Yeni Normalde Çalışan Performans Değerlendirme Formu

04 Kasım 2021 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Ekibinizin Performansını Artırmanız İçin 10 İpucu
Yeni Normalde Çalışan Performans Değerlendirme Formu

Günümüzde  yeni normal olarak kabul edilen uzaktan çalışma modelinin şirketler tarafından daha yaygın olarak kullanılmasıyla insan kaynakları süreçlerinin işleyişinde de belirli değişimler oluyor. Bu insan kaynakları süreçlerinden biri de çalışan performansı değerlendirme sürecidir. Artık uzmanlar ve yöneticiler uzaktan çalışma modeli ile çalışanların iş süreçlerindeki performansını değerlendirmek için geleneksel yöntemlerin aksine yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyor. 

Uzman ve yöneticilerin olağan çalışma koşullarında çalışan performansını değerlendirme işlemi için kullandığı değerlendirme formlarının yeni normal olarak da değerlendirilen uzaktan çalışma modelinde güncellenmesi gerekebiliyor. Sizler için bu yazımızda, uzaktan çalışma modelinde çalışanların performansını değerlendirmek için hazırlanabilecek değerlendirme formunun nasıl olması gerektiğini açıkladık.

Çalışan Performans Değerlendirme Formu Nedir?

Çalışan performansını değerlendirmek için uzmanların faydalanabileceği çeşitli çözümler bulunuyor. Bu çözümlerden biri olan çalışan performans değerlendirme formu, şirketlerin çalışanlarının performanslarını değerlendirme işlemini daha kolay uygulamalarını sağlayan ve değerlendirme sürecinin süresini kısaltan formlardır. Bu formlar ile çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarılması amaçlanır. Ancak, elde edilen veriler sonucunda iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulursa uzmanların farklı süreçlere başvurması gerekir.

Çalışan performansını değerlendirmek için oluşturulan bu formların etkinliğinin sağlanabilmesi için belirli temel kriterleri içermesi gerekiyor. Bu kriterlere göre bu formlarda yer alan cümlelerin açık ve net bir şekilde sunulması, anlatım dilinin anlaşılır olması gerekiyor. Bu formların rol, hedef, verimlilik gibi konuları içeren kapsamlı bir değerlendirme raporu sunulmalıdır. Ayrıca, uygulanan formdaki yanıtların kişiselliştirilmiş bir şekilde ve çalışan pozisyonuna göre değerlendirilmesi önemlidir.

Çalışan Performans Değerlendirme Formu Örnek Sorular

Bir çalışan performans değerlendirme formu soruları çeşitli etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Ancak, temel bir çalışan performans değerlendirme formunda yer alması önerilen belirli sorular vardır. Bu sorulardan birkaçı ve formda yer almalarının nedenleri şu şekildedir:

1) Bu yıl veya çeyrekte performansınızla gurur duyduğunuz durum nedir?

Bu soruyla birlikte, çalışanların başarıları dile getirmesi ve yaptığı işe karşı duyduğu güven duygusunun artırılması amaçlanır. Çalışanın bu soruya yönelik verdiği cevap ile yaptığı işten duyduğu memnuniyet de değerlendirme esnasında belirlenebiliyor.

 

2) İşinizi daha iyi yapmanızı engelleyen sorunlar nelerdir?

Bu soru ile temelde çalışanın performansını tam olarak ortaya koymasına engel olan etkenlerin belirlenebilir. Gelecek dönemde çalışanın daha etkili ve verimli olması için çalışma ortamında ve iş süreçlerine yönelik iyileştirme çalışmaları yürütülebilir. Bununla birlikte, dolaylı olarak çalışanın daha yüksek bir performansa erişebileceği mesajı verilir. 

 

3) Bu çeyrekte ulaşamadığınız hedefleriniz nelerdi?

Bu soruya verilen cevap ile birlikte, çalışanın eksik olduğu noktalar ve daha iyi yapabileceği konular belirlenebilir. Ayrıca, bu soru sayesinde çalışana yönelik gerekli eğitim ve gelişim süreçleri yürütülerek motivasyon ve verimliliğinde artış sağlanabilir.

 

4) Takım çalışmasında daha iyi olduğunuz yetkinleriniz neler?

Bu soruyla birlikte, çalışanın bireysel performansına ek olarak takım çalışmalarındaki rolü ve pozisyonunun uygunluğuna yönelik bilgi elde edilebilir. Bununla birlikte, çalışanın bireysel özelliklerinden ziyade liderlik, insan ilişkileri, iletişim gibi takım çalışmasına katkı sağlayan özelliklerin etkinliği belirlenebilir.

 

5) Gelecek yarıda veya çeyrekte hedefleriniz neler?

Çalışanın bu soruya verdiği cevap ile temelde çalışanın şirket içindeki gelecek rolü ve pozisyonuna ilişkin gerekli bilgiler sağlanır. Böylece, şirketin gelecek hedefleri ile çalışanın hedefleri arasındaki uyum belirlenebilir. Hedeflerin bağdaşmadığı durumlarda çalışana yönelik yetenek ve performans yönetimi sayesinde şirket hedefleriyle uyumun yakalanması amaçlanır.

 

Uzaktan Çalışma Modelinde Çalışan Performans Değerlendirme Nasıl Yapılmalı?

Klasik çalışma modelinden farklı olarak uzaktan çalışma modelinin kullanılmasıyla sosyal etkileşiminin azalması, iletişim sorunlarının ortaya çıkması, fiziksel çalışma ortamının yetersiz olması gibi etkenler çalışan performansını doğrudan etkileyebiliyor. Hem çalışanların uzaktan çalışması hem de performanslarını etkileyen farklı faktörlerin bulunması performans değerlendirme yöntem ve kriterlerinde belirli değişikliklerin yapılmasını gerektirebiliyor.

Uzaktan çalışma modelinde, çalışan performansını değerlendirmeden önce uzaktan çalışma modeline uygun bir geri bildirim kültürünün oluşturulması ve OKR gibi belirli sistemler sayesinde şirket hedefleri ile çalışan hedefleri arasındaki uyumun ulaşılabilirlik, ölçülebilirlik ve takip edilebilirlik açısından sağlanması gerekiyor. Bu koşulların sağlanması durumunda salt bir biçimde çalışanın iş süreçlerindeki performansına yönelik uygun bir değerlendirme ortamı oluşturulabilir.

Yeni normal olarak değerlendirilen uzaktan çalışma modelinde çalışanların performansını uygun bir şekilde değerlendirmek için geleneksel yöntemlerin kullanımı yeterli olmayabiliyor. Bu noktada, yöneticilerin yeni nesil yöntem ve çözümlerden faydalanarak uygun değerlendirmelerin yapılması değerlendirmenin uygunluğu ve etkinliği için oldukça önemlidir. Uzaktan çalışma modelinde çalışan performans değerlendirmek için yapılması gerekenler şunlardır:

> Geleneksel uzun ve yorucu performans değerlendirme formlarının aksine daha hızlı ve sık yapılan ancak daha etkin olan değerlendirmeler hazırlanabilir.

> Rahat erişim ve kolay kullanılabilir olması açısından performans değerlendirmenin dijital ortama taşınabilir.

> Çalışanların yöneticilerin yanı sıra iş arkadaşları, müşterileri, ekip üyelerinin de geri bildirim ve görüşlerine yer verebildiği 360 derece performans değerlendirme yönteminden faydalanılabilir.

> Performans değerlendirme sonucunun etkinliği için çalışanların gerçek performanslarını gösterebilmeleri önemlidir. Bu nedenle, uzaktan çalışma modeline uygun OKR gibi hedef belirleme sistemlerinin kullanılması önemlidir.

> Performans değerlendirme süreçlerinde olası aksaklıkların önüne geçilmesi için uzaktan çalışma modeline uygun yeni nesil iletişim ve geri bildirim sistemlerinin kullanılması gerekir. Bu sistemler ayrıca çalışanlar arasındaki sosyal etkileşim ve iletişimi iyileştirilmesine de katkı sağlar.

Yeni normalde çalışan performans değerlendirme sürecinde değişen yöntem ve stratejiler için şirketlerin yenilikçi çözümlere başvurması gerekebiliyor. Sorwe uzaktan çalışma modeline uygun yeni nesil performans değerlendirme çözümleri sunuyor. Bu çözümler ile 26 farklı yetkinlikte hazırlanmış soru setlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, 360 derece değerlendirme yöntemini 90, 180 veya 270 derecelere bölerek, değerlendirme sürecini dilediğiniz gibi yürütebilirsiniz. Performans değerlendirme sürecine yönelik Sorwe çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki içerik
5S Kuralı ile Verimliliğinizi Nasıl Artırabilirsiniz
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.