • Sağlık sektöründe hasta bekleme süreleri, tipik tedavi maliyetleri ve sağlık sektöründeki eğitim programlarının sayısı

OKR Örnekleri

OKR'ler, bireyleri ve işletmeleri motive etmeyi amaçlayan büyük resim ve hedeflere dayanır. Bu nedenle "neredeyse imkansız" gibi görünen hedefler olmalıdır. OKR çerçevesi, devam eden bir dinamik genişleme döngüsü ile karakterize edilir.

İşte bir OKR'nin tüm bileşenlerinin nasıl bir araya geldiğine dair bazı örnekler:

Hedef: Sektörde pazar lideri olmak.

 • Anahtar Sonuç 1: 100 milyon dolarlık gelir elde edin.
 • Anahtar Sonuç 2: Çalışan sayısını yüzde 45 oranında artırın.
 • Anahtar Sonuç 3: S&P 500'e girmek için piyasa değerini gerekli oranda artırın.

Hedef: Otonom araçlar geliştirmek.

 • Anahtar Sonuç 1: 10 yapay zeka uzmanı işe alın.
 • Anahtar Sonuç 2: Araştırma ve geliştirmeye 500 milyon dolar daha yatırım yapın.
 • Anahtar Sonuç 3: Mali yıl sonuna kadar prototipi kullanıma hazır hale getirin.

Hedef: Geliri yüzde 30 artırmak.

 • Anahtar Sonuç 1: 50 yeni müşteri kazanın.
 • Anahtar Sonuç 2: Pazarlama potansiyellerini yüzde 20 artırın.
 • Anahtar Sonuç 3: Müşteriyi elde tutma oranını yüzde 85'e çıkarın.

KPI: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

KPI'larınızı geliştirirken belirsiz olmaktan kaçının. Her KPI bağlama dayalı ve anlamlı olmalıdır. Daha doğrusu, KPI'yı bir hedefle ilişkilendirerek ve (ör. sektör ortalaması, yıldan yıla büyüme vb.) karşılaştırarak bağlamsallaştırın.

Temel performans göstergeleri genellikle yönetici düzeyinde incelendiği için, firmanızdaki her performans göstergesini aynı yerde takip etmeyin. "Anahtar" terimi amaca yönelik olarak kullanılmaktadır. Stratejik düzeyde, yalnızca işiniz için en büyük etkiye ve değere sahip göstergeleri izlemek ve ölçmek faydalı olacaktır.

OKR: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

OKR'ler, organizasyonun diğer bölümlerinde neler olduğu dikkate alınarak geliştirilmelidir. Ve her zaman organizasyonun en tepesinden geliştirilmelidir. Organizasyonel hedeflerinizi ve temel performans göstergelerinizi (OKR'ler) belirleyerek başlayın ve ardından bunları departman, ekip ve hatta belki de bireysel seviyelere ayırın.

Firmanız öncelikle mevcut ürünlerini korumak veya yavaş yavaş büyümek istiyorsa OKR çerçevesinden kaçınılmalıdır. OKR'ler hızlı büyüme hedeflerine ulaşmak için tercih edilir.

Sonuç olarak…

OKR'lerin ve KPI'ların birbirinden nasıl farklı olduğunu göstermek için bazı örnekler kullandık. Terminolojideki bir değişiklik, önemli bir sonucu bir KPI haline getirebilir ve izlemeyi kolaylaştırabilir. Gerçek dünyada işler böyle yürür (veya tam tersi). OKR'nin ilk örneğinde, ana hedeflerden biri "personeli %45 artırmak" idi. Şirket için kaç kişinin çalıştığı başka bir KPI olabilir. OKR çerçevesine bakarsanız, çok basittir ve yalnızca izleme verilerine bakar. KPI ise genellikle tek bir veri noktasıdır, bu nedenle ikisinin nerede çakıştığını mutlaka görürsünüz.

Sonuçlarınız ve KPI'larınız kulağa aynı gelmeye başladığı sürece sorun yok demektir. Birinin sonuç, diğerinin ölçüm olduğunu unutmayın.

Artık bu iki kavram arasındaki farkı bildiğinize göre, şirket hedeflerinize ulaşmanın en iyi yolunu seçmeye hazırsınız.

 

Sonraki içerik
Ortak Paydada Buluşabilmenin Önemi
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.