Kimin İçin Değer Yaratıyoruz? | Çalışan Değer Önermesi

03 Mart 2022 | 3 Dakika
user Sorwe
Önceki içerik
Çalışan İletişiminde Mobil Çözümlerin Faydaları
Kimin İçin Değer Yaratıyoruz? | Çalışan Değer Önermesi

Kimin İçin Değer Yaratıyoruz?

Nasıl değer yaratıp yeni işler kuracağınız ya da örgütünüzü nasıl geliştirip dönüştürebileceğiniz üzerine sürekli düşünüyor musunuz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Tüm sektörlerde en önemli ihtiyaçların başında yeteneği bulmak ve yeteneği elde tutmak geliyor ve günümü sayısız inovatif iş modellerinde eski sektörler yok olup giderken yenileri ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni oluşumlar, aralarında kendilerini yeniden inşa etmek için hareketle mücadele edenlerin de bulunduğu eski oluşumlara kafa tutuyor. Ancak bazı sektörlerin ve şirketlerin marka değeri oldukça zayıf ve yetenekli insanlar onları tercih etmiyor. Tam da bu noktada Employe Value Proposition dediğimiz (EVP) Çalışan Değer Önermesi’nin önemi gündeme geliyor. 

Çalışan Değer Önermesi, insanların şirketinizde gururla ve yüksek motivasyonla çalışmalarını sağlayan başlıca sebepleri ortaya koyan ve bir çalışanın bir şirkete sağladığı becerileri, kabiliyetleri ve deneyimi karşılığında elde ettiği şirkete özgü faydalardır.  Bununla birlikte, Çalışan Değer Önermesi, işveren markasının en önemli aracıdır. Örneğin ilham veren bir vizyon veya kendine özgü bir kültürü olan İşveren Markasını yani EVP'yi oluştururken, işletmenizin felsefesini ve neyi temsil ettiğini ve işletmenizi diğerlerinden ayıran yönleri de tanımlamış olursunuz. Kısaca, “Çalışanlarınıza ne vermeyi taahhüt ediyorsunuz?”, “Bir işveren olarak ekonomik ve fonksiyonel faydaların ötesinde psikolojik faydaları daha fazla sunabiliyor musunuz?” gibi sorularla yanıtını bulmaya çalıştığımız çalışan değer önermesi, şirketlerin çalışanlarına yönelik hazırladığı sloganları ve anlamlı vurguları ve ifadeleri içeriyor.

 

Çalışan Değer Önermesi Nasıl Yaratılır?

Bir değer önerisi bir çalışan segmentinin ihtiyaçlarına yönelik ögelerini bir arada sunarak o çalışanlar için değer yaratma amacına yöneliktir. Bu kavramın özünde fayda ve değer vurgusu olması nedeni ile çalışanlar bu değeri ya da faydayı, ilgili şirketin bir parçası, üyesi olarak elde ediyorlar. Çalışan değer önermesi ağırlıklı olarak, finansal olmayan faktörlere odaklanıyor. Çalışanlar cephesinden bakıldığında da çalışmaya arzu ettikleri şirkete katılmak için bir motivasyon aracı olarak oluşturulmuş ve farklılık yaratan değerler dizisi olarak sunuluyor. Değerler nicel olabileceği gibi nitel de olabilir. Aşağıdaki kısa listede yer alan unsurlar çalışanlara sunulacak değerin yaratılmasında katkı sağlayabilir.

  • Şirket içinde öneri sistemlerin oluşturulması ve fikirlerin hayata geçirilmesi, politika ve prosedürlerin açık bir şekilde uygulanması
  • Ayrım gözetilmeksizin çalışanların haklarına saygı duyulması, farklılıkların çeşitlilik olarak yansıtılması
  • Parasal ödüller ve terfi imkânlarının, rekabetçi yaşamın bir gereği olarak gerçekçi olarak oluşturulması,
  • Çabaların takdiri ve yapılan işin, çalışanın bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunması
  • Çalışma saatleri konusunda çalışanlara izin tanınması, esnek davranılması
  • Çalışanların kişisel ve mesleki kariyerini geliştirmeyi ve ilerletmeyi mümkün kılınması gibi uygulamalar, işveren marka değeri yüksek olan şirketlerin sunduğunu iddia ettiğimiz çalışan değer önermeleri.

Bu özelliklerin temel taşları, insancıl ve ahlaki değerlere saygı gösterecek şekilde, çalışanlara ayrıcalık sağlanmasıdır.  Buradaki amacımız; derin manası olan ve çalışanların tüm temas noktalarında aktif olabilecek “değişmesi gerekenler değişir” mottosu ile hareket edip müşteri yerine çalışanın konması anlayışı ile sloganlar haline getirmektir. Bu doğrultuda işverenlerin, çalışan değer önermesi, hem kendilerini doğru bir şekilde ifade etmek hem de iş dünyasında diğer işverenlerden farklı bir şekilde kendilerine yer bulmak için kullandıkları bir iletişim aracı olmalıdır.

Çalışan değer önermesinin yaratılmasında somut kavramlardan çok soyut, değer odaklı kavramlar ön planda olabiliyor. Çalışanların fikirlerini paylaşabileceği bir öneri sisteminin yaratılması, sürekli geri bildirimlerle çalışanın kişisel gelişimini sağlayabilmesi, başarıların tüm sene boyunca takdir edilebilmesi çalışan değer önermesinin temelini oluşturuyor. Tüm bu kavramlar bir araya geldiğinde ise güçlü bir çalışan deneyimini ortaya koyuyor. Çalışanların işe başladığı ilk andan itibaren tüm deneyimlerinin değerli sayılması, önemsenmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması çalışan değer önermesini beraberinde getirecek diyebiliriz. Güçlü bir çalışan deneyimi kurgulamak için Sorwe ile iletişime geçebilir, çalışanlarınızın tüm deneyimlerini iyileştirmeye yönelik çalışmaları başlatabilirsiniz. 

Sonraki içerik
Sorwe Yenilik ve Güncellemeleri
Önerilen İçerikler

Dijital Çalışan Deneyimi Platformu

Bağlı, motive ve gelişen takımlar için ihtiyacınız olan tüm araçlar.
Ücretsiz deneyin
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun.
15 dakikada Sorwe’i tanıyın
Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Sorwe’i uygulamasını anlatalım.