İş Gücü Çeşitliliği Nedir?

20 Temmuz 2022 | 4 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Sürekli Gelişen Bir Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?
İş Gücü Çeşitliliği Nedir?

Bu yazımızda, iş gücü çeşitliliğinin tam olarak ne demek olduğuna detaylıca bakacağız. Şirketlerin daha geniş bir müşteri ve çalışan yelpazesine hitap etmesine yardımcı olan en önemli faktörlerden biri iş gücü çeşitliliğidir. Ancak çeşitlilik derken teoriden pratiğe geçiş son derece zorlayıcı olabilir. Ana fikri kavramak ve hayata geçirmek işletmeler için çok önemlidir.

Bugün çeşitlilik, geçmişte olduğundan çok daha fazla anlam ifade ediyor. Genel olarak kabul edilen gruplar arasında cinsiyet, cinsel yönelim, renk, etnik köken, dini inançlar ve fiziksel sınırlamalara dayalı olanlar yer alıyor.

İş Gücü Çeşitliliğinin Tanımı

Çeşitlendirilmiş bir iş gücü, şirketin iş gücünü bir bütün olarak temsil eden bir grup kişiyi ifade eder. Etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, sosyal geçmişleri, yaşları, cinsiyetleri, dinleri ve onları benzersiz bireyler olarak tanımlayan diğer özellikleri açısından farklı olan insanlardan oluşur. Ayrıca, sadece kişilikleri ve işleri nasıl ele aldıkları konusunda farklı olan kişileri de ifade eder. Örneğin, içe dönük veya dışa dönük insanlar gibi. Bir şirketin ideal olarak aşağıdakilerin hepsinden oluşan bir iş gücü yaratması için öncelikle çeşitliliğin ne anlama geldiğini anlaması gerekir. Şirketin çeşitlilik içeren işe alım stratejisini, genel kurumsal hedef ve değerleriyle uyumlu hale getirmek çok önemlidir. Çeşitlendirilmiş bir iş gücü oluşturmanın temelinde bu ilke yatar.

Bugün de iş yerindeki çalışan çeşitliliği çok farklı biçimlerde tarif ediliyor. Daha önceleri çeşitlilik büyük ölçüde ırksal ve etnik çeşitliliğe atıfta bulunmak için kullanılırken son yıllarda, "iş yeri çeşitliliği" terimi daha geniş bir yelpazeyi ifade etmeye başladı.

İş Gücündeki Çeşitlilik İşiniz İçin Neden Önemli?

Evet, çalışan çeşitliliği şirketiniz için neden bu kadar önemli olabilir? Çünkü çalışanlarında çeşitliliğe sahip bir iş yeri, yaratıcılık, yenilikçilik, iyi imaj ve daha birçok avantaj sunar! Şirketinizde farklı bakış açılarına sahip olmak yeniliği artırabilir ve üretken bir ekip çalışmasını teşvik eder. Bu sayede şirketiniz inovasyondan daha fazla faydalanabilir ve çağa ayak uydurama konusunda geri kalmaz. Aynı zamanda, şirket içinde çeşitliliği teşvik etmek, kamu imajını yükseltip daha ateşli marka destekçilerini kendine çekebilir. 

Pek çok faydasının yanı sıra, zayıf iletişim, değişime direnç ve olumsuz tutumlar gibi dezavantajları da vardır. Farklı iletişim tarzlarına ve kültürel geçmişe sahip çalışanları bir araya getirmek zor olabilir. Basit bir konu için bile (iletişim) toplantılar ve konuşmalar beklemeye alınabilir. Değişime karşı olan veya çeşitliliğe karşı direnç gösteren çalışanlar da bu yolda engel teşkil edebilir.

İş Yerinde Çeşitlilik Nasıl Desteklenebilir?

Farklı kökenlere sahip profesyonelleri işe almak, daha çeşitli bir iş gücü yaratmanın ilk adımıdır. Şirketler, göstermelik çeşitliliği gerçek çeşitlilikle karıştırmamalıdır. Bu durum, çeşitlilik varmış gibi göstermek amacıyla bir çalışan grubunun yalnızca bir üyesi farklı olduğunda ama diğer tüm personel üyeleri aynı gruptan olduğunda ortaya çıkar. Bu sadece etkisiz olmakla kalmaz, aynı zamanda yüzeysel olarak algılanır ve muhtemelen çalışanların öfkelenmesiyle sonuçlanır. İşe alma yaklaşımınızı genel iş hedeflerinizle uyumlu hale getirin. Örneğin, belirli bir gruptan insanları istihdam etmek, şirketin yeni bir alana genişleme veya yeni bir ürün tanıtma gibi belirli iş girişimlerinde başarılı olmasına yardımcı olabilir. Forbes'un da dediği gibi, çeşitlilik içeren bir iş gücü elde etmek zor olabilir. İşletmeler denemeye ve hatalarından ders almaya devam etmelidir.

İş yerinde çeşitliliği teşvik etmek için önceki nesillerden gelen önyargılar ve klişeler yok edilmelidir. Karanlık çağlara saplanan ya da o dönemlerin değer ve özelliklerini benimseyen şirketler, hem kültürlerini hem de düşünce biçimlerini kökten değiştirmelidir.

Sadece pozisyon için nitelikli olanlar işe alınmalıdır. Nepotizm veya "tanıdıklara ayrıcalık" gibi çalışanlar ile yönetim arasında düşmanlığı besleyen tüm uygulamalar terk edilmelidir. Çalışanlarınıza öncelik vermeye başlamanız gerekiyor. Daha çeşitli ve bilgili bir toplum olarak, artık eski zihniyetleri kabul etmeye istekli değiliz.

İş yeri çeşitliliğini teşvik etmek için şirketinizde aşağıdakileri sağladığınızdan emin olun:

1. Çeşitlilik işe alım hedefleri İK ekibi tarafından bilinmelidir.

Çünkü bu insanlar, şirketin kimi işe almak istediğini bilmiyorlarsa uygun kişileri işe alamazlar. Bu kadar basit.

2. Çalışan el kitabı, çeşitlilik politikaları hakkında bilgi içermelidir.

İş yeri çeşitliliği söz konusu olduğunda, "bilmiyordum" gibi durumlar olmamalıdır. Her çalışan şirketin çeşitlilik konusundaki tutumundan haberdar olmalıdır.

3. Davranış kuralları uygulanmalıdır.

İş yeri çeşitliliğini benimserken ve korurken, hem çalışanlar hem de yönetim net davranış kurallarına uymalıdır.

4. Ayrımcılık karşıtı bir politika olmalıdır.

Bu politika, tüm insan sınıflarına karşı ayrımcılığı yasaklayan yasalara uygun olmalıdır. Bu sadece bireyleri istihdam etmeyi değil, aynı zamanda onları organizasyon içinde değerlendirmeyi, yönetmeyi ve yükseltmeyi de gerektirir.

5. Bir tazminat ve sosyal yardım programı yürürlükte olmalıdır.

Başkalarından farklı olduğu için hiç kimseye farklı ödeme yapılmamalıdır. Aynı görevleri yerine getiren tüm çalışanlar, çalışan el kitabında açıklanan aynı tazminat haklarına ve avantajlara sahip olmalıdır

6. İstihdam ve fesih koşulları açık olmalıdır.

Herkes, işteyken ve kendisine verilen görevleri yerine getirirken kendini güvende hissetmelidir. Kimse, karakteriyle ilgili herhangi bir nedenden dolayı işte çıkarılmamalıdır. Bu aynı zamanda nepotizm fikriyle de ilgilidir. "Patronun yeğeni"ne yer açmak için kimse kovulmamalıdır.

7. Şirketiniz, farklı geçmişlerden kişileri memnuniyetle karşılamalıdır.

Ayrımcılık yasağı politikası bununla ilgilidir. Her başvurana, ayrım gözetilmeksizin diğer tüm çalışanlarla aynı fırsatlar verilmelidir.

8. Sıfır tolerans politikası açıkça belirtilmelidir.

Bu, politika ihlallerinin de acil ve adil bir şekilde ele alınacağı anlamına gelir. Bir politikaya sahip olup da onu uygulamamak, hiçbir politikanız olmamasından daha kötüdür.

9. Çalışanlar, çeşitlilik kurallarının farkında olmalıdır ve çeşitlilikle ilgili herhangi bir endişede yönetimle iletişime geçebilmelidir.

Açık kapı yaklaşımı gizlilik içinde hayata geçirilmelidir. Çeşitlilik konusundaki eksikliklerini iyi niyetle bildiren herkes olasu misillemelere karşı korunmalıdır.

10. Çalışanlara duyarlılık eğitimi verilmelidir.

Herkes çeşitlilik konusunda diğerleri kadar bilinçli olmayabilir. Kısacası eğitim şarttır.

11. Şirketiniz, çeşitlilik yasalarına bağlı olmalıdır.

Kanunlar değişebilir. Bir şirket olarak gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutarsanız değişen kurallaraı karşı ​​hazırlıksız yakalanmazsınız.

12. İş gücünün ilgi ve becerilerine göre ekip oluşturma egzersizleri tasarlanmalıdır.

Ekip ruhunu ateşlemek ve çeşitliliği sevdirmek için en iyi yollardan biri budur. Memnun olan çalışanlar genellikle daha etkili çalışanlardır.

13. Şirketiniz, daha çeşitli adayları kendine çeken avantajlar sunmalıdır.

Ramazan, Roş Aşana, Yom Kippur, Noel gibi birçok özel günün yanı sıra diğer dinler için önemli olan günler de hatırlanmalıdır. Evden çalışma imkanı, iş yerine gitmekte sorun yaşayabilecek engellilere yardımcı olabilir. Çocukların eğitimi gibi veya farklı sorumlulukları olan çalışanlar için artık modası geçmiş 9 - 5 mesaisini dayatmayan esnek çalışma saatleri sunulmalıdır. Çeşitliliğe sahip bir iş yeri kurmak kolaydır. Sadece çaba ve zaman gerektirir ama sonunda kazanacaklarınız buna değer.

İş Yeri Çeşitliliğinin Başlıca Faydaları ve Zorlukları Nelerdir?

İş yeri çeşitliliğinin bazı avantajları şunlardır:

 • Çoklu bakış açısı.
 • Daha fazla yeni ve farklı fikir.
 • Daha fazla sorun çözme ve para kazanma.
 • İşten ayrılmada azalma ve çalışan katılımında artış.
 • Gelişmiş şirket iimajı.
 • Gelişmiş işe alım sonuçları.

Ancak renk, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ve yetenek açısından çeşitlilik gösteren bir iş gücü istihdam etmek sorunlara da yol açabilir yaratabilir. Bu zorluklar şunları içerir:

 • Çatışma potansiyeli
 • Eğitim ihtiyacı
 • İletişim engelleri
 • Ayrımcılık riski
 • Kültürel yanlış anlamalar

İş gücü çeşitliliğinin yönetimi sürekli bir faaliyet olmalıdır. Bunun nedeni, iş gücünün devam eden evrimi ve değişimidir. Sonuç olarak, çeşitlilik söz konusu olduğunda şirketlerin her zaman esnek olmaları gerekir.

Sonraki içerik
Çalışan Esenliğini (Wellbeing) Bağlılıkla Nasıl Geliştirirsiniz?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.