Performans Yönetimi Nedir? Örnekleri Nelerdir?

24 Şubat 2022 | 6 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Yöneticiler ve Çalışanlar Arasındaki İletişimi Geliştirmenin 6 Etkili Yolu
Performans Yönetimi Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Performans Yönetiminin Tanımı Nedir?

Performans yönetimi, çalışan performansını artırmak ve sürdürmek için stratejik bir yöntemdir, bu da şirket etkinliğinin artması ile sonuçlanır. Uygulamada performans yönetimi, yönetimin personelini geliştirmek, net hedefler belirlemek ve yıl boyunca zamanında geri bildirim sağlamak için süregelen çabaları içerir.

Performans yönetimi, İnsan Kaynakları departmanı için insanları işe almak, geliştirmek ve elde tutmak ve performanslarını gözden geçirmek için hayati bir mekanizmadır. En önemli şirket operasyonlarından biri çalışan performans yönetimidir. Sonuç olarak, firmanız için hangi tür çalışan performans yönetiminin en etkili olduğunu seçmelisiniz.

Çalışan performans yönetimi iki kategoriye ayrılabilir: Nitel ve nicel çalışan performans yönetimi. Performans yönetimi basit bir prosedür gibi görünse de süreç aslında oldukça karmaşıktır. Bu nedenle, bu performans yönetimi için en iyi örneklerden oluşan bir liste derledik.

 

Kurumsal Performans Yönetimi Nedir?

Kurumsal performans yönetimi, bir kurumun performansının yönetilmesini, izlenmesini ortaya koymak için oluşturulan tüm sistemlerin ve metriklerin bütünüdür. Kurum performansına dair tüm süreçleri ve teknolojik araçları bu sistemin içerisine dahil etmek mümkündür. Bu sistemin başarılı işlemesi için bütünsel bir planlama ve kullanıcı dostu bir İK Platformu gerekmektedir.

Performans yönetiminin metriklerinin, periyotlarının belirlenmesi, değerlendirmenin sağlanacağı kriterlerin ele alınması, bu kriterlere bağlı olarak ölçütlerin hazırlanması sistemin temelini oluşturan adımlardır. Sistemin temeli kurgulandıktan sonra bu sistemin nasıl işleyeceği ve çalışanlarla nasıl paylaşılacağı organize edilmelidir. Çalışanlar bu sistemi açık ve net bir şekilde kavramaları oldukça önemlidir. Aynı zamanda üst düzey yöneticilerden tüm çalışanlara kadar herkesin bu sistemden beklentisini öğrenmek ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapmak da sistemi zenginleştirecektir. 

 

Performans Yönetiminin Amacı

Performans yönetiminin amacı, insanların tüm potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ve mümkün olan en verimli ve etkili şekilde en kaliteli işi sunabilecekleri bir atmosfer yaratmaktır. Performans yönetim sisteminin ana hedefleri şunlardır:

Geri Bildirim: Bir performans yönetim sisteminin amacı, sistematik geri bildirim sağlamak için bir yöntem belirlemektir. Çalışanların kuruluşun genel performansına katkılarının farkında olmaları için bir yol oluşturur. Ayrıca, belirlenen kriterlere ulaşmak için performansını artırma ihtiyacı konusunda çalışanları bilgilendirir.

Gelişim: Kuruluşun gelişim zorluklarını ele alır. Genel beceri ve bilgi artışı ihtiyacını belirler ve ilgili eğitim programlarını etkinleştirir.

Dokümantasyon: Kuruluş için tüm çalışan bilgilerinin toplandığı bir veri tabanı sağlar. Bu veri tabanı, çalışanın performans düzeyi, yetenekleri, bilgisi, uzmanlığı ve ödülleri hakkında bilgi depolar.

Organizasyonla İlgili Sorunların Teşhisi: Bir çalışanın performansındaki iniş ve çıkışları takip etmek için performans yönetim sistemi kullanılır. Bu belgeler, organizasyonla ilgili sorunların teşhisine yardımcı olur. İşin nerede yanlış gittiğine ve organizasyonun performansını iyileştirmek için hangi değişikliklerin gerekli olduğuna dair bir anlayış belirlemeyi sağlar.

İstihdam Kararları: Yönetim, performans yönetimi kayıtlarına dayalı olarak çok sayıda kilit karar alır. Eğitim ve geliştirme programları, terfiler, maaş artışları veya düşüşleri, işe alım kararları vb. hepsi bunun bir parçasıdır.

 

Performans Yönetiminin Önemi Nedir?

Performans yönetimi bir kurumun finansal yapısının, çalışanlarının, kaynaklarının geleceğe yönelik hedefler doğrultusunda değerlendirilmesini, yönlendirilmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir. Performans yönetim sistemi ile şirket hedeflerinin tamamlanma oranını, başarı durumunu, bu hedeflerin hangi seviyede olduğunu ölçümleyebilirsiniz. Bu sayede alınması gereken aksiyonları erkenden sürece dahil edebilir, olası krizlerin önüne geçebilirsiniz.

Özellikle üst yönetim tarafından belirlenen stratejilerde performans yönetim sisteminin çıktıları oldukça önemlidir. Gelecek stratejilerinin belirlenmesi için mevcut performansın değerlendilmesi, sonucundaki verilerin analiz edilmesi gerekmektedir. Bir diğer yönden performans yönetim sistemi çalışanların motivasyonunun artmasını sağlayan ölçütler içerir. Çalışanlar yüksek performansın sonucunda karşılığını alacağının bilinci ile çalışırsa daha motive ve daha katılımcı bir çalışma kültürü yaratılır.

 

Performans Yönetim Sistemini Nasıl Geliştirirsiniz?

Ekibinizle birlikte performans yönetim sisteminizin metriklerini belirlemiş ancak beklediğiniz sonucu alamamış olabilirsiniz. Bu noktada sorunun kaynağını bulmak ve çözüm üretmek gerekmektedir. Genele bakıldığında birebir görüşmelerde aksamaların olmadığını, üç aylık hedeflerin başarılı bir şekilde sonuçlandığını ve gerekli belgelendirmelerin yapıldığını görebilir ancak sistemde bir hata olduğunu fark edebilirsiniz. 

Bu süreçteki sorunun kaynağına ulaşmak için tüm süreci yeniden gözden geçirebilirsiniz. Performans sisteminin ölçütleri net bir şekilde belirlendi mi, belirlenen bu ölçütler çalışanlara açık bir şekilde aktarıldı mı ya da çalışanlar kendi hedeflerine açık bir şekilde ulaşabiliyor mu? Bu ve daha fazla birçok soru ile sistemdeki problemin kaynağına ulaşabilirsiniz. Ek olarak bu sürece dahil olan tüm çalışanlar ve yöneticiler ile birebir görüşmeler yapabilir, anket düzenleyebilir, sürecin başrollerinden geri bildirim alabilirsiniz.

 

Performans Yönetim Sürecinizi İyileştirmeye Aşağıdaki Soruları Sormakla Başlayın

 • Performans yönetimi söz konusu olduğunda çalışanlarınızın beklentileri nelerdir?

Çalışanlarınız bir performans yönetimi programından yararlanabilir veya zarar görebilir. Ancak mevcut prosedürlerinizde ve araçlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadan önce neyin neden çalışmadığını bulmanız gerekmektedir.

 • Sürekli performans yönetimi sağlamanız mümkün mü?

İşverenler çalışanlarının tatmin olmasını isterler. Ancak insanların patronlarından beklediği tek şey mutluluk değildir. Çalışanlar motive olmak ve işlerinin neden önemli olduğunu anlamak isterler. Çalışan motivasyonu, değer yaratan bir performans yönetimi deneyiminin başrolünde olmalıdır.

 • Yöneticiler, performans değerlendirme sürecini yönetmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip mi?

Yöneticiler, kuruluşunuzun performans yönetimi programının başarısı için çok önemlidir. Çalışanları motive etme, katılımlarını sağlama ve geliştirme üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. Bu, yöneticilere iyi bir geri bildirim sisteminin temelleri konusunda koçluk yapmanın yanı sıra faydalı geri bildirim vermenin ve almanın öğretilmesini gerektirir.

 

Performans Yönetimi Örnekleri

Çalışan performans yönetimi örnekleri sektöre, organizasyon boyutuna ve hedeflere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kendi şirketiniz için kullanabileceğiniz 360 derece performans değerlendirme soru örnekleri haricinde en az sekiz performans değerlendirme yöntemi vardır:

 • Çalışan grubuna göre çalışan performans yönetimi
 • Çalışan tarafından çalışan performans yönetimi
 • Çalışan geri bildirimi
 • Çalışan tanıma
 • Hedef belirleme
 • Çalışan değerlendirmesi
 • Eğitim
 • Performans yönetimi yazılımı


Etkili Performans Değerlendirme Cümleleri
Pek çok performans değerlendirmesi, yeteneklere ve hedeflere dayalı olarak her birine karşılık gelen kelimelerle kategorilere ayrılır. Bir performans incelemesinde kullandığınız kelimelerin etkisi oldukça fazladır. Olumlu ve ilham verici bir şekilde etkili bir değerlendirme bir çalışanın güçlü yönlerini ve gelişime açık yönleri vurgulanmalıdır. Değerlendirdiğiniz yeteneklere veya hedeflere bağlı olarak, her bir beceri için popüler performans değerlendirme cümlelerinin bir kısmını burada bulabilirsiniz:

 

Başarı

 •  ... ile / için, optimal performans ve başarı seviyelerine ulaşıyor.
 • [Belirli başarı] güçlü kanıtlarla destekleniyor.
 • X sonuç veren programlar/stratejiler oluşturmada olağanüstü.
 • [Özel çalışma] sayesinde üretimi %X oranında artırmayı başardık.
 • [Belirli görev] sayesinde, X'in orijinal hedefini %X oranında aştık.


Yaratıcılık ve Yenilik

 • Şirketin vizyonunu eyleme geçirmek için yenilikçi düşünceyi kullanıyor.
 • Toplantılarda ve projelerde taze fikirler sunuyor.
 • Proje veya şirket performansını iyileştirmek için yeni düşünme yolları oluşturmak için inisiyatif alıyor.

İletişim

 • İş arkadaşları, yöneticiler, ortaklar ve müşterilerle iyi iletişim kuruyor.
 • Takım toplantılarında ve konferanslarda fikir ve düşünceleri net bir şekilde iletiyor.
 • Zorlu konuları etkili ve özlü bir şekilde ele alabilen, yapıcı bir iletişimci.

Üretkenlik

 • Çıktı standartlarını aşıyor.
 • Düzenli olarak beklenenden fazlasını üretiyor.
 • Bölümün başarısının önemli bir bileşeni.
 • Kuruluşun sürdürülebilir işleyişine ve genişlemesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.
 • Düzenli olarak performans hedeflerini aşıyor.
 • İşte aklınızda bulundurmanız gereken en iyi 10 performans yönetimi uygulaması!
 • Hedeflerinizi açıkça tanımlayın.
 • Bir performans planı oluşturun.
 • Sürekli bir prosedür oluşturun.
 • Hedefleri etkin bir şekilde yöneterek üretkenliği artırın.
 • Çeşitli kaynaklardan veri toplayın.
 • Belgeleyin, belgeleyin, belgeleyin.
 • Yönetim kadronuzu eğitin ve hazırlayın.
 • Performans değerlendirmesini mükemmel hale getirin.
 • Performansla teşvik ve ödüller arasında bağlantı kurun.
 • Tam katılımı ve başarıyı teşvik edin.

İşte Aklınızda Bulundurmanız Gereken En İyi 10 Performans Yönetimi Uygulaması!

 • Hedeflerinizi açıkça tanımlayın.
 • Bir performans planı oluşturun.
 • Sürekli bir prosedür oluşturun.
 • Hedefleri etkin bir şekilde yöneterek üretkenliği artırın.
 • Çeşitli kaynaklardan veri toplayın.
 • Belgeleyin, belgeleyin, belgeleyin.
 • Yönetim kadronuzu eğitin ve hazırlayın.
 • Performans değerlendirmesini mükemmel hale getirin.
 • Performansla teşvik ve ödüller arasında bağlantı kurun.
 • Tam katılımı ve başarıyı teşvik edin.

 

Önemli Markaların Performans Yönetimi Stratejileri ve Örnekleri

Airbnb
Airbnb’nin çalışanları için kullandığı performans yönetimi yazılımı, çalışanların kendi performanslarını kontrol etmelerini sağlayan bir özelliğe sahip bir tür çalışan geri bildirimi/değerlendirmesi sunuyor.


LinkedIn
Hem kısa hem de uzun vadeli hedefler belirlemek, LinkedIn'in performans yönetimi ölçümlerinden biri. Ayrıca, bu hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı oldukları konusunda da değerlendiriliyorlar. Ek olarak, bu tür bir performans yönetimi, hem 360 derece geri bildirimi hem de çalışan takdirini içeriyor.


Facebook
Facebook çalışan performans yönetimi yazılımı, geri bildirim ve hedef planlama sağlamanın yanı sıra çalışan koçluğunu da içeriyor.


Microsoft
Microsoft, çalışanların hedeflerine yönelik ilerlemesini düzenli olarak izleyerek, hedef belirlemeye dayanan bir çalışan performans yönetimi modeli geliştirmiştir. Bu çalışan performans yönetiminin konusu hem firmanın kendisinden hem de bireylerden oluşuyor. 
 
Verilen örneklerde de öne çıkan konular; performans yönetiminin tüm seneye yayılması, tüm çalışanlar için ulaşılabilir olması, net hedeflerin belirlenmesi, çalışanların kendi performans durumlarına daima ulaşabilmesi, 360 derece geri bildirim ile performansın tüm açılardan değerlendirilmesi ve her zaman çalışanların önerilerinin alınarak süreçlere dahil edilmesi.

Sorwe ile güçlü bir OKR sistemi kurgulayarak tüm şirketinizi tek bir hedefe bağlayabilir, performans yönetiminizin temelini atabilirsiniz. Mobil uyumluluk ile çalışanlarınızın daima kendi performanslarını görebilmeleri ve her zaman ulaşılabilir olmaları da sürecinizi iyileştirecek diğer unsurlar. Performans yönetimi sistemi ve uygulamalı anlatımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
Öğrenme Kültürünün Temelinde Yeniden Düşünme
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.