Öne Çıkan 360 Derece Performans Değerlendirme Soru Örnekleri

20 Haziran 2021 | 3 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
360° Geri Bildirim (Feedback) Nedir? Neden Önemlidir?
Öne Çıkan 360 Derece Performans Değerlendirme Soru Örnekleri

360 derece değerlendirme anketi tasarlarken önemli olduğunu düşündüğümüz noktaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle farklı pozisyon veya organizasyonel seviyelerden farklı yetkinlikler beklememiz gerektiğini unutmamalıyız. Dolayısıyla her organizasyonel seviye için farklı yetkinlik setlerinden ve davranış sorularından oluşan farklı şablonlar hazırlamalıyız.

Her bir 360 derece geri bildirimde seçeceğimiz yetkinlikler, ilgili kişi veya pozisyonların ihtiyacını karşılamalı, görevi gereği şu anda veya yakın gelecekte sahip olması gereken yetkinlikler olmalıdır.

360 derece performans değerlendirme anketinde bir kişinin değerlendirilmesi için birçok kişiden geri bildirim alındığından dolayı birçok yönetici pozisyonundaki değerlendiricide çok sayıda anket yığılması olmaktadır. Çok sorulu ve uzun anket setleri, değerlendiricilerin konsantrasyonlarını da bozduğundan değerlendirme, olması gerektiği gibi objektif olamayabiliyor. Bu nedenle, yaklaşık 5-6 yetkinlik setinden oluşan bir 360 derece geri bildirim anketinde soruların sayısı 50’yi geçmemesi gerekmektedir.

360 Derece Değerlendirme Anketi Tasarımında Hangi Hazır Yetkinlikleri Kullanabilirim?

Uçtan uca yapay zeka teknolojisiyle tasarladığımız 360 derece performans değerlendirme anketi uygulamasında toplam 3 ana liderlik boyutunda 21 yetkinlik kullanmaktayız. Kurumlar kendi değerlerine uygun yetkinlik setlerini de sistemimize yükleyerek, her açıdan esnek bir veri bankası oluşturabilmektedirler.

Ekip Liderliği

 • Motive etmek
 • Ekip çalışmasını yürütmek
 • Başkalarını geliştirmek
 • Performansı yönetmek

İş Liderliği

 • Değişim yönetimi
 • Etkili iletişim
 • İkna etmek
 • İlişki geliştirmek
 • Müşteri odaklılık
 • Stratejik düşünmek
 • Girişimcilik

Kişisel Liderlik

 • Analitik düşünmek
 • Teknik uzmanlık
 • Teknolojiye yakınlık
 • İnsiyatif almak
 • Sonuç odaklılık
 • Güvenirlilik
 • Esneklik ve uyum
 • Kendini geliştirmek
 • Başarı odaklılık
 • Strese dayanıklılık

Yetkinlikleri Tanımlayan Örnek Davranış Soruları

360 derece performans değerlendirme anketinde doğru değerlendirmeyi yapabilmek için geri bildirimlerin doğru ve objektif olması önemlidir. Her bir yetkinliği temsil eden davranışları açıkça betimleyen, hatta farklı bir konuyu düşündürmemesi için mümkünse örnek olay açıklamasıyla detaylandırılmış, açık, sade ve temiz bir dil kullanılan sorular hazırlanması gerekiyor.

Örnek yetkinlikler için örnek davranış sorularını aşağıda görebilirsiniz.

1. Motive Etmek

 • Çalışanların başarılarının farkına varır ve bunları ödüllendirir.
 • Çalışanları başarılı olmak için çaba göstermeye cesaretlendirir.
 • Çalışanlarının başarılarının başkaları tarafından bilinmesini sağlar.

2. Başkalarını Geliştirmek

 • Çalışanların performansını geliştirmek için bilgi ve öneri sunar.
 • Çalışanların çabalarının ve gelişimlerinin farkına varıp bunları pekiştirir.
 • Çalışanlarının öğrenmesi için fırsatlar yaratır (eğitim vb.), onlara etkin şekilde koçluk yapar.

3. Değişim Yönetimi

 • Yeni çözüm yolları üretebilmek için diğerleriyle uyumlu çalışır.
 • Yaşanan değişimler sonrası çalışanlara değişen süreçleri anlatır.
 • Değişimin yarattığı kaygı için çalışanlara yardımcı olur.
 • Değişimin herkes tarafından benimsenmesini sağlar.

4. Etkili İletişim

 • Yönetimin aktardığı bilgileri ekibiyle paylaşır.
 • Düzenli ve sürekli bir iletişim kurduğundan emin olur.
 • Düşüncelerini aktarırken uygun ses tonu ve beden dili kullanır.

5. Müşteri Odaklılık

 • Müşterilerin problemlerini hızlı ve etkin biçimde çözümler.
 • Müşteri memnuniyetini ölçmek ve takip etmek için yollar bulur.
 • Her davranışında müşterisine önem verdiğini ve önceliğini hissettirir.

6. Analitik Düşünmek

 • Elindeki bilginin eksik ya da tutarsız yönlerini fark eder.
 • Problemi irdeler, problemi oluşturan ana unsurları belirler.
 • Çeşitli durum ve olaylar arasındaki mevcut ve potansiyel ilişkileri görür.

7. Kendini Geliştirmek

 • İşi ve kişisel gelişimiyle ilgili öğrenme fırsatlarını araştırır.
 • Yeni deneyimleri öğrenme aracı olarak  görür.
 • Bilgi birikimini artırmak için farklı kaynaklardan araştırma yapar.
Sonraki içerik
OKR Nedir? Çevik ve Odaklı OKR Nasıl Belirlenir?
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.