Turnover Oranı (İş Gücü Devir Oranı) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

14 Şubat 2024 | 2 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Takım Ruhu Nedir? Ekip Ruhu Nasıl Oluşturulur?
Turnover Oranı (İş Gücü Devir Oranı) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Turnover Oranı (İş Gücü Devir Oranı) Nedir? Nasıl Hesaplanır?


Turnover oranı bir işletmenin çalışan devir hızını gösterir. Ayrıca turnover oranı işgücü istikrarı ve verimliliği üzerinde büyük etkisi vardır. Bu oran personel yönetimi ve işletme stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için temel bir metriktir.

Turnover Oranı (İş Gücü Devir Oranı) Nedir? 

Turnover oranı belirli bir zaman diliminde işten ayrılan çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranı olarak tanımlanır. Turnover oranı bir işletmenin çalışan memnuniyeti, işe alım stratejileri ve personel yönetimi açısından önemli bir göstergedir. Bir diğer adıyla iş gücü devir oranının yüksek olması genellikle çalışan memnuniyetinin düşük olduğuna işaret ederken, düşük oranlar çalışanların iş yerine bağlılığını ve memnuniyetini gösterir.

Turnover Çeşitleri Nelerdir? 


Turnover çeşitleri genellikle iki ana kategoriye ayrılır: istem dışı ve gönüllü turnover. İstem dışı turnover işverenin kararıyla gerçekleşir ve genellikle performans sorunları veya şirketin yeniden yapılanması gibi sebeplerle olur. Gönüllü turnover ise çalışanın kendi kararıyla işten ayrılmasını ifade eder. Her iki turnover türünün anlaşılması, işletmelerin personel stratejilerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur.

İstem Dışı Çalışan Turnover Tipi


İstem dışı turnover işletmeler için genellikle zorunlu bir karar sonucu gerçekleşir. Bu, düşük performans, disiplin sorunları veya maliyet kesintileri gibi nedenlerle olabilir. İstem dışı turnover, genellikle işletmenin genel sağlığı ve çalışanların moralini etkileyebilir.

Gönüllü Çalışan Turnover Tipi

Gönüllü turnover çalışanların kendi istekleriyle işten ayrılması durumudur. Bu durum genellikle iş tatmininin düşük olması, daha iyi iş fırsatları veya kişisel sebeplerle gerçekleşir. Gönüllü turnover oranları, işletmelerin çalışan memnuniyetini ve iş yerindeki koşulları değerlendirmek için önemli bir göstergedir.

İstenilen ve İstenmeyen Turnover

Turnover ayrıca istenilen ve istenmeyen olarak da sınıflandırılabilir. İstenilen turnover, işletmenin performans düşük çalışanları elden çıkarması gibi durumları içerirken, istenmeyen turnover yetenekli çalışanların kaybını ifade eder. Her iki durumun da işletmeler üzerindeki etkilerini anlamak, etkili personel yönetimi stratejileri geliştirmek için kritik öneme sahiptir.

Turnover Oranı Nasıl Hesaplanır? 

Turnover oranının hesaplanması işletmelerin personel yönetimindeki etkinliğini ölçmek için kritik bir adımdır. Bu oran, belirli bir dönemde işten ayrılan çalışan sayısının, aynı dönemdeki ortalama çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplama, işletmelerin çalışan devir hızını anlamalarına ve personel stratejilerini buna göre şekillendirmelerine olanak tanır.


Attrition Oranı Nedir?

Attrition oranı çalışanların emeklilik, sağlık sorunları veya benzeri sebeplerle işten ayrılma oranını ifade eder. Bu oran, özellikle uzun vadeli iş gücü planlaması ve stratejik insan kaynakları yönetimi için önemlidir.

Turnover Oranı İle Attrition Oranı Farkı

Turnover ve attrition oranları arasındaki temel fark turnover oranının genellikle işten ayrılma nedenine bakılmaksızın tüm ayrılmaları içermesi, attrition oranının ise daha çok emeklilik veya sağlık gibi kaçınılmaz sebeplerle işten ayrılmaları kapsamasıdır. Bu iki oranın anlaşılması, işletmelerin insan kaynakları stratejilerini daha etkin yönlendirmelerine yardımcı olur.

Turnover Oranı (İş Gücü Devir Oranı) Önemi Nedir?Turnover oranının işletmeler için önemi büyüktür. Yüksek turnover oranlar genellikle çalışan memnuniyetindeki sorunları ve personel yönetimindeki eksiklikleri gösterir. Düşük turnover oranları ise, çalışanların iş yerine olan bağlılığını ve memnuniyetini ifade eder. Bu oranın düzenli olarak izlenmesi, işletmelerin personel yönetiminde proaktif olmalarını ve olası sorunlara erken müdahale etmelerini sağlar.


Turnover Oranı Nasıl Düşürülür?

Turnover oranını düşürmek için işletmelerin çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Bu, etkili bir iletişim kurulumu, çalışanların kariyer gelişimine yatırım yapma, rekabetçi maaş ve yan haklar sunma gibi yöntemlerle sağlanabilir. Ayrıca çalışanların iş tatminini artıracak iş yeri kültürünün ve ortamının oluşturulması da turnover oranını düşürmede önemli bir rol oynar.


Turnover Oranı (İş Gücü Devir Oranı) Analizinde Nelere Dikkat Edilmeli? 

Turnover oranı analizinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu analiz, işten ayrılma nedenlerinin anlaşılması, hangi departmanların veya pozisyonların daha yüksek turnover oranlarına sahip olduğunun belirlenmesi ve bu oranların zaman içindeki değişimlerinin izlenmesini içerir. Ayrıca, işten ayrılan çalışanların geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, işletmelerin personel yönetim stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.Turnover Oranı (İş Gücü Devir Oranı) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Turnover oranının yüksek olması her zaman kötü müdür?

Yüksek turnover oranı genellikle işletmeler için endişe verici bir durum olarak kabul edilir, çünkü bu durum çalışan memnuniyetinin düşük olduğuna ve işe alım ile eğitim maliyetlerinin arttığına işaret edebilir. Ancak, bazı durumlarda yüksek turnover oranı, özellikle düşük performans gösteren çalışanların işten ayrılması gibi, işletmenin yenilenmesi ve gelişmesi açısından olumlu bir etki yaratabilir. Bu nedenle, turnover oranının nedenlerini ve etkilerini dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

Turnover oranı ile çalışan memnuniyeti arasında nasıl bir ilişki vardır?


Genel olarak düşük bir turnover oranı yüksek çalışan memnuniyetinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Çalışanlar işlerinden memnun olduklarında, daha uzun süre şirkette kalmaya eğilim gösterirler. Bunun tersi de geçerlidir; yüksek turnover oranları genellikle çalışanların işten ayrılma nedenlerini, özellikle iş tatmininin düşük olması, yönetimle ilgili sorunlar veya daha iyi kariyer fırsatları arayışını gösterir. Bu nedenle, turnover oranı, işletmelerin çalışan memnuniyetini değerlendirmek için kullanabileceği önemli bir metriktir.

Sonraki içerik
Z kuşağı İle Değişen İşgücü Nasıl Yönetilmelidir?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.