Performans Yönetimi Nasıl Tanımlanır?

20 Haziran 2021 | 2 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
360 Derece Performans Değerlendirme Nasıl Kurgulanmalı?
Performans Yönetimi Nasıl Tanımlanır?

Performans yönetimi, şirketlerin stratejik hedefleri ve amaçlarına ulaşmaları için öncelikli ve önemli bir konudur. Performans yönetimi bir şirketin kaynakları, finansal yapısı, çalışanları gibi etmenleri şirketin hedefleri doğrultusunda yönlendirme ve yönetme sürecidir. 

 

Performans yönetimi ile performans değerlendirme birbirine karıştırılmaması gereken kavramlardır. Performans değerlendirme çalışanların yetkinliklerinin, potansiyellerinin, tutumlarının ve bunlara bağlı başarılarının değerlendirmesini sağlayan performans yönetiminin bir sürecidir. Performans değerlendirme sürecine ek olarak performans yönetimi şirketin hedeflerine uygun iş yetkinliklerini ve verimliliği sağlamak için çalışanların terfi, ödüllendirme, eğitim gibi süreçlerinin etkili ve uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

Performans Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Performans yönetimi sürecinin amaçları yönetsel, geliştirmeye yönelik ve araştırmaya yönelik olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilir. Yönetsel amaçlar; ücretlendirme, terfi, transfer gibi yönetimsel kararlar ile ilişkilidir. Geliştirmeye yönelik amaçlar; kariyer planlaması, çalışanların yetkin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi, eğitim ve geliştirme programlarının planlanması gibi süreçleri içerir. Araştırmaya yönelik amaçlar ise iş tatmini ve motivasyon düzeyinin değerlendirilmesi, gelecek hedeflerin saptanması, performansı etkileyen faktörlerin belirlenmesi gibi süreçleri kapsar.

 

Performans Yönetim Metotları

Performans yönetimi amaçlarının gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için belirli metotların göz önünde bulundurulması önemlidir. Bu metotlar şu şekilde sıralanabilir:

 

 • Bireysel performansın planlaması dönem başında çalışan ve yönetici arasında hedef belirleme görüşmeleri ile şirket veya birim hedeflerine dayalı olarak yapılır.
 • Çalışan performansının değerlendirilebilmesi için uygun değerlendirme yöntemleri seçilir ve gerekli kriterler belirlenir.
 • Seçilen yöntemler ile çalışan performansı değerlendirilir ve belirlenen kriterlere göre değerlendirme raporlara, formlara veya farklı araçlara işlemlenir.
 • Değerlendirilen çalışana performansı ile ilgili geri bildirim verilir, ihtiyaç halinde değerlendirme görüşmesi planlanır.
 • Geri bildirimin sonuçlarına bağlı olarak performans ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amacıyla çalışan yönlendirilir.
 • Performans değerlendirme sonuçları çalışana yönelik ücretlendirme, terfi, kariyer planlaması, eğitim gibi kararlar verilmesine katkı sağlar.

 

Yukarıdaki metotların her biri birbirleriyle uyum için sürdürülür, yöneticiler çalışan performans sonuçları uygun bir şekilde değerlendirilir, ihtiyaç duyulan iyileştirme, geliştirme ve talepler sağlanırsa etkili bir performans yönetimi sağlayabilir.

 

Performans Yönetiminde Kullanılan Araçlar

Performans yönetimi, çalışan sorumluluk ve görevlerinin belirlenmesi ile başlayan, performans değerlendirmeleri ile devam eden, değerlendirme sonuçlarına göre bireysel ve performans gelişim aşamalarıyla tamamlanan süreçlerden oluşur. Bu nedenle, süreçlere göre kullanılan performans yönetim araçları değişebilir. Performans yönetim süreçlerine göre en çok tercih edilen araçlar şunlardır:

 

> OKR

Şirket hedefleri ile ekip hedeflerinin her zaman aynı doğrultuda olması önemlidir. OKR sistemi şirket strateji ve hedeflerinin çalışan ve birimler için ortak bir çerçeve oluşturmasını sağlar. Hedeflerin belirlenme sürecine birim çalışanları da dahil edilerek hedeflere yönelik görüşleri alınır. Böylece, OKR ile tüm birim çalışanlarının ve yöneticilerinin ortak bir hedefe yönelik uyumu sağlanır.

 

> 360 Derece Performans Değerlendirme

Günümüzde pek çok performans değerlendirme yöntemi bulunsa da en çok tercih edilenlerden biri 360 derece performans değerlendirme yöntemidir. Objektif ve kapsayıcı bir değerlendirme süreci sağlayan 360 derece performans değerlendirme yöntemi ile çalışanların mesleki ve bireysel yetkinlikleri ile davranışsal yeterlilikleri dahil olmak üzere birçok konu değerlendirilir. Bu yöntem ile çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim, destek, ödüllendirme ile yetkinlik ve davranış gelişimine yönelik daha verimli ve etkili süreçler uygulanır.

 

Performans Yönetimi Faydaları

Performans yönetimi, uygun metot ve araçların kullanılması ile hem çalışan hem de yöneticiler açısından birçok fayda sağlar. Çalışan ve yöneticiler için performans yönetiminin sağladığı başlıca faydalar şunlardır:

 

Çalışanlar için performans yönetimi;

 • Yönetimin kendileri için düşünceleri ve beklentilerini, kariyer planlarını sunar.
 • Motivasyon, memnuniyet ve iş verimliliğini arttırır.
 • Güçlü olduğu veya geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koyar.
 • Sorumluluk ve görevlerini daha açık bir şekilde sunar.
 • Ödüllendirmeler ile teşvik ve motivasyonu arttırır.

 

Yöneticiler için performans yönetimi;

 • Çalışanlar ve diğer birimler arasındaki iletişimi geliştirir.
 • Çalışan potansiyel ve gelişim süreçleri uygun bir şekilde belirlenir.
 • Çalışanların gelişim süreçlerine dahil ederek yönetsel becerilerini geliştirir.
 • Hedefleri planlama ve yetkilendirme süreçlerini daha kolay ve etkili kılar.
 • Birimlerin hedeflerine yönelik iş verimliliğini arttırır.Performans yönetimi metotları ve araç kullanımları şirketin yapısı, sektörü ve kültürüne göre farklılık gösterir. Sorwe sunduğu hizmet ve araçlar ile şirketinize özel performans yönetimi sistemini yaratabilirsiniz. Şirketiniz için etkili bir performans yönetimini OKR, 360 Derece Performans Değerlendirme gibi sistemleri kullanarak sağlayabilirsiniz. Sorwe performans yönetimi çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sonraki içerik
Kapsayıcı ve Çeşitlilik Odaklı Bir Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.