Şirketlerde İdeal Oryantasyon Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

19 Ağustos 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
İK Mobil Uygulamaları Nelerdir?
Şirketlerde İdeal Oryantasyon Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Oryantasyon eğitimi, şirketteki bölümler ve uygulamalar hakkında bilgilerin aktarılarak işe yeni başlayan bir çalışanın personel, işleyiş ve kurum kültürünü yakından tanımasını sağlayan önemli bir süreçtir. Özellikle işe alımların fazla olduğu ve uygun oryantasyon eğitim sürecinin yürütülmediği şirketlerde yeni çalışanlar için ilk iş günleri zorlayıcı ve yalnız hissedilen bir sürece dönüşebiliyor. Bu durum, çalışan motivasyonu ve verimliliği üzerinde etkili olabildiği için günümüzde şirketler oryantasyon eğitimine daha fazla önem gösteriyor.

Başarılı bir oryantasyon eğitiminin hem yeni çalışanlar için hem de şirketler için pek çok avantajı bulunur. Oryantasyon eğitiminin başarısı ise sürecin düzenlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi gibi belirli etkenler tarafından belirlenir. Bu yazımızda, etkili bir oryantasyon eğitim süreci yürütmek için gerekli olan belirli ipuçlarına yer verdik.

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Yönlendirme, kılavuzluk yapma anlamına gelen oryantasyon ile işe yeni başlayan çalışanların gereken tüm bilgilere sahip olması ve daha kısa sürede mevcut işleyişe uyum sağlaması için gerçekleştirilen bir eğitimdir. Bu eğitim ile işletmenin hem çalışma hem de sosyal ortamına adaptasyon amaçlanır. Bu süreçte, yeni çalışanlar işletmeye ve iş sorumluluklarına yönelik genel bilgiyi edinirler. Aynı zamanda, yöneticiler ve iş arkadaşlarıyla da tanışma fırsatını yakalayarak sosyal kaynaşma sürecini daha hızlı ve verimli geçirebiliyorlar.

Oryantasyon Eğitiminin İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Oryantasyon eğitiminin süresi, içeriği ve kapsamı işletmelerin ölçeğine göre farklılık gösterebiliyor. Daha az sayıda ve nadir çalışan alımı yapıldığı için küçük ölçekli işletmelerde genelde bu eğitimler daha kısa ve basit ölçüde veriliyor. Daha sık ve geniş ölçüde çalışan alımı yapan büyük ölçekli işletmelerde ise oryantasyon eğitimi genelde daha uzun sürede ve kapsamlı bir şekilde tamamlanıyor. İki durumda da oryantasyon eğitimi sürecindeki uygulamaların ilk yöneticiler ile İK birimi arasında paylaşılması önemlidir.

Oryantasyon eğitim süreci temel ve mesleki oryantasyon olmak üzere iki aşamadan oluşur. Temel oryantasyon ile yeni çalışana marka değerinden eğitim olanaklarına, işletme politikalarından ödeme günlerine işletme hakkında genel bilgilendirme sağlanır. Mesleki oryantasyon eğitim sürecinde ise çalışanın işe uyum sürecinin kısaltmak ve iş akışının aksamamak amacı ile çalışma ortamı tanıtılır, sorumlu olunan iş ve görev tanımları yapılır. Temel ve mesleki oryantasyon eğitimlerinin ardından çalışan için sosyal kaynaşmayı artıracak bir süreç yürütülebilir.

İK Oryantasyon Sürecine Nasıl Hazırlanmalıdır?

İnsan kaynakları yöneticilerinin yeni çalışana yönelik oryantasyon süreci için belirli faaliyetleri yerine getirmesi beklenir. Oryantasyon süreci başlamadan önce çeşitli hazırlıklar ve eğitimin içeriğine, yerine, süresine ve kapsamına yönelik düzenlemeler tamamlanmalıdır. Bunun için ilk olarak insan kaynakları yöneticilerinin oryantasyon süreçleri hakkında temel bilgilere sahip olması, oryantasyonun amaçlarını ve kazanımlarını belirlemesi gerekir. Bu hazırlıklar ve düzenlemeler, işletmenin ölçeğine, yapısına ve çalışma modeline göre farklılık gösterebilir.

Yeni çalışanın ilk iş gününden önce çalışma ortamı ve koşulları uygun hale getirilir. Bu süreçte çalışan için çalışma alanın hazırlanması, kurumsal e-posta adresi alınması, telefon numarasının belirlenmesi, personel kimlik kartının hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Mevcut çalışanlara yeni çalışan hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılır. Yeni çalışanın işe başladığı ilk gün kendisine sağlanacak oryantasyon eğitiminin işleyişi hakkında bilgilendirilir. Çalışma ortamı veya modeline bağlı olarak oryantasyon eğitim süreci sunum, el kitabı gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.

Başarılı bir oryantasyon eğitimi için insan kaynakları yöneticilerinin yapması gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

> Oryantasyon eğitimi öncesinde yeni çalışanın beklentileri öğrenmelisiniz.

> Yeni çalışanın beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirmeli ihtiyaç halinde yeni düzenlemeleri yapmalısınız.

> Oryantasyon eğitiminin verimliliğini ölçmek için yeni çalışanın ve oryantasyondan sorumlu olan yetkilinin değerlendirebileceği bir süreç oluşturmalısınız.

> Değerlendirmeler sonrası elde edilen sonuçlar ölçülerek raporlanmalı ve gerekirse eğitimi iyileştirecek süreçler yürütmelisiniz.

Oryantasyon Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Etkili bir oryantasyon eğitimi ile yeni çalışanın hem çalışma hem de sosyal ortamına uyum sağlama süreci daha hızlı gerçekleşir. Böylece, çalışan yetkinliklerini daha kısa bir sürede gösterir ve iş akışında aksamalar yaşanmadan zamandan tasarruf sağlanır. Başarılı oryantasyon eğitimi şirketlerin personel devir hızını düşürür. Böylece, işletmede boşalan pozisyonu yeniden doldurmak için ihtiyaç duyulan zaman, para ve iş gücünden tasarruf sağlanır. Özetle, uygun şekilde düzenlenen ve uygulanan bir oryantasyon eğitiminin sonucunda elde edilen faydalar şu şekilde sıralanabilir:

  • İş kazalarının önüne geçer.
  • Çalışanların kuruma olan bağlılık seviyelerini artırır.
  • Çalışanların işe yatkınlığı ve verimliliği artar.
  • Çalışan kendini güvende hisseder.
  • Artan performansa bağlı olarak işletmenin karlılık ve rekabet düzeyi artar.

Başarılı bir oryantasyon eğitimi sürdürerek bu sürecin avantajlarından faydalanmak için şirketinizin ihtiyaçlarına uygun oryantasyon araçlarını belirlemeniz ve kullanmanız oldukça önemlidir. Özellikle işe alımların çok olduğu şirketlerin oryantasyon süreçlerinde manuel evrak süreçleri, bilgi kirliliği, takip zorluğu gibi olumsuzluklar ile karşılaşılabiliyor. Bu nedenle, oryantasyon sürecini dijital ortamda otomatik olarak yürüten yöntemlerin tercih edilmesi oryantasyon eğitiminin etkinliğinde önemli bir rol oynuyor. 

İşletmenizin ölçeği farketmeksizin oryantasyon eğitimi sürecinde yenilikçi Sorwe çözümlerinden faydalanarak bu sürecin verimliliğini ve etkinliğini artırabilirsiniz. Sorwe ile oryantasyon eğitimini dijitale taşıyabilir ve bu sürece ait uygulamaları mobil cihazlarda gerçekleştirebilirsiniz. Böylece, yeni katılan çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları bilgilere doğru zaman, içerik ve sıralama ile ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Sorwe çözümleri ile tanışarak oryantasyon eğitiminizi daha etkili bir sürece dönüştürmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Öneri Sistemi Nedir? İdeal Öneri Sistemi Nasıl Olmalı?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.