Yüksek Performans Kültürü Nasıl Oluşturulur?

26 Aralık 2022 | 5 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Çalışanları Elde Tutmada Geri Bildirimin Gücü
Yüksek Performans Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Titizlikle gerçekleştirdiğiniz işe alım aşamalarının tamamlanmasının ardından kurumunuz için en uygun kişileri ekibinize dahil ettiniz. Bu aşamadan sonra artık tüm pozisyonların yüksek performansla çalışması gereklidir öyle değil mi? Sonuçta hem kurumun hem de yeni çalışanınızın beklentileri ve vizyonu eşleşmiş ve mükemmel bir uyum yakalanmıştır. Ancak maalesef yüksek performansı sağlamak için en etkili kişileri ekiplere dahil etmek yeterli olmuyor.

Yeni çalışanlarınız işe başladığı dönemde en yüksek verimlilikle ve motivasyonla çalışır. Çalışanlarınızın zamanla çalışma ortamında edindiği deneyimler, motivasyonlarının düşmesine sebep olabilir ya da aynı motivasyonun korunmasını sağlayabilir. Bu noktada önemli olan çalışanınızın içeride edindiği deneyimlerdir. Bu deneyimleri iyileştirmek için güçlü bir kurum kültürü yaratmanız önemli bir adımı oluşturur.

Bu içeriğimizde, bütünsel bir çalışan deneyimi ile kurumunuzda yüksek performans kültürü yaratmanızı sağlayacak bazı püf noktalara değineceğiz. İyileştirilmiş bir çalışan deneyimi kurum performansını nasıl etkiler? Birlikte keşfedelim.

 

Yüksek Performans Kültürü Nedir?

Kurum kültürünün değerlerden, davranışlardan ve deneyimlerden oluştuğunu önceki blog yazılarımızda ele almıştık. Ancak yüksek performans kültürü bu kavramlara ek olarak verimli çalışmanın ve performansın da değerlendirilmesi ile ortaya konulur. Ancak kurum kültürü ve yüksek performans kültürü arasında kuvvetli bir bağ bulunur. Güçlü bir kurum kültürü çalışanlarınızın yüksek performans göstermesinde oldukça kritik bir rol oynar.

Bu nedenle çalışanların yüksek performans göstermesini sağlayacak bütün değerleri kurum kültüründe yaşatmalı ve geliştirmelisiniz. Örneğin çalışanlarınızın kendisini geliştirebileceği alanlar oluşturmalı ve imkanlar yaratmalısınız. Bir diğer yönden şirket içerisindeki başarıların performanslara direkt olarak yansımasını sağlamalı, geri bildirimlerle çalışanların kişisel gelişimini desteklemelisiniz.

 

Yüksek Performans Kültürü Yaratmanın Püf Noktaları

1. Toksik Kültürü Yok Edin

Hiç kimse kendisini huzurlu hissetmediği bir çalışma ortamında bulunmak istemez. İş yerleri haftanın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ve en çok etkileşime girdiğimiz ortamlardır. Bu ortamların toksik iletişimlerden oluşması mutsuz bir kurum kültürünün temelini oluşturur. Ve performanstan bağlılığa kadar her parametreyi olumsuz yönde etkiler.

Yapılan bir araştırmada toksik kurum kültürünün çalışan devir hızını önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşıldı. Bu nedenle yüksek performanstan da önce çalışanları bağlı tutmanın en etkili kriterlerinden birisi pozitif bir kurum kültürü yaratmaktır. Negatif duyguların ağır bastığı ve özgür çalışma ortamının baskın olmadığı bir kurumda çalışanlar yüksek performansla çalışmayacağı gibi bağlılıkları da zayıflayacaktır.

Tüm bunların önüne geçmek ve pozitif kurum kültürü yaratmak için öncelikle mevcut durumu analiz edebilirsiniz. Mevcut kurum kültürünüz hakkında çalışanlarınızın ne düşündüğünü anketler aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Böylece güçlü yönlerinizi ve iyileştirme gerektiren alanları keşfedebilir bu doğrultuda aksiyon planı oluşturabilirsiniz. 

 

2. Çalışanlarınızı Değerli Hissettirin

Çalışanlarınızın performansını etkileyen bir diğer etmen kendilerini değerli hissetmeleridir. Kurum içerisinde kendisine saygı gösterilmediğini ve önemsenmediğini hisseden çalışanlar aynı şekilde kuruma saygı göstermeyecek ve işlerini yeteri kadar sahiplenmeyecektir. Bu nedenle çalışanlarınızın görev tanımlarının kurum hedeflerini nasıl etkilediğini onlara açıkça ifade ederek, hedeflere olan katkıları için teşekkürlerinizi ileterek, başarılarını göz ardı etmeden çalışanlarınızı takdir ederek değerli hissetmelerini sağlayabilirsiniz. 

Bir diğer yönden çalışanlarınız kurum içerisinde herkesle eşit hak ve özgürlüklere sahip olmak ister. Farklı sebeplerden dolayı ayrımcılığa uğradığını hisseden çalışanlarınızın kuruma olan saygısı minimum seviyeye inecek ve bağlılığı azalacaktır. Adil ve tüm görüşlere saygı duyan bir kurumda ise çalışanlarınız kendilerini güvende hissedecektir.

 

3. Ortak Amaç Oluşturun

Çalışanlarınız günlük yaptığı işlerin kurumu nasıl etkilediğini bilmek ister. Yapılan işler, etkisi görüldüğünde daha çok anlam kazanır. Kurumunuz hangi amaç için çalışıyor, hangi amaca hizmet ediyor ve çalışanlarınız bu amaca ulaşmada hangi parçaları tamamlıyor? Bu soruların cevaplandırılması ve tüm çalışanlar tarafından hissedilmesinin sağlanması yüksek performans kültürünün oluşturulmasında büyük rol oynayacaktır.

 

4. Liderlerinize Yatırım Yapın

Kurum kültürü genellikle yukarıdan aşağıya doğru yaratılır. Bu nedenle kurum kültürü yaratmada liderlerin rolü oldukça fazladır. Çalışanlar liderlerden ilham alır ve buna bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bu nedenle liderlerin kurum değerlerini yaşatmada, çalışanları teşvik etmede, başarıların takdir edilmesini sağlamada daha görünür olmaları gerekmektedir.

 

5. Geri Bildirim Kültürü Yaratın

Geri bildirim almak da vermek de kurum kültürünün önemli parçalarını oluşturur. Çalışanlarınız, deneyimleri ile ilgili geri bildirimlerini düzenli aralıklarla paylaşmak ve çözüm önerileri sunmak isteyebilir. Bir diğer yönden yaptığı işler hakkında geri bildirim alarak güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfetmek isteyebilir. Her iki durum da geri bildirim almanın ve vermenin etkisini açıkça göstermektedir. 

Sürekli ve düzenli bir sistem ile çalışanlarınızın geri bildirimlerini düzenli olarak şirket ile paylaşmasını sağlayabilirsiniz. Böylece fikirlerin önemsenmesi bağlılığı ve performansı pozitif yönde etkileyecektir. Bir diğer yönden alınan geri bildirimler gelişime açık yönleri ortaya koyarak eksikliklerin giderilmesini ve verimliliğin artmasını sağlayacaktır.

 

6. Eğitim ve Gelişimi Destekleyin

Yüksek performans kültürü yaratmak için çalışanlarınızın bireysel performanslarını önemsemeli ve düzenli aralıklarla takip etmelisiniz. Performansın düşmesine yol açan eksikliklerin giderilmesi için çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu imkanları sağlamalısınız. Gelişime açık yönlerin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri sistematik bir şekilde planlamalı, çalışanlarınızın kolayca ulaşmasını sağlamalısınız.

 

7. Çeşitli Kaynaklar Sunun

Çalışanlarınızın yüksek performans göstermesini istiyorsanız ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için maksimum düzeyde imkanlar sunmalısınız. Yetersiz kaynak sebebiyle çalışanlarınız belirli görevlerde gereğinden fazla zaman harcayabilir ve bu da hem yorgunluğa hem de verimsizliğe yol açabilir. Çalışanlarınızın performansını desteklemek için çeşitli dijital sistemlerden faydalanarak iş yüklerini hafifletebilirsiniz.

Bu süreçte sadece dijital sistemleri satın almak yeterli olmayacaktır. Mevcut sistemlere çalışanlarınızın adapte olması için ya da yeni teknolojileri kullanmaları için düzenli aralıklarla eğitim organize etmeli ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmalısınız. Tüm bu süreçleri kurgularken sık sık çalışanlarınızdan geri bildirim alarak maksimum verimlilik elde edebilirsiniz.

Gartner’ın bir araştırmasında belirttiği gibi; "Yüksek performanslı bir iş yeri, çalışanların öğrenme, keşfetme, yenilik yapma, ekip kurma ve liderlik etme becerilerini ölçülebilir şekilde artırmak ve verimlilik ve finansal fayda elde etmek için insanlara, sürece, fiziksel çevreye ve teknolojiye yapılan sürekli yatırımların sonucudur.” 

 

8. İç İletişiminizi Güçlendirin

Çalışanlarınızın deneyimlerini iyileştirmeye yönelik yaptığınız tüm çalışmalar güçlü bir iç iletişim ile birbirine bağlanır. Geri bildirimler, takdir ve teşekkürler, eğitimler ve daha birçoğu etkili bir iletişim ile yönetildiğinde anlam kazanır. 

Bir diğer yönden şirket içindeki gelişmeleri, duyuruları çalışanlarınızla açık bir şekilde paylaşmadığınızda çalışanlarınız kendilerini gelişmelerden geri kalmış hissedebilir. Bu nedenle kuruluşunuzla ilgili gelişmelerden çalışanlarınızı düzenli aralıklarla haberdar etmeli, şirket intranetinizi güncel tutmalısınız. Sorwe Story özelliği ile şirket içi duyurularınızı en eğlenceli kanallarda çalışanlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 

9. Bir Performans Döngüsü Oluşturun

Performans yönetimi sadece yılda bir kez düzenlenen performans değerlendirmelerinden ibaret değildir. Performans değerlendirmeler bu yönetim sürecinin bir parçasıdır. Bu değerlendirmelere ek olarak çalışan performansını artırmak için belirli aralıklarda yönetici-çalışan arası görüşmeler düzenlenmeli ve çalışanlar geri bildirim ile beslenmelidir.

Ara dönemlerde yapılan görüşmeler ile bireysel performanslar konuşulmalı ve ne gibi iyileştirme çalışmalarının yapılacağı masaya yatırılmalıdır. Bu durum performansın gelişmesine katkı sağlarken çalışanınızın kendisini yalnız hissetmesinin de önüne geçecektir. Böylece daha samimi ve sürekli görüşmeler ile yıl sonu performans değerlendirmelerin korkunçluğunu da azaltabilirsiniz. 

 

Tüm bu maddeler ile performansı etkileyen kriterleri iyileştirebilirsiniz. Kurum performansını artırmak çalışanların bireysel performanslarına katkı sağlamaktan geçer. Bu da çalışanın tüm deneyimlerini iyileştirerek güvenli bir çalışma ortamı yaratmakla mümkündür. Özetle; çalışan deneyimini iyileştirerek yüksek performans kültürü oluşturabilirsiniz. 

Sorwe çalışanlarınızın tüm deneyimlerini tek bir platformda ele alarak bütünsel bir deneyim yaşatır. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir kariyer gelişimi ile bütünsel bir veri yönetimini de mümkün kılar. Sorwe’nin çözümlerini keşfetmek ve deneyimlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Sonraki içerik
Performans Değerlendirme Sürecinde 9 Önemli Faktör
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.