Menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Açık Rıza Metni

  • Sorwe Bilgi ve Mobil Teknolojleri A.Ş. (“SORWE”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine önem veriyor ve bu verilerinizi saklamak için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu ve/ veya veri işleyen” sıfatımızla Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizde detaylı şekilde belirtmiş olduğumuz kapsamda işlemekteyiz.
  • SORWE, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
  • Aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz: www.sorwe.com/tr/gdpr
  • KVK Kanunu’nda tanımlanan kişisel verilerimin aydınlatma metni ile belirtilen şekil ve koşullara uygun olarak işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını;
  • Kabul Ediyorum   [  ]

    Kabul Etmiyorum [  ]