Çalışan Bağlılığı Anketinde Mutlaka Olması Gereken 25 Örnek Soru

18 Ekim 2022 | 6 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Çalışan Bağlılığını Artırmak İçin 12 Takım Aktivitesi
Çalışan Bağlılığı Anketinde Mutlaka Olması Gereken 25 Örnek Soru

Çalışan bağlılığı anketleri, çalışanlarınızdan kuruluşunuzda çalışmanın nasıl bir duygu olduğu hakkında geri bildirim almanın mükemmel bir yoludur. Ancak cevaplara ulaşabilmek için doğru soruları sormak bu aşamada oldukça kritiktir. Bir araştırma sonuçlarına göre, kuruluşların yalnızca %22'si faydalı anket sonuçları elde ediyor. Bunun ana nedenlerinden birisi, soruların çok geniş kapsamlı olması ve birçok konuyu aynı anda ele almaya çalışmalarıydı. 

Bu sorunların yaşanmaması için anket hazırlama sürecinizde sizlere ilham olabilecek 25 çalışan bağlılığı anket sorusunu bir araya getirdik.

 

Neden Çalışan Bağlılığı Anketine İhtiyacınız Var?

Aslında en temel nokta şu ki; çalışanlarınızın kuruluşunuzda çalışmak konusunda nasıl hissettiklerini bilmeniz gerekir; aksi halde, hangi alanlarda hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğini nasıl belirleyeceksiniz? Aksiyonlarınızı net olarak belirleyebilmek için çalışanlarınızın hangi alanlarda neler hissettiğini öğrenmeli, bu doğrultuda gerekli iyileştirme çalışmalarınızı planlamalısınız. 

 

Çalışan bağlılığı anketleriyle hem problemlerin kaynaklarını belirleyebilir hem de çalışanlarınızı önemsediğinizi onlara hissettirebilirsiniz. Ayrıca anketler, motivasyon, memnuniyet gibi farklı faktörleri ölçmenize olanak tanır ve bağlılık düzeylerini belirleyerek ve gelecekteki riskleri ön görmenize yardımcı olabilir. 

 

Anketi Tasarlama

Yanlış sorular size alakasız bilgiler vereceğinden dolayı, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı sorularının tasarlanması süreçte çok önemli bir adımdır. Ankete başlarken herkesin isteyeceği en son şey anket sonuçlarının birbirinden bağımsız ve tutarsız olmasıdır. Bu noktada katılımın yüksek olmasının bir önemi olmaz. Bu yüzden anket sorularının anlaşılabilir olması ve anketin tüm detaylar göz önünde bulundurularak tasarlanması gerekmektedir.

 

Anketinizde tek bir alana odaklanmıyorsanız (örneğin, sadece öğrenme ve gelişim alanına odaklanmadıysanız) ankete dahil olacak kategorileri belirlemelisiniz. Hangi alanlardaki bağlılığı ölçmek istediğinizi belirlemek soruları daha kolay seçmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, iç iletişim, çalışan gelişimi, ücretlendirme, geri bildirim kültürü gibi çalışan deneyiminin temelini oluşturan kategorileri anketinize dahil edebilirsiniz. 

 

Katılım ve Memnuniyet Anketi Sorularının Seçilmesi

Kategorileri belirledikten sonra sorulara odaklanabilirsiniz. Anketten en yüksek verimi alabilmek için soruların açık, net ve anlaşılır olması oldukça önemlidir. 

Gallup 100.000'den fazla ekip (2,7 milyondan fazla çalışan dahil) ile bir araştırma gerçekleştirdi ve araştırma sonuçlarına göre çalışan bağlılığı anketinde olması gereken kategorileri belirledi. Şirket kültürünüze göre bu kategorilerden uygun olanlarını seçerek anketinizde kullanabilirsiniz.

Kategoriler

  • İletişim
  • Kurumsal Aidiyet
  • Yönetim ve Liderlik
  • Ödül ve Yan Haklar
  • Eğitim ve Gelişim
  • Çalışma Kültürü ve Çalışma Ortamı
  • Diğer

 

İletişim

Etkili iletişim her ilişki biçiminde önemli bir kriter olduğu gibi şirket içerisinde de oldukça önemlidir. Güçlü bir iç iletişim için, iletişimin çok yönlü olması, çalışanlar arası, çalışan yönetici arası vb. kombinasyonlarda rahatlıkla iletişim kurulabilecek ortamın yaratılması gerekmektedir. Dolayısıyla şirket içi iletişimdeki memnuniyetin hangi seviyede olduğunu ölçmek şirkete olan güvenin psikolojik boyutunu ölçmeye de yardımcı olacaktır.

 

Örnek Sorular

1. İş yerinde sorumluluklarımla ilgili benden ne beklendiğini biliyorum.

Bu gayet basit bir soruymuş gibi görünse de sağlıklı iletişimi anlamada oldukça kritiktir. Bir çalışanınız, kendisinden tam olarak ne beklendiğini anlayamıyor ve kafa karışıklığı yaşıyorsa iletişimin gözden geçirilmesi gerekebilir.

2. Şirketteki gelişmeler ve değişiklikler ile ilgili yönetimden yeterli bilgiyi alıyorum.

Bu soruyu sormak öncelikli olarak bu alanda bir ölçümleme yapmanızı sağlar. Eğer beklentinin altında bir sonuç alırsanız şirket gelişmeleriyle ilgili çalışanlarınızı nasıl bilgilendireceğiniz hakkında bir aksiyon planı oluşturabilirsiniz.

3. Fikirlerimi sunarken kendimi rahat hissediyorum.

Bu soru iş yerindeki psikolojik güveni de ölçmenize yardımcı olabilir. Çalışanlarınız eğer fikirlerini sunmakta çekinmiyor, hata yapmaktan korkmuyorsa bu onların performansını pozitif yönde etkiler. Risk almalarını ve şirket içerisinde daha aktif olmalarını sağlar. Ayrıca tam tersi bir durum söz konusuysa çalışanlarınızın aklına gelen ama ifade edemediği birçok güzel fikri de kaçırmış olabilirsiniz.

4. Hedeflerime ulaşmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip değilsem yardım istemek konusunda kendimi rahat hissediyorum.

Araştırmalar, en üretken ekiplerin daha az hata yapanlar değil, onları kabul etmekten çekinmeyenler olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, çalışanlarınızın öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik etmek için yardım veya destek isteme konusunda kendilerini rahat hissetmeleri oldukça önemlidir.

5. İş yerimde fikirlerime değer verildiğini hissediyorum.

Çalışanlarınız fikirlerini paylaştığında dinlendiğini ve fikirlerinin hayata geçirildiğini hissederlerse daha çok üretmeye ve katkıda bulunmaya çalışır.

 

Kurumsal Aidiyet

Çalışanlarınızın kuruluşunuza ait olduklarını hissetmeleri gerçekten önemli mi? Elbette ki. Yapılan bir araştırmaya göre, kurumsal aidiyet hisseden çalışanlar, kuruluşun verimliliğini ve kârlılığını pozitif yönde etkiler. Araştırma sonuçlarına göre yüksek aidiyet, çalışan memnuniyetini %50’nin üzerinde artırıyor, iş yeri devamsızlığını %75 azaltıyor ve işten ayrılma riskini yarı yarıya azaltıyor. Bu nedenle çalışanlar yaptıkları işin şirket başarısını nasıl etkilediğini bilmeleri ve bireysel hedeflerle şirket hedeflerinin nasıl uyumlu olduğunu fark etmelidir. Aksi halde yapılan işler anlamsız hale gelerek bağlılığı olumsuz etkileyebilir.

 

Örnek Sorular

6. Kuruma karşı aidiyetlik hissediyorum.

Çalışanların aidiyeti bağlılığı etkileyen en önemli kriterdir. Aidiyetlik duygusu hissetmeyen çalışanlar herhangi bir problemde yeni iş aramaya başlayabilir. Bunun önüne geçebilmek için dönem dönem nabız anketler yapabilir, aidiyet probleminin temel noktasına ulaşabilirsiniz.

7. Kurumun misyonu ve değerleri, bana elimden geleni yapmam noktasında ilham veriyor.

Eğer çalışanlarınız şirket misyonunu ve değerlerini bilmiyorsa yaptığı işi anlamlandırmakta zorlanabilir. Tüm çalışanlarınızın şirket misyonuna, değerlerine, ulvi amacına hakim olduğundan emin olmalı hatta bu konuda heyecanlanmalarını sağlamalısınız.

8. Şirketi değerleri ve hedefleri ile bireysel işim arasındaki bağlanıtnın farkındayım.

Hepimizin rollerimizde yaptığımız şeyin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu bilmek isteriz. Çalışanlarınızın bu bağlantıyı kurabilmesi de yapılan işi daha anlamlı kılmaya yardımcı olur ve üretkenliği artırır.

9. Kurumun misyonu ve vizyonu, işimin önemli olduğunu hissetmemi sağlıyor.

Yukarıdaki belirttiğimiz gibi, eğer çalışanlar sadece işe gelip günlerini doldurmak için bir iş yapıyorsa, bu verimli bir çalışma gününü geride bıraktığınız anlamına gelmez. Ancak, çalışanlarınız kendi sorumluluklarının şirket misyonuna katkıda bulunmak olduğunu düşünürlerse daha verimli bir çalışma günü geçirebilirsiniz.

 

Yönetim ve Liderlik

İnsanların kötü şirketlerden değil, kötü yöneticilerden ayrıldıkları sözünü duydunuz mu? Bir yönetici ile doğrudan bağlı olduğu çalışanı arasındaki ilişki, iş yerindeki en önemli ilişkilerden birisidir. Ve bu iletişimlerde herhangi bir kopukluk varsa bunu çok geç olmadan öğrenmeniz faydalı olabilir. Problemi en baştan fark etmeniz o noktada aksiyon almanızı sağlayabilir. Eğer gerekirse yöneticilerinize belirli eğitimler atayarak ya da iç iletişim kanallarını güçlendirerek bu problemin önüne geçebilirsiniz.

 

Örnek Sorular

10. Yöneticim performansım için net beklentileri ve hedefleri belirler. 

Kurum olarak haftalık veya günlük hedeflere sahip değilsiniz ancak çalışanlarınızın haftalık hedeflere ve planlara ihtiyacı olabilir. Bunun için yöneticileriniz beklentileri ve hedefleri açık ve net bir iletişim ile çalışanlarınızla paylaşmalıdır. Ve böylece çalışanlarınız kendilerinden tam olarak ne beklendiğinin bilincinde olarak bir çalışma süreci geçirir.

11. Yöneticim performansım hakkında bana düzenli olarak geri bildirimde bulunur.

Çalışanlarınız düzenli geri bildirim alamazsa, bireysel gelişimlerine katkıda bulunamazlar. Kurum içi geri bildirim kültürünün ne aşamada olduğunu öğrenmek için bu kritik bir sorudur. Hem bağlılığı hem de geri bildirim kültürünü ölçümleyebilirsiniz.

12. Yöneticim kariyer sürecimde ilerlememe yardımcı olur.

Bir yönetici prim ya da promosyon dağıtamayabilir ancak çalışanların güçlü yönlerini ve gelişime açık yönlerini analiz ederek çalışanların bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilir.

13. Yöneticim, elimden gelenin en iyisini yapmam için beni motive eder.

Motivasyon tek bir şekilde yönetmek ile sınırlı değildir, ancak yöneticilerin ekiplerini ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve potansiyelleri doğrultusunda çalışmaları için teşvik etmesi gerekir. Sorwe gibi İK uygulamaları eğlenceli görevler veya duyurular oluşturmaya yardımcı olarak motivasyona katkı sağlayabilir. 

 

Ödül ve Yan Haklar

Maaşlar ve yan haklar bir çalışan için daima önemli bir kriterdir. Yaklaşık 3000 kişi ile yapılan bir araştırmada katılımcıların %44’ünün daha yüksek bir maaş için mevcut işlerinden ayrılabileceği sonucuna ulaşıldı. Rekabetçi bir piyasanın olduğunu göz önünde bulundurursak maaş ve yan haklar önemli bir kriter olmaya devam edecek. O zaman çalışanlarınızın bu konu başlığı ile ilgili düşüncelerini öğrenmeye ne dersiniz?

 

Örnek Sorular

14. Yaptığım işi ve pozisyonu göz önünde bulundurduğumda adil bir maaş aldığımı düşünüyorum.

Bu soru ile kurum içerisindeki genel memnuniyet oranını ölçebilirsiniz. Eğer memnuniyet oranı düşük olursa yapılabilecek iyileştirmeleri gözden geçirebilirsiniz ya da rekabetçi piyasada nasıl bir maaş stratejisi uyguladığınız konusunda çalışanlarınızı bilgilendirebilirsiniz.

15. Kurumun sunduğu yan haklardan memnunum.

Bu soru ile çalışanlarınızın yan haklar konusundaki düşüncelerini kümülatif olarak öğrenebilirsiniz. Daha detaylı sonuçlara ulaşmak için ise bu konu özelinde anketler düzenleyerek çalışanlarınızın geri bildirimlerini alabilirsiniz.

 

Eğitim ve Gelişim

Her çalışan sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak için öğrenmeye açıktır. Ancak hiç kimse ihtiyacı olmayan bir eğitime mecburi olarak katılmak istemez. Buradaki kritik nokta ihtiyaç ve eğitim uyumunun doğru şekilde yapılmasıdır. Bunun için var olan süreçler hakkında çalışanlarınızın düşüncelerini öğrenebilir, geri bildirimler ile aksiyon planınızı oluşturabilirsiniz.

 

Örnek Sorular

16. İşimi yapabilecek eğitim ve becerilere sahibim.

Bir iş pozisyonu için temel bilgilendirmeler yapılmaz ve eğitimler verilmezse bireyler gerekli becerilere ve yetkinliklere sahip olmayabilir. Bu da katılımın ve üretkenliğin düşmesine sebep olabilir. Bu nedenle çalışanların bireysel sorumluluklarında kendilerini yeterli hissedip hissetmediklerini öğrenmelisiniz.

17. Kurumda benim için iyi kariyer fırsatları olduğunu hissediyorum.

Elbette ki her çalışanınız her ay farklı bir kariyer fırsatıyla karşılaşamayabilir. Ancak süreç içerisindeki gelişimlerini görmeleri, önlerindeki kariyer fırsatlarını bilmeleri çalışanları teşvik ederek katılımı artırabilir. Çalışanların bu konuda nasıl hissettiklerine dair bir geri bildirim alarak mevcut fırsatları daha görünür hale getirmeye mi yoksa daha fazla fırsat yaratmaya mı ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz.

18. Son altı ay içerisinde kurum içerisinden birisi (yöneticim, İK çalışanları vb.) benimle kariyer gelişimim hakkında konuştu.

Yukarıdaki belirttiğimiz gibi sonsuz kariyer ilerleme fırsatları olmasa bile çalışanların gelişimiyle ilgilendiğinizi hissettirmeniz ve onları bu süreçte dinlemeniz kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.Bu aynı zamanda bir geri bildirim kültürü oluşturmaya yakın olup olmadığınızı da vurgulayacaktır.

 

Çalışma Kültürü ve Çalışma Ortamı

Kültürü bir gecede tanımlamak ya da değiştirmek imkansız olsa da, çalışanlarınızın kültür hakkında ne düşündüğünü öğrenmeniz yol haritanızı oluşturabilir. Aşağıdaki örnek soruları şirket kültürünüze uygun hale getirerek kullanabilir, çalışanlarınızın geri bildirimlerini alarak kurum kültürünü geliştirici planlamalar yapabilirsiniz.

 

Örnek Sorular

19. İşimi eksiksiz yapabilmek için gerekli eşyalara ve materyallere sahibim.

Çalışanlarınız mevcut sorumluluklarını yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları materyallere sahip değillerse zaman kaybı yaşayabilir ve gereğinden fazla yorgun hissedebilir.Mevcut durumla ilgili çalışanlarınızın geri bildirimlerini alarak gerekli aksiyonları alabilirsiniz. 

20. Kurumdaki sistemler ve iş süreçleri işimi kolaylaştırır.

Çalışanlar herhangi bir işi daha kısa sürede tamamlayabileceği bir sistem varsa bunu kullanmak ister. Manuel olarak uzun sürecek ve yoracak işler sistemler olmadan çalışanların tükenmiş hissetmelerine sebep olabilir. Bu yüzden bu soruyu çalışanlarınıza sorarak genel cevabı alabilir. Gerekli iyileştirmeleri planlayabilirsiniz.

21. İş yerinin genel havası olumlu ve motive edicidir. 

İş yeri kültürü, bağlılığı ve memnuniyeti büyük ölçüde etkileyebilir. Var olan kültür ile ilgili değişikliğe gitmeden önce çalışanlarınızın bu konudaki fikrini almak önemli olabilir.

22. Kurumun çeşitlilik ve kapsayıcılığa saygı göstererek bu alanda çalışmalar yaptığına inanıyorum.

Bu sadece çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarına ve prosedürlerine sahip olmakla ilgili bir durum değildir, kültürünüzün bunu yansıttığından da emin olmanız gerekir. Çalışanların kurumdaki çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında gerçekten ne düşündüğünü öğrenmeli, gerekli iyileştirme çalışmalarını planlamalısınız.

23. Şirketin fiziksel ve zihinsel sağlık politikalarının ve uygulamalarının yeterli olduğunu düşünüyorum.

Sağlık, ister fiziksel ister zihinsel olsun, günümüzde iş yerleri için olmazsa olmaz bir kriterdir. iş yeri için esastır. Hem mevcut çalışanlarınız için hem de çekmeye çalıştığınız yetenekler için bu kriterin oldukça önemli bir etmen olduğunu unutmamalısınız.

 

Diğer

Bu kategoride çalışanlarınızdan daha fazla bilgi ve geri bildirim almak için açık uçlu sorular kullanabilirsiniz.

24. Neyi daha iyi yapabilirdik?

Bu soru, daha önce hiç düşünmediğiniz iyileştirmeleri nerede yapabileceğinizi öğrenmeniz için bir fırsat olabilir. Gelen bazı önerilerin uygulanması imkansız olabilir ya da yaptığınız işle alakasız olabilir, ancak etkileşimde gerçekten ihtiyacınız olan öneriler de olabilir.

25. Bu kurumda çalışmayı başkalarına tavsiye eder misiniz ve neden?

“Neden” burada hayati önem taşımaktadır. Çalışanlarınız sizi bir çalışan olarak önermiyorsa, nedenini anlamanız gerekir. Ya da tam tersi şekilde sizi öneriyorsa güçlü yönlerinizi görmenizi sağlayabilir. Her iki durumda da gelen cevapları yeni aksiyonlarınızda kullanabilirsiniz. 

 

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi oluştururken, kuruluşunuz için doğru boyutları değerlendirdiğinizden ve ilgili soruları seçtiğinizden emin olmanız önemlidir. Tüm soruların kurgulanması, anketin gerçekleştirilmesi ve en önemlisi sonuçların farklı kırılımlarda analiz edilmesi için bir çalışan deneyimi platformundan yardım alabilirsiniz.

Sonraki içerik
Büyük Hata: Kurumlar Çalışan Bağlılığına Neden Tamamen Yanlış Bakıyor?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.