Çalışan Bağlılığı Anketi Nedir? 25 Anket Sorusu Örneği

18 Ekim 2022 | 6 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Çalışan Deneyimi 101: Çalışan Deneyimine Genel Bakış
Çalışan Bağlılığı Anketi Nedir? 25 Anket Sorusu Örneği

Çalışan Bağlılığı Anketi Nedir?

Çalışan bağlılığı anketi, bir şirkette çalışanların mutluluk ve bağlılık düzeyini belirlemek için tasarlanmış bir dizi anket sorusudur. On yıl öncesine kadar bu anketler kalem ve kağıt kullanılarak yapılıyordu. Günümüzün anketleri ise online anket araçları kullanılarak tüm çalışanların rahatlıkla ulaşabileceği şekilde gerçekleştiriliyor.

Çalışan bağlılığı anketlerinin avantajlarını gözden geçirmeden önce, neden var olduklarını anlamak önemlidir. Çalışan bağlılığı anketleri, şirketlere çalışanları hakkında basit ama önemli bilgiler veren bir tür pazar araştırması aracıdır.

Bir çalışan bağlılığı anketinin temel amacı, çalışan bağlılığını neyin yönlendirdiği ve neyin engelleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmektir.

İşletmeler, çalışan bağlılığı anketlerinin yardımıyla çalışanlarının daha mutlu olmasını sağlayabilir ve çalışanları elde tutabilir.

 

Çalışan Bağlılığı Anketine Neden İhtiyacınız Var?

Aslında en temel nokta şu ki; çalışanlarınızın kuruluşunuzda çalışmak konusunda nasıl hissettiklerini bilmeniz gerekir; aksi halde, hangi alanlarda hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğini belirlemek oldukça zor olabilir. Aksiyonlarınızı net olarak belirleyebilmek için çalışanlarınızın hangi alanlarda neler hissettiğini öğrenmeli, bu doğrultuda gerekli iyileştirme çalışmalarınızı planlamalısınız. 

Çalışan bağlılığı anketleriyle hem problemlerin kaynaklarını belirleyebilir hem de çalışanlarınızı önemsediğinizi onlara hissettirebilirsiniz. Ayrıca anketler, motivasyon, memnuniyet gibi farklı faktörleri ölçmenize olanak tanır ve bağlılık düzeylerini belirleyerek ve gelecekteki riskleri ön görmenize yardımcı olabilir. 

 

Çalışan Bağlılığı Anketinin Amacı Nedir?

Çalışan bağlılığı anketi çalışanlarınızın neler hissettiğini, neler düşündüğünü öğrenmenizi sağlayan ve bu bilgilerle gerekli aksiyonları erkenden hayata geçirmenizi mümkün kılan bir anket sürecidir. İsminden de anlaşılacağı üzere, çalışan bağlılığı anketi ile çalışanlarınızın kurumunuza ne kadar bağlı olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu bilginin yanı sıra bağlılığı düşüren faktörleri öğrenebilir, bu faktörlerin değişmesi ve bağlılğın artması için gerekli aksiyonları alabilirsiniz. Çalışan bağlılığı anketinin amacına kısaca değindikten sonra anketi yapmanız için gereken 7 temel nedeni birlikte keşfedelim.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi Yapmak İçin 7 Neden

Çalışan bağlılığı anketleri yapmak, insanlar için neyin önemli olduğunu anlamanın harika bir yoludur. Peki bu anketler neleri değerlendirebilir ve elde ettiğiniz geri bildirimlerle neler yapabilirsiniz? Çalışanlarınızın iş tatminleri hakkında neden araştırma yapmanız gerektiğiyle ilgili yedi nedeni öğrenmek için okumaya devam edin.

1. Çalışan Bağlılığının Ölçülmesi

Çalışan bağlılığı anketleri yürütmenin temel amacı, çalışanlarınızın iş yerine ne kadar bağlı ve iş yerinde ne kadar mutlu olduklarını belirlemektir. Çalışanlarınızın bağlı olup olmadığını, öncelikle bağlılığı tetikleyen faktörleri ölçerek belirleyebilirsiniz. Herkesin katılımını ve bağlılığını sağlayan tek bir şey yoktur ama ilerleme, takdir görme, gelir ve ikramiyeler, iş rolü, eğitim ve gelişim fırsatları, liderlik ve çalışma ortamı gibi genel faktörlere bakılır.

 

2. Nabzı Kontrol Etme ve İtici Güçleri Belirleme

Çalışan bağlılığını korumanıza veya artırmanıza yardımcı olan her şeyi öğrenmek çok önemlidir. Örneğin, şirketinizde uyguladığınız bir mutluluk programı çalışanlarınızı memnun ediyorsa, bunu sürdürmeli veya iyileştirmelisiniz. Ancak, koruma aşamasından önce neyin önemli olduğunu ve geliştirilip geliştirilemeyeceğini anlamalısınız. Bu tür temel özellikleri belirlemeden yapılan organizasyonel değişiklikler, zaten düzgün çalışmakta olan bir şeyi bozma riski taşır. İş yeri ortamı, ihtiyaçlar, algı ve beklentiler gibi kilit faktörler, bir çalışan bağlılığı anketi örneği ile belirlenebilir.

 

3. Katılım Düzeylerini Anlama

Çalışan anketlerinin en bariz ancak en önemli faydası budur. Şirketinizdeki memnuniyet seviyesini benzer işletmelerinkiyle karşılaştırarak ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz. Genel olarak çalışan memnuniyetini belirlemek, çalışanlarınızın iş kültürü, avantajlar, moral vb. yönlerden memnun olup olmadığını öğrenmek için kritik öneme sahiptir. Bunun sonucunda kuruluştaki değişikliklerin çalışan mutluluğunu artırıp artırmadığını belirlemiş olursunuz ve yıldan yıla gelişmeleri izleyebilirsiniz. Böylece çalışan memnuniyetini rakiplerinizle veya sizinle aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırabilirsiniz.

 

4. Temel İyileştirme Alanlarını Öğrenme

Bir çalışan anketi, insan kaynakları ekiplerinin hangi alanlarda iyileştirme yapabileceğini belirleyip o alanlara odaklanmasına yardımcı olur. Böylece çalışanlar için önemli olan temel unsurları ve ayrıca memnun olmadıkları alanları da analiz edebilirsiniz. Bunların sonucunda çalışanların ilgili olduğu konular ve düşük memnuniyet alanlarını öğrenip yönetim ve insan kaynakları ekipleriniz için öncelikli eylem alanları olarak belirleyebilirsiniz.

Ve anketten sonra, zamanınızı çalışanların en çok önemsediği konulara harcayacağınızı garanti edebilirsiniz. Diyelim ki çalışan anketiniz, ekibinizin eğitimlerin eksikliğinden şikayetçi olduğunu ortaya koyuyor. Bunu ücretsiz eğitim oturumları, web seminerleri veya eğitim yemekleri düzenlemek için bir mesaj olarak görün ve çalışanların taleplerini karşılamaya yönelik ilk adımı atın.

 

5. Çalışanların Kendilerini İfade Etmelerini Sağlama

Çalışan bağlılığı anketleri, açık geri bildirime uygun bir alan sağladıkları için kritik öneme sahiptir. Bu, iki yönlü iletişim kurma ve çalışanları yönetim ekibiyle doğrudan iletişime geçirerek gelişim sürecine dahil etme şansı yaratır. Böylece çalışanlar şirkete bir katkıları olduğunu ve planlama sürecine aktif olarak katıldıkları için, fikirlerine değer verildiğini hisseder.

 

6. Sonuçları Kıyaslama

Bu anketler, performansınızı kıyaslama konusunda size yardımcı olacaktır. Veri toplamanın ve kaydetmenin en sistematik yollarından biri anketlerdir ve bu bilgiler sonuçları yıldan yıla karşılaştırmak için kullanılabilir. Bireysel anket bulgularına bakabilir ve bunları sektöre özgü verilerle karşılaştırarak şirketinizin nasıl performans gösterdiğine dair bir fikir edinebilirsiniz.

Kıyaslama ayrıca bir sorunun şirketinize özel mi yoksa sektör genelinde mi yaygın olduğunu belirlemenize de yardımcı olur. Çalışanlarınızın yalnızca %25'i bağlı görünse bile, diğer şirketlerin de aynı sorunu yaşayıp yaşamadığını ve bağlılık düzeylerini artırmak için ne yaptıklarını endüstri standartlarına bakarak öğrenebilirsiniz.

 

7. Çalışan Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırmak

Artık çalışanlarınızın ne kadar bağlı olduklarını belirlediğinize göre, onlar için bir bağlılık stratejisi geliştirmenin zamanı geldi. Çalışan bağlılığı anketinden elde edilen bilgiler, size çalışanlarınızın bağlılık düzeyinin net bir resmini sunacaktır. Bu bilgilere dayanarak, tüm şirket için bir katılım programı oluşturabilir ve başarıyı artırmanıza yardımcı olacak hedeflere odaklanabilirsiniz. Yapmanız gereken düzenlemeleri belirleyin ve uygulamaya başlayın.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi Nasıl Hazırlanır?

Yanlış sorular size alakasız bilgiler vereceğinden dolayı, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı sorularının tasarlanması süreçte çok önemli bir adımdır. Ankete başlarken herkesin isteyeceği en son şey anket sonuçlarının birbirinden bağımsız ve tutarsız olmasıdır. Bu noktada katılımın yüksek olmasının bir önemi olmaz. Bu yüzden anket sorularının anlaşılabilir olması ve anketin tüm detaylar göz önünde bulundurularak tasarlanması gerekmektedir.

Anketinizde tek bir alana odaklanmıyorsanız (örneğin, sadece öğrenme ve gelişim alanına odaklanmadıysanız) ankete dahil olacak kategorileri belirlemelisiniz. Hangi alanlardaki bağlılığı ölçmek istediğinizi belirlemek soruları daha kolay seçmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, iç iletişim, çalışan gelişimi, ücretlendirme, geri bildirim kültürü gibi çalışan deneyiminin temelini oluşturan kategorileri anketinize dahil edebilirsiniz. 

 

Çalışan Bağlılığı Anketi Soru Örnekleri

Kategorileri belirledikten sonra çalışan bağlılığı anketi soruları için adım atabilirsiniz. Anketten en yüksek verimi alabilmek için soruların açık, net ve anlaşılır olması oldukça önemlidir. 

Gallup 100.000'den fazla ekip (2,7 milyondan fazla çalışan dahil) ile bir araştırma gerçekleştirdi ve araştırma sonuçlarına göre çalışan bağlılığı anketinde olması gereken kategorileri belirledi. Şirket kültürünüze göre bu kategorilerden uygun olanlarını seçerek anketinizde kullanabilirsiniz.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi Soru Kategorileri

Çalışan bağlılığı anketinde kurum değerlerine ve ölçümlemek istenilen alanlara göre farklı kategoriler tercih edilebilir. Detaylı bir ölçümleme ve geri bildirim için en çok tercih edilen kategorileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • İletişim
  • Kurumsal Aidiyet
  • Yönetim ve Liderlik
  • Ödül ve Yan Haklar
  • Eğitim ve Gelişim
  • Çalışma Kültürü ve Çalışma Ortamı
  • Diğer

 

Çalışan Bağlılığı Anketi: İletişim Soru Örnekleri

Etkili iletişim her ilişki biçiminde önemli bir kriter olduğu gibi şirket içerisinde de oldukça önemlidir. Güçlü bir iç iletişim için, iletişimin çok yönlü olması, çalışanlar arası, çalışan yönetici arası vb. kombinasyonlarda rahatlıkla iletişim kurulabilecek ortamın yaratılması gerekmektedir. Dolayısıyla şirket içi iletişimdeki memnuniyetin hangi seviyede olduğunu ölçmek şirkete olan güvenin psikolojik boyutunu ölçmeye de yardımcı olacaktır.

Örnek Sorular

1. İş yerinde sorumluluklarımla ilgili benden ne beklendiğini biliyorum.

Bu gayet basit bir soruymuş gibi görünse de sağlıklı iletişimi anlamada oldukça kritiktir. Bir çalışanınız, kendisinden tam olarak ne beklendiğini anlayamıyor ve kafa karışıklığı yaşıyorsa iletişimin gözden geçirilmesi gerekebilir.

2. Şirketteki gelişmeler ve değişiklikler ile ilgili yönetimden yeterli bilgiyi alıyorum.

Bu soruyu sormak öncelikli olarak bu alanda bir ölçümleme yapmanızı sağlar. Eğer beklentinin altında bir sonuç alırsanız şirket gelişmeleriyle ilgili çalışanlarınızı nasıl bilgilendireceğiniz hakkında bir aksiyon planı oluşturabilirsiniz.

3. Fikirlerimi sunarken kendimi rahat hissediyorum.

Bu soru iş yerindeki psikolojik güveni de ölçmenize yardımcı olabilir. Çalışanlarınız eğer fikirlerini sunmakta çekinmiyor, hata yapmaktan korkmuyorsa bu onların performansını pozitif yönde etkiler. Risk almalarını ve şirket içerisinde daha aktif olmalarını sağlar. Ayrıca tam tersi bir durum söz konusuysa çalışanlarınızın aklına gelen ama ifade edemediği birçok güzel fikri de kaçırmış olabilirsiniz.

4. Hedeflerime ulaşmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip değilsem yardım istemek konusunda kendimi rahat hissediyorum.

Araştırmalar, en üretken ekiplerin daha az hata yapanlar değil, onları kabul etmekten çekinmeyenler olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, çalışanlarınızın öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik etmek için yardım veya destek isteme konusunda kendilerini rahat hissetmeleri oldukça önemlidir.

5. İş yerimde fikirlerime değer verildiğini hissediyorum.

Çalışanlarınız fikirlerini paylaştığında dinlendiğini ve fikirlerinin hayata geçirildiğini hissederlerse daha çok üretmeye ve katkıda bulunmaya çalışır.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi: Kurumsal Aidiyet Soru Örnekleri

Çalışanlarınızın kuruluşunuza ait olduklarını hissetmeleri gerçekten önemli mi? Elbette ki. Harvard Business Review tarafından paylaşılan bir içerikte kurumsal aidiyet hisseden çalışanlar, kuruluşun verimliliğini ve kârlılığını pozitif yönde etkiliyor. Araştırma sonuçlarına göre yüksek aidiyet, çalışan memnuniyetini %50’nin üzerinde artırıyor, iş yeri devamsızlığını %75 azaltıyor ve işten ayrılma riskini yarı yarıya azaltıyor. Bu nedenle çalışanlar yaptıkları işin şirket başarısını nasıl etkilediğini bilmeleri ve bireysel hedeflerle şirket hedeflerinin nasıl uyumlu olduğunu fark etmelidir. Aksi halde yapılan işler anlamsız hale gelerek bağlılığı olumsuz etkileyebilir.

Örnek Sorular

6. Kuruma karşı aidiyetlik hissediyorum.

Çalışanların aidiyeti bağlılığı etkileyen en önemli kriterdir. Aidiyetlik duygusu hissetmeyen çalışanlar herhangi bir problemde yeni iş aramaya başlayabilir. Bunun önüne geçebilmek için dönem dönem nabız anketler yapabilir, aidiyet probleminin temel noktasına ulaşabilirsiniz.

7. Kurumun misyonu ve değerleri, bana elimden geleni yapmam noktasında ilham veriyor.

Eğer çalışanlarınız şirket misyonunu ve değerlerini bilmiyorsa yaptığı işi anlamlandırmakta zorlanabilir. Tüm çalışanlarınızın şirket misyonuna, değerlerine, ulvi amacına hakim olduğundan emin olmalı hatta bu konuda heyecanlanmalarını sağlamalısınız.

8. Şirketi değerleri ve hedefleri ile bireysel işim arasındaki bağlanıtnın farkındayım.

Hepimizin rollerimizde yaptığımız şeyin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu bilmek isteriz. Çalışanlarınızın bu bağlantıyı kurabilmesi de yapılan işi daha anlamlı kılmaya yardımcı olur ve üretkenliği artırır.

9. Kurumun misyonu ve vizyonu, işimin önemli olduğunu hissetmemi sağlıyor.

Yukarıdaki belirttiğimiz gibi, eğer çalışanlar sadece işe gelip günlerini doldurmak için bir iş yapıyorsa, bu verimli bir çalışma gününü geride bıraktığınız anlamına gelmez. Ancak, çalışanlarınız kendi sorumluluklarının şirket misyonuna katkıda bulunmak olduğunu düşünürlerse daha verimli bir çalışma günü geçirebilirsiniz.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi: Yönetim ve Liderlik Soru Örnekleri

İnsanların kötü şirketlerden değil, kötü yöneticilerden ayrıldıkları sözünü duydunuz mu? Bir yönetici ile doğrudan bağlı olduğu çalışanı arasındaki ilişki, iş yerindeki en önemli ilişkilerden birisidir. Ve bu iletişimlerde herhangi bir kopukluk varsa bunu çok geç olmadan öğrenmeniz faydalı olabilir. Problemi en baştan fark etmeniz o noktada aksiyon almanızı sağlayabilir. Eğer gerekirse yöneticilerinize belirli eğitimler atayarak ya da iç iletişim kanallarını güçlendirerek bu problemin önüne geçebilirsiniz.

Örnek Sorular

10. Yöneticim performansım için net beklentileri ve hedefleri belirler. 

Kurum olarak haftalık veya günlük hedeflere sahip değilsiniz ancak çalışanlarınızın haftalık hedeflere ve planlara ihtiyacı olabilir. Bunun için yöneticileriniz beklentileri ve hedefleri açık ve net bir iletişim ile çalışanlarınızla paylaşmalıdır. Ve böylece çalışanlarınız kendilerinden tam olarak ne beklendiğinin bilincinde olarak bir çalışma süreci geçirir.

11. Yöneticim performansım hakkında bana düzenli olarak geri bildirimde bulunur.

Çalışanlarınız düzenli geri bildirim alamazsa, bireysel gelişimlerine katkıda bulunamazlar. Kurum içi geri bildirim kültürünün ne aşamada olduğunu öğrenmek için bu kritik bir sorudur. Hem bağlılığı hem de geri bildirim kültürünü ölçümleyebilirsiniz.

12. Yöneticim kariyer sürecimde ilerlememe yardımcı olur.

Bir yönetici prim ya da promosyon dağıtamayabilir ancak çalışanların güçlü yönlerini ve gelişime açık yönlerini analiz ederek çalışanların bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilir.

13. Yöneticim, elimden gelenin en iyisini yapmam için beni motive eder.

Motivasyon tek bir şekilde yönetmek ile sınırlı değildir, ancak yöneticilerin ekiplerini ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve potansiyelleri doğrultusunda çalışmaları için teşvik etmesi gerekir. Sorwe gibi İK uygulamaları eğlenceli görevler veya duyurular oluşturmaya yardımcı olarak motivasyona katkı sağlayabilir. 

 

Çalışan Bağlılığı Anketi: Ödül ve Yan Haklar Soru Örnekleri

Maaşlar ve yan haklar bir çalışan için daima önemli bir kriterdir. Yaklaşık 3000 kişi ile HR Drive tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcıların %44’ünün daha yüksek bir maaş için mevcut işlerinden ayrılabileceği sonucuna ulaşıldı. Rekabetçi bir piyasanın olduğunu göz önünde bulundurursak maaş ve yan haklar önemli bir kriter olmaya devam edecek. O zaman çalışanlarınızın bu konu başlığı ile ilgili düşüncelerini öğrenmeye ne dersiniz?

Örnek Sorular

14. Yaptığım işi ve pozisyonu göz önünde bulundurduğumda adil bir maaş aldığımı düşünüyorum.

Bu soru ile kurum içerisindeki genel memnuniyet oranını ölçebilirsiniz. Eğer memnuniyet oranı düşük olursa yapılabilecek iyileştirmeleri gözden geçirebilirsiniz ya da rekabetçi piyasada nasıl bir maaş stratejisi uyguladığınız konusunda çalışanlarınızı bilgilendirebilirsiniz.

15. Kurumun sunduğu yan haklardan memnunum.

Bu soru ile çalışanlarınızın yan haklar konusundaki düşüncelerini kümülatif olarak öğrenebilirsiniz. Daha detaylı sonuçlara ulaşmak için ise bu konu özelinde anketler düzenleyerek çalışanlarınızın geri bildirimlerini alabilirsiniz.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi: Eğitim ve Gelişim Soru Örnekleri

Her çalışan sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak için öğrenmeye açıktır. Ancak hiç kimse ihtiyacı olmayan bir eğitime mecburi olarak katılmak istemez. Buradaki kritik nokta ihtiyaç ve eğitim uyumunun doğru şekilde yapılmasıdır. Bunun için var olan süreçler hakkında çalışanlarınızın düşüncelerini öğrenebilir, geri bildirimler ile aksiyon planınızı oluşturabilirsiniz.

Örnek Sorular

16. İşimi yapabilecek eğitim ve becerilere sahibim.

Bir iş pozisyonu için temel bilgilendirmeler yapılmaz ve eğitimler verilmezse bireyler gerekli becerilere ve yetkinliklere sahip olmayabilir. Bu da katılımın ve üretkenliğin düşmesine sebep olabilir. Bu nedenle çalışanların bireysel sorumluluklarında kendilerini yeterli hissedip hissetmediklerini öğrenmelisiniz.

17. Kurumda benim için iyi kariyer fırsatları olduğunu hissediyorum.

Elbette ki her çalışanınız her ay farklı bir kariyer fırsatıyla karşılaşamayabilir. Ancak süreç içerisindeki gelişimlerini görmeleri, önlerindeki kariyer fırsatlarını bilmeleri çalışanları teşvik ederek katılımı artırabilir. Çalışanların bu konuda nasıl hissettiklerine dair bir geri bildirim alarak mevcut fırsatları daha görünür hale getirmeye mi yoksa daha fazla fırsat yaratmaya mı ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz.

18. Son altı ay içerisinde kurum içerisinden birisi (yöneticim, İK çalışanları vb.) benimle kariyer gelişimim hakkında konuştu.

Yukarıdaki belirttiğimiz gibi sonsuz kariyer ilerleme fırsatları olmasa bile çalışanların gelişimiyle ilgilendiğinizi hissettirmeniz ve onları bu süreçte dinlemeniz kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.Bu aynı zamanda bir geri bildirim kültürü oluşturmaya yakın olup olmadığınızı da vurgulayacaktır.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi: Çalışma Kültürü ve Ortamı Soru Örnekleri

Kültürü bir gecede tanımlamak ya da değiştirmek imkansız olsa da, çalışanlarınızın kültür hakkında ne düşündüğünü öğrenmeniz yol haritanızı oluşturabilir. Aşağıdaki örnek soruları şirket kültürünüze uygun hale getirerek kullanabilir, çalışanlarınızın geri bildirimlerini alarak kurum kültürünü geliştirici planlamalar yapabilirsiniz.

Örnek Sorular

19. İşimi eksiksiz yapabilmek için gerekli eşyalara ve materyallere sahibim.

Çalışanlarınız mevcut sorumluluklarını yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları materyallere sahip değillerse zaman kaybı yaşayabilir ve gereğinden fazla yorgun hissedebilir.Mevcut durumla ilgili çalışanlarınızın geri bildirimlerini alarak gerekli aksiyonları alabilirsiniz. 

20. Kurumdaki sistemler ve iş süreçleri işimi kolaylaştırır.

Çalışanlar herhangi bir işi daha kısa sürede tamamlayabileceği bir sistem varsa bunu kullanmak ister. Manuel olarak uzun sürecek ve yoracak işler sistemler olmadan çalışanların tükenmiş hissetmelerine sebep olabilir. Bu yüzden bu soruyu çalışanlarınıza sorarak genel cevabı alabilir. Gerekli iyileştirmeleri planlayabilirsiniz.

21. İş yerinin genel havası olumlu ve motive edicidir. 

İş yeri kültürü, bağlılığı ve memnuniyeti büyük ölçüde etkileyebilir. Var olan kültür ile ilgili değişikliğe gitmeden önce çalışanlarınızın bu konudaki fikrini almak önemli olabilir.

22. Kurumun çeşitlilik ve kapsayıcılığa saygı göstererek bu alanda çalışmalar yaptığına inanıyorum.

Bu sadece çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarına ve prosedürlerine sahip olmakla ilgili bir durum değildir, kültürünüzün bunu yansıttığından da emin olmanız gerekir. Çalışanların kurumdaki çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında gerçekten ne düşündüğünü öğrenmeli, gerekli iyileştirme çalışmalarını planlamalısınız.

23. Şirketin fiziksel ve zihinsel sağlık politikalarının ve uygulamalarının yeterli olduğunu düşünüyorum.

Sağlık, ister fiziksel ister zihinsel olsun, günümüzde iş yerleri için olmazsa olmaz bir kriterdir. iş yeri için esastır. Hem mevcut çalışanlarınız için hem de çekmeye çalıştığınız yetenekler için bu kriterin oldukça önemli bir etmen olduğunu unutmamalısınız.

 

Çalışan Bağlılığı Anketi: Diğer Soru Örnekleri

Bu kategoride çalışanlarınızdan daha fazla bilgi ve geri bildirim almak için açık uçlu sorular kullanabilirsiniz.

24. Neyi daha iyi yapabilirdik?

Bu soru, daha önce hiç düşünmediğiniz iyileştirmeleri nerede yapabileceğinizi öğrenmeniz için bir fırsat olabilir. Gelen bazı önerilerin uygulanması imkansız olabilir ya da yaptığınız işle alakasız olabilir, ancak etkileşimde gerçekten ihtiyacınız olan öneriler de olabilir.

25. Bu kurumda çalışmayı başkalarına tavsiye eder misiniz ve neden?

“Neden” burada hayati önem taşımaktadır. Çalışanlarınız sizi bir çalışan olarak önermiyorsa, nedenini anlamanız gerekir. Ya da tam tersi şekilde sizi öneriyorsa güçlü yönlerinizi görmenizi sağlayabilir. Her iki durumda da gelen cevapları yeni aksiyonlarınızda kullanabilirsiniz. 

 

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi oluştururken, kuruluşunuz için doğru boyutları değerlendirdiğinizden ve ilgili soruları seçtiğinizden emin olmanız önemlidir. Tüm soruların kurgulanması, anketin gerçekleştirilmesi ve en önemlisi sonuçların farklı kırılımlarda analiz edilmesi için bir çalışan deneyimi platformundan yardım alabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Çalışan Bağlılığı Anketi Neden Yapılır?

Çalışan bağlılığı anketi, kurumların çalışanlarının bağlılığını ölçmek için kullandığı araçlardan birisidir. Bu anketler, çalışan memnuniyetini, çalışan bağlılığını, çalışanların iş yerindeki tutum ve davranışlarını ölçümlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda çalışan bağlılığı anketleri çalışanların ihtiyaçlarını anlamayı, kurumların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini ve çalışanların verimliliğini artırmak için gereken iyileştirmelerin yapmasını sağlar.

Çalışan Bağlılığı Anketinde Neler Sorulur?

Çalışan bağlılığı anketlerinde tercih edilen sorular, kurumların hedeflerine, çalışma ortamına, beklentilere göre değişiklik gösterebilir. Ancak genele bakıldığında çalışan bağlılığı anketlerinde yönetici-çalışan iletişiminin nasıl olduğu, kurumun sağladığı eğitim fırsatlarının yararlı olup olmadığı, ücret ve yan haklardan ne derece memnun olunduğu sorulabilir.

Çalışan Bağlılığı Anketi Yapmak Etkili Mi?

Çalışan bağlılığı anketi yapmak hem kurumlara hem de çalışanlara fayda sağlayan bir yöntemdir. Bu anketler, kurumların çalışanlarının memnuniyet ve bağlılık düzeylerini ölçmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çalışan bağlılığı anketi, kurumların ihtiyaçları ve beklentileri anlamasını sağlar. Buna bağlı olarak kurumlar gerekli aksiyonları planlayabilir. 

Sonraki içerik
Sorwe Çalışan Deneyimi Zirvesi 2022'den 19 Önemli Çıkarım: İçten Dışa: Çalışan Deneyiminizi Dönüştürün
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.