Profesyonellerin Mutlaka Takip Etmesi Gereken İK Metrikleri

19 Ekim 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Back to Office Rotası: Hibrit Çalışma Modeli Nasıl Kurgulanmalı?
Profesyonellerin Mutlaka Takip Etmesi Gereken İK Metrikleri

Şirketlerin büyük bir çoğunluğu iş stratejileri ve hedeflerinin oluştururken insan kaynakları metriklerini göz önünde bulundurur. Yöneticiler bu süreçte insan kaynakları uzmanlarından insan kaynağına yönelik belirli metrikler hakkında çeşitli raporlar talep eder. Bu raporlar doğrultusunda gerekli veri incelemelerini yapan yöneticiler şirket strateji ve hedeflerini düzenler. Bu nedenle, insan kaynakları uzmanlarının hem ilgili İK metriklerini takip etmesi hem de bu süreçte uygun yöntem ve araçları tercih etmesi oldukça önemlidir. Sorwe olarak bu yazımızda sizler için insan kaynakları profesyonellerinin mutlaka takip etmesi gereken İK metriklerini listeledik. 

1. Yetenek Tespit

Şirketlerin hem hedefleri ve stratejileri hem de mevcut iş süreçleri için uygun yetkinliklere sahip çalışanlara ihtiyaç duyar. Şirketlerdeki mevcut çalışanların yetkinliklerin belirlenmesi, çalışanların yetkinlerini doğru pozisyonda etkin bir şekilde kullanabilmesi, gerekli eğitim ve gelişim programlarının planlanması için insan kaynakları uzmanlarının yetenek tespit ve değerlendirme süreçlerinin yürütmeleri gerekir. Böylece, mevcut şirket hedef ve stratejileri ile çalışan yetkinliklerinin uyumu değerlendirilir. 

Şirket hedef ve stratejileri ile çalışanların yetenekleri arasındaki uyumun sağlanabilmesi için insan kaynakları uzmanlarının uygun ve etkin bir yetenek yönetimine de sahip olması oldukça önemlidir. Çeşitli aşamalardan oluşan yetenek yönetiminde insan kaynakları uzmanlarının her bir aşama için en uygun uygulama ve stratejileri belirlemesi gerekir. 

2. İşe Alım

Şirket ihtiyaçlarına yönelik planlamalar işe yeni yetenekleri kazandırılmasını gerektirebilir. Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynakları uzmanlarının uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanları keşfetmesi, işe alım işlemlerini yürütmesi ve çalışma ortamına adapte olması için gerekli tüm süreçleri yönetmesi gerekiyor. Uygun yetkinliklerin belirlenerek şirkete kazandırılmasının yanı sıra işe alım sürecinde ihtiyaç duyulan optimum istihdam kapasitesinin de değerlendirilmelidir.

İşe alım metriği her ne kadar bir şirketin ihtiyaçlarının doğru kapasitede uygun yetkinlikler ile karşılanması gibi görülse de kurum kültürünün gelişimi için de oldukça önemlidir. Bu nedenle, insan kaynakları uzmanlarının bu süreçte yeni adayların değerlendirmesinden oryantasyon aşamasına kadar tüm İK faaliyetlerinde uygun işe alım çözümlerinden faydalanması gerekir.

3. Çalışan Bağlılığı

Çalışan bağlılığı yalnızca mevcut çalışanların şirketteki devamlılığını değil şirket hedefleri, stratejileri ve değerlerine bağlı olarak yüksek performans ve verimlilik için uygun koşulları da sağlayan bir İK metriğidir. Şirketlerin müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmet kalitesi üzerinde de etkili olan çalışan bağlılığı insan kaynakları profesyonelleri tarafından en çok dikkate alınan İK metriklerden biridir. Memnuniyet, iç iletişim, motivasyon gibi çalışan bağlılığını belirleyen pek çok faktör bulunur. Bu nedenle, insan kaynakları uzmanlarının çalışan bağlılığını ölçmek, değerlendirmek ve artırmak için çeşitli yöntemlere başvurması gerekiyor.

Çalışanlarınızın bağımlılığını artırmak için öncelikle çalışanların bağlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu aşamada, insan kaynakları çalışan bağlılığı anketleri ile profesyonelleri çalışan performansı, yetkinliği, memnuniyeti gibi etkenleri değerlendirebilir. Ardından, çalışan bağlılığını artırmak için iç iletişim, performans yönetimi, geri bildirim gibi süreçlere yönelik çeşitli çözümlere başvurabilirler.

4. Performans

Şirketlerin başarısı ve devamlılığı büyük ölçüde çalışanların performansına bağlıdır. Bu nedenle de insan kaynakları uzmanları belirli aralıklarla çalışanların performanslarını değerlendirir. Günümüzde çalışan performansını değerlendirmek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin ortak özelliği çalışanların güçlü olduğu veya geliştirilmesi gereken yönlerinin somut veriler ile ortaya konulmasıdır. Performans değerlendirme ile yöneticiler çalışanların potansiyel ve gelişim süreçlerini uygun bir şekilde belirleyerek hem iş süreçlerindeki verimliliğin hem de çalışan motivasyon ve memnuniyetinin artmasını sağlar.

Şirket etkinliğinde önemli bir rol oynayan çalışan performansının değerlendirilme sürecinde insan kaynakları uzmanlarının gerekli kriterleri belirlemesi ve uygun değerlendirme yöntemlerini seçmesi oldukça önemlidir. Seçilen yöntem ile değerlendirilen çalışan performansı belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve çalışana verilen geri bildirime bağlı olarak performans ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik planlama yapılır.

5. Eğitim ve Gelişim

Şirketlerin mevcut çalışanlarının yetkinlik ve yeterlilikleri şirket hedefleri ve ihtiyaçlarına uygun olsa da günümüz iş dünyasındaki rekabet ve gelişim hızı şirketlerdeki insan kaynaklarının farklı ve yeni yetkinlikler ile donatılmasını gerektirebiliyor. Bu nedenle, şirketlerin gelecek planlarına bağlı olarak mevcut çalışanlarını ihtiyaç duyulacak yönde eğitmesi ve geliştirmesi hem şirket hem de çalışanlar açısından oldukça önemlidir. 

İnsan kaynakları uzmanları bu süreçte hem çalışanların geliştirmeleri gereken yönlerini belirleyerek hem de şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda uygun yetkinlikleri kazandırılmasını sağlayacak planlamayı oluşturur. Etkili bir eğitim ve gelişim süreci için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin yanı sıra uygun araçları belirlenmesi, eğitim sürecinin planlanması, takip edilmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor.

6. İç İletişim

Şirketlerde hem departmanlar hem de çalışanlar arasında sürekli ve yoğun bir bilgi akışı söz konusudur. İç iletişim çalışan ve departmanları arasındaki bilgi akışının daha hızlı ve kolay bir sürece dönüştürmenin yanı sıra çalışanların hem kendi aralarında hem de birimler arasındaki karşılıklı ilişkileri de kapsayarak iş süreçlerinin daha motive ve verimli şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Etkin bir kurum içi iletişim ayrıca çalışan bağlılığının güçlendirilmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesinde etkilidir.

Şirketlerde etkin bir iç iletişimin sağlanabilmesi için profesyonellerin uygun araç, yöntem ve stratejilerden faydalanması gerekiyor. Özellikle günümüzde dijital teknolojiler ile entegre olabilen yenilikçi iç iletişim çözümleri şirketlerdeki iç iletişim süreçleri çok daha etkili bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. 

7. İK Yazılımları

Şirketler insan kaynakları süreçlerini teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan İK yazılımları sayesinde çok daha hızlı ve kolay sürdürebiliyor. İnsan kaynakları süreç ve faaliyetlerindeki operasyonel iş yükünü en aza indiren İK yazılımları sayesinde insan kaynakları uzmanları zaman ve iş gücünden tasarruf edebiliyorlar. İK yazılımları seçilirken her ne kadar şirket ihtiyaçları ve büyüklüğü göz önünde bulundurulsa da bu yazılımların etkinliği insan kaynakları uzmanları tarafından değerlendirilir.

İnsan kaynakları profesyonellerinin takip etmesi gereken İK metriklerini yukarıda sizler için listeledik. Her bir metriğin kendi içerisindeki işleyişi birbirinden ayrılabiliyor. İlgili İK metriklerine yönelik yeni nesil Sorwe çözümlerinden faydalanarak şirketinizde daha etkin ve verimli İK süreçleri sürdürebilirsiniz. Sorwe çözümleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
D.I.S.C. Kişilik Envanteri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.